جولیَن آسانژ: کابوس گلوبالیستهای قرن ۲۱

"سیاست دو رو دارد: عمومی (پابلیک) و شخصی (پشت درهای بسته)"

مردی که باعث لو رفتن ایمیلهای هیلاری شد و جنایات اوباما را در لیبی، سوریه و یمن فاش کرد. جولیَن آسانژ مردی بود که به من راه تفکر فراجامعه آموخت و مرا علاقه مند به
بحث گلوبالیسم کرد. اگر او نبود، شاید ترامپ هرگز رییس جمهور نمیشد، چون مردم آمریکا آمادگی لازم برای مقابله با تفکرات گلوبالیزه شده نداشتند. برای مثال، تا زمان اوباما ناسیونالیسم با نژادپرستی اشتباه گرفته میشد و آمریکایی ها بجای رهبر، یک Guardian (قیم) به شکل سیستم گلوبالیزه
شده میخواستند تا آنها را از خطر "تروریستها" نجات دهد. آسانژ به کمک اطلاعات سری نشان داد که نه تنها جنگهای منطقه توسط دستان نامرئی هدایت میشد، بلکه گرداننده سیرک تروریسم خود گلوبالیستها هستند. کشف 'ماده تاریک' باعث شد آمریکاییها به ندرت به خودباوری برسند و
با کمک ناسیونالیسم (و "patriotism") علیه گلوبالیسمی که به شکل حزب دموکرات آمریکا را کنترل میکرد، برخیزند. ایمیلهای هیلاری که ماه پیش دولت آمریکا چاپ کرده ۵ سال پیش هک شده و توسط جولیَن آسانژ در سایت ویکی لیکس چاپ شده بودند. و اگر بخاطر او نبود، هرگز چاپ نمیشدند!
آسانژ حتی فراتر رفت و ایمیلهای پودستا را نیز به نمایش گذاشت و در زمان جورج بوش سیاست آمریکا را در افغانستان و عراق لو داد. این اقدامات بدون هزینه نبود. او از زمان جورج بوش که در حال فرار است و از این کشور به آن کشور میرود، پناهندگی موقت میگیرد. دولت آمریکا و سوئد با هم
همکاری کردند و حکم های سنگین برایش درست میکنند، از جرم جاسوسی تا جرمهای دروغین و سالها شکنجه های گوناگون توسط دولتهای مختلف تحمل کرد. او همچنان بلاتکلیف است، و احتمال ترور او بسیار زیاد است. داستانش دراز است و فراتر از بحث این رشتو.....چرا جمهوری خواهان کاری نکردند؟
شاید شوک بشوید که بدانید که جمهوری خواهان نیز عاشق چشم و ابرو کسی نیستند. قبول این مسئله سالها برای من دشوار بود، ولی عاقبت پذیرفتم، چون حقیقت است. "مگر میشود دنیا انقدر کثیف باشد؟" حقیقت تلخ است! جمهوریت در آمریکا، تنها زیر پرچم آمریکا نفس میکشد و آمریکا را نیز گلوبالیستها
اداره میکنند، نه جمهوری خواهان و ترامپ، گرچه ترامپ آثار مثبتی روی سیاست آمریکا داشته است که قابل تحسین است. ترامپ با تیزبینی قادر به کنترل بخش زیادی از تصمیمات آمریکا بوده، که البته با نگرانی گلوبالیستها مواجه شده (چون اصلا فکر نمیکردند ترامپ از فرصت استفاده کند!)
یک پیام آسانژ این بود که مردم باید از دموکراتها و جمهوری خواهان گذر کنند، همانگونه که ترامپ گذر کرد. آسانژ خود را فدای جهانی بهتر کرد، دنیایی بدون گلوبالیسم در راس قدرت. متاسفانه به دلیل ناپخته بودن مردم، خودش تا ابد در زندان خواهد بود. ولی پایان تونل ما پیداست و روشنایی نزدیک. V
پ.ن. یسری شک کردن آسانژ جاسوس روسیه باشه یا دشمن غرب.

عزیزان، اگر بود ترامپ حرفای آسانژ رو تایید نمیکرد که روسیه دخالتی در فاش شدن ایمیلهای دموکراتها نداشته.

چرا جاسوس روسیه با افشا کردن دموکراتها کمک کنه ترامپ رییس جمهور بشه تا تیشه به ریشه روسیه بزنه؟

منبعتون کیه؟!

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with ببرِ ایرانی (اکانت نو)

ببرِ ایرانی (اکانت نو) Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Babr___

22 Nov
چکیده "مفتش بزرگ" Grand Inquisitor کتاب پنجم برادران کارامازوف، شاهکار بشریت (احتمالا بزودی تحلیل میکنم):

قرن 16 میلادی در اسپانیا، حضرت عیسی دوباره متولد شد. روزی در خیابانها راه میرفت. مردم پیرامونش آمده و خیره ماندند: "این خودِ مسیح است؟!" Image
مسیح شروع کرد به اجرای نمایش "درمان بیمار"، ولی نمایش او به دستور یک کاردینال ("مفتش بزرگ") متوقف شد، و مسیح دستگیر شد. آخر شب، مفتش بزرگ سلول مسیح را بازدید کرد و به او گفت چرا زندان شده. مسیح فقط گوش کرد. مفتش بزرگ گفت مسیح نمیتواند دیگر روی کره زمین به کارش ادامه دهد چون کارش
در تضاد با کلیسا است. مفتش توجه مسیح را به زمانی جلب میکند که شیطان سه بار او را وسوسه کرد، و هر سه بار مسیح رد کرد. مفتش گفت با رد این سه وسوسه، مسیح به مردم نشان داد که آزادی اراده دارند، و گفت آزادی اراده خطرناک است و یک بارِ ویرانگر و غیر ممکن برای بشر است. مسیح به آدمیزاد
Read 10 tweets
20 Nov
سپتامبر ۱۱: روزی که نقاب گلوبالیسم افتاد

حادثه ۹/۱۱ به اندازه ای در جهان تغییر ایجاد کرد که یک کمدین آلمانی میگفت: "قبلا دنیا به زمانها بر اساس میلاد مسیح اشاره میکرد: پیش از میلاد، یا پس از میلاد، اما اکنون باید گفت پیش از ۹۱۱ یا پس از ۹۱۱"
سپتامبر ۱۱ با مرگ بیش از ۲۰۰۰ آمریکایی شوک بزرگی به کشور وارد کرد، و مردم چنان درگیر سوگواری و جوگیر شده بودند که هیچ کس نمیپرسید "چرا" و "چگونه". دور دوم ریاست جمهوری اوباما، موج جدیدی از انقلاب تفکرات آغاز شد. مردم دیگر گوسفند رسانه های چپ نبودند، بلکه سوال میپرسیدند و
ترس از بیان کردن مشاهده خود از صحنه نداشتند. حتی فرماندار سابق مینه‌سوتا، جسی ونتورا، گفت باید اسناد ۹۱۱ جمع آوری و بررسی شود. البته، هیچ وقت همچین اتفاقی نیافتاد، و آمریکا به سیاستش ادامه داد. حرف معترضین این بود: این فاجعه بدست دولت آمریکا رخ داده
Read 12 tweets
19 Nov
گلوبالیسم چیست؟
(رشتو کوتاه)

#گلوبالیسم یک پدیده غربی است که اولین نشانه هایش در روم و یونان باستان (پیش از میلاد مسیح) دیده میشود. اما گلوبالیسم مدرن پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت. پس از جنگ جهانی دوم، اقتصاد کشورهایی که در جنگ شرکت کرده بودند ضربه شدید خورده بود. Image
اسراییل هنوز وجود نداشت. یک عده افراد (که "گلوبالیست" مینامیم) فرصت را غنمیت شمرده و در آمریکا یک برنامه درست کردند تا یک دنیای پسا جنگ بسازند که دلخواه خودشان باشد و آمریکا را تنها مرکز کاپیتالیست دنیا قرار دهد . البته بخشی از این مرکزیت بعدها به چند کشور دلخواه گلوبالیستها رفت.
سال ۱۹۴۸، امریکا ۵۰ درصد ثروت جهان را داشت، با تنها ۶.۳ درصد جمعیت دنیا. گلوبالیستها تصمیم گرفتند تا یک الگوی روابط درست کنند تا به آمریکا اجازه بدهد این جایگاه اقتصادی را در دنیا حفظ کند. گلوبالیسم اقتصاد و سیاست دنیا را به هم پیوست میکند و سیستم گلوبال را جایگزین
Read 4 tweets
16 Nov
رشته توییت: نیکسون، کابوس گلوبالیستها (بخش دوم)

هیچ رییس جمهور آمریکایی به اندازه نیکسون به شاه و کشور ایران ارادت نداشته. نیکسون دوست واقعی شاه بود، و بهترین رابطه را با ایران داشت. ایران در زمان نیکسون از آمریکا اسلحه میخرید و با نفت گرانبها معامله میکرد

1
با ریاست جمهوری نیکسون، پس از سالهای سال، آمریکا با مصر رابطه خود را ادامه داد. نیکسون دوست انوار سادات بود و بارها او را ملاقات کرد. رابطه مصر و آمریکا در دوران نیکسون چندین برابر بهتر شد، البته دموکراتها و اربابشان از این رابطه خشنود نبودند. پس از درگذشت انوار سادات،

2
نیکسون برای ادای احترام به مصر رفت.

برعکس اسراییل، که نیکسون از ابتدا شناخت و تا حد ممکن از آنها دوری میکرد، چون میدانست هر کاری کند، یهودیان آمریکا بر خلاف او رای خواهند داد: با آمار ۸۳ درصدی! طبق "اصول نیکسون"، آمریکا از کمک مستقیم نظامی به کشورهای دیگر خودداری میکرد،

3
Read 16 tweets
16 Nov
رشته توییت: ریچارد نیکسون، دوست میهن دوستان و دشمن گلوبالیستها

بخشی از اسرار گلوبالیسم در دوره ریچارد نیکسون نهفته است. باور دارم که بدونِ شناختن نیکسون، شناختن ترامپ بسیار دشوار است، چون سیاست ترامپ ادامه راه نیکسون است.

1
نیکسون، رییس جمهور حزب جمهوری خواه آمریکا، فعالیت واقعی را از مجلس سنا آغاز کرد. سیاست سناتور نیکسون این بود: مخالفت با هری ترومن در مورد جنگ کره (رییس جمهوری که دستور بمباران کردن ژاپن را داد)، حمایت از ایالت شدن آلاسکا و هاوایی، حمایت از حقوق بشر شهروندانی که در اقلیت بودند،

2
و جلوگیری از مهاجرت غیر قانونی (شبیه به ترامپ).

در دوران معاون ریاست جمهوری، نیکسون به عنوان معاون دوایت آیزنهاور وظایف بیش از اندازه خود بر عهده گرفت، و حتی در ۶ هفته که رییس جمهوری بیماری قلبی داشت، جای او را موقتا پر کرد و مراقب بود رقیب جدید پیدا نشود.

3
Read 15 tweets
15 Nov
ترجمه نکته های مهم مقاله اروشلیم پست،

برای اینکه دیگر مقاله های پهلوی ستیزانه و حامی مجاهدین را فیو و ریت نزنید:

"رضا پهلوی، آخرین وارث سلطنت منقرض شده ی شاهنشاهی ایران!" [منقرض!!!!!]

پس از اینکه رضا پهلوی و پدرش به تبعید خودخواسته رفتند، آیت الله روح الله خمینی، رهبر
معنوی انقلاب اسلامی به ایران بازگشت و کشور را کنترل کرد.

[نکته: خمینی را آیت الله صدا میزنند ولی شاه قانونی را رضا پهلوی، حتی از بکار بردن واژه شاهزاده خودداری میکنند ولی هیچگاه آیت الله فراموش نمیکنند!]

وی برای براندازی حکومت آیت الله ها
یک شورای ملی تشکیل داده که قصدش بازگشت شاه به عنوان پادشاه و یا رییس جمهور است، و مثل دولت در تبعید است.

[۱. شاهزاده سالهاست عضو شورای ملی نیست. ۲. بارها گفته رییس جمهور نخواهم شد. ۳. شاهزاده وجود دولت تبیعید و لزوم آن را نفی کرده]

مشکل رضا پهلوی این است که او رقیبی
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!