Spacex "Sentinel-6" görevi Nasa ortak yayını ile başladı.
Falcon-9 Roketine yakıt doldurulmaya başlandı.
Yakıt doldurma tamamlandı.
Roket motorları çalışmaya başlıyor.
Falcon 9 Fırlatıldı, yükselişe başladı.
Roket maksimum aerodinamik hissetmeye başladı.
1.Roket 2. Roket'den ayrıldı, iniş alanına doğru kendine yön vermeye başladı.
Sentinel-6 uydusu atmosferdeki noktasına doğru ilerliyor.
1.Roket iniş hızını azaltmak için kısa bir süre motorlarını çalıştırıyor.
1.Roket iniş için motorlarını çalıştırıyor.
1.Roket başarıyla iniş yaptı.
Sentinel-6 uydusu başarıyla gönderildi.
Bugün ki görev son buldu, takip edenlere teşekkürler.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with SpaceX Türkiye

SpaceX Türkiye Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @spacexturkey_

21 Nov
Starlink Soru Cevap etkinliğinde cevaplanan bazı sorular.
- Starlink hizmetinde kota olacak mı?
+ Şuan için hayır (beta için)
- Starlink uyduları arasında lazer ile veri aktarımında son durum nedir?
+ Bu yıl başlarında iki starlink uydusu arasında, lazer ile veri aktarımı gerçekleştirdik.Şuan için ana sorun Lazerli Starlink uydusu üretimi, ekip bunun üzerinde çalışıyor.
Read 17 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!