Een maand geleden schreef ik over de maatregelen en de vakantie. De gedeeltelijke lockdown viel tegelijkertijd met de herfstvakantie en de grote vraag is dus: wat veroorzaakte de daling in besmettingen?

Na een maand begint er een beeld te ontstaan: het waren de scholen 👇
2/ Begin oktober werd het duidelijk dat de tweede golf begonnen was en dat vereiste nieuwe maatregelen. Op 13 oktober werd de gedeeltelijke lockdown aangekondigd, die midden in de vakantie van Noord viel. Midden en Zuid startten op 19 oktober met de herfstvakantie.
3/ De piek van het aantal positieve tests, lag op 19 oktober, 9747 positieve tests. We kijken hierbij voornamelijk naar wanneer de eerste ziektedag was, zodat we alle 'kuren/storingen' met de meldingsdatum kunnen omzeilen.
4/ We zagen een snelle daling van het aantal positieve tests. Dit beeld werd enigszins vertekend door de sneltests.

Via ziekenhuisopnames zien we ook een daling in het aantal opnames (klinisch en IC). De piek lag op 3 november, 2 weken na de piek van het aantal positieve tests.
5/ De laatste paar dagen wordt duidelijk dat de daling wel voorbij is. We zien dit aan het aantal dagelijkse meldingen, maar ook als we kijken naar eerste ziektedatum. Recent verleden is nog niet compleet, dus moeten we 'Nowcasten' (extrapoleren).

Grafiek @yorickb / @rogerlord
6/ Ten overvloede, het aantal ziekenhuisopnames lijkt de laatste ook te stabiliseren. De opnames op de verpleegafdeling rond de 190-200 en de IC opnames net iets boven de 30. De stabilisatie in opnames volgt dus ook weer ongeveer 1,5 week na de stabilisatie in positieve tests.
7/ Tussentijdse conclusie

De snelheid van de krimp was hoog: we daalden ineens heel hard. Ondertussen kunnen we wel stellen dat de daling erg getemperd is en het lijkt erop alsof we op een plateau zitten. Werken de maatregelen minder goed dan gehoopt?
8/ Terug naar het verhaal van een maand geleden: onderzoek uit o.a. The Lancet liet zien dat het sluiten van scholen een grote bijdrage levert aan het verlagen van het reproductiegetal. Sluiten helpt gelijk, maar bij heropening duurt het twee weken voordat het weer toeneemt.
9/ Onderzoek laat dus zien dat het sluiten van scholen het aantal besmettingen omlaag brengt. Twee belangrijke oorzaken: virus circuleert niet meer in school + vakantie past het gedrag van ouders aan (ze moeten thuisblijven voor de kinderen). Wat het meeste helpt? Geen idee.
10/ Via het onderzoek uit o.a. The Lancet kunnen we dus concluderen dat de R gelijk daalt zodra de vakantie begonnen is, maar dat het een tijdje duurt voordat de R weer toeneemt na het openen van de scholen. Als de maatregelen ook effect hebben zou de R nog harder moeten dalen.
11/ Reproductiegetal (RIVM)

De rode balk is de herfstvakantie van Noord en de blauwe is Midden/Zuid. De gedeeltelijke lockdown start pas nadat Noord al vakantie heeft. We zien dat het begint te dalen na vakantie Noord en sterk krimpt in de vakantie Zuid/Midden.

(via @YorickB)
12/ Reproductiegetal (@HJWesteneng)

Henk-Jan schatte de datum waarop de R onder de 1 zakte per schoolregio: in alle regio's gebeurde dit in de vakantie, maar bij Noord was het dus al 'geregeld' voor de maatregelen. Effect vakantie > effect maatregelen:
13/ Reproductiegetal

Als we kijken naar de R op dit moment, lijkt die dus zelfs weer boven de 1 te zijn (tests of opnames: zelfde beeld). Laagste punt van de R = 1 november, daarna stijging. Dat is precies twee weken na het einde van de vakantie van Noord.
14/ Conclusie

De vakantie heeft het aantal besmettingen serieus omlaag gebracht. De maatregelen hebben er een klap bovenop gegeven, maar nu het 'vakantie effect' weg is, valt het effect van de maatregelen dus enigszins tegen. De dynamiek is in lijn met internationaal onderzoek.
15/ En nu?

Het huidige niveau van besmettingen en opnames is te hoog: de druk op de zorg is groot en zo gaat het lang duren voordat reguliere zorg weer hervat kan worden. Het duurt zo ook te lang voordat we weer op het niveau 'waakzaam' zitten van de routekaart. Onwenselijk dus.
16/ Wat zijn opties?

Op basis van al het voorgaande is het minimale wat je kunt doen (en praktisch haalbaar): begin de Kerstvakantie een week eerder. Of onderwijs op afstand vanaf 14 december. Bonus: daardoor kunnen veel meer mensen in adventsquarantaine
17/ Er zijn nog twee opties in het kader van Kerst: 1) populatietesten of 2) adventslockdown. Als de virusdruk met Kerst hoog is en we gaan het goed vieren (waar we allemaal behoefte aan hebben, begrijpelijk), zitten we in januari opnieuw in de penarie.

18/ Slot

Er zijn dus allerlei opties om van het huidige plateau af te komen en de infectiedruk weer naar beneden te halen, wat mij wel verstandig lijkt met de feestdagen in aantocht. Het lijkt me dus wenselijk als het kabinet perspectief probeert te bieden: op korte termijn.
19.2/ Referenties

Laatste publiek beschikbare modellen van @HJWesteneng die ik hier geleend heb:

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Marino van Zelst 🌱

Marino van Zelst 🌱 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @mzelst

21 Nov
#COVID19NL statistieken t.o.v. gisteren:

Positief getest: 6093
Totaal: 479260 (+6070 ivm -23 corr.)

Opgenomen*: 185
Huidig*: 1352 (-62)

Opgenomen op IC*: 45
Huidig*: 550 (+3)
* LCPS cijfers - lcps.nu

Overleden: 48
Totaal: 8870
#COVID19NL statistieken t.o.v. gisteren (data NICE):

Patiënten verpleegafdeling
Bevestigd: 130
Verdacht: -6
Huidig: 1524 (-54)
Totaal: 23687

Patiënten IC
Bevestigd: 24
Verdacht: 3
Huidig: 564 (-3)
Totaal: 5271
#Verpleeghuis statistieken t.o.v. gisteren:

Positief getest: 210
Totaal: 18118

Overleden: 21
Totaal: 4306

Nieuwe locaties met besmettingen: -3
Huidig aantal locaties met besmettingen:* 656
*Locaties waar in de afgelopen 28 dagen minstens één COVID-19 besmetting is gemeld.
Read 4 tweets
20 Nov
#COVID19NL statistieken t.o.v. gisteren:

Positief getest: 5974
Totaal: 473190 (+5933 ivm -41 corr.)

Opgenomen*: 217
Huidig*: 1414 (-61)

Opgenomen op IC*: 35
Huidig*: 547 (-8)
* LCPS cijfers - lcps.nu

Overleden: 51
Totaal: 8822
#COVID19NL statistieken t.o.v. gisteren (data NICE):

Patiënten verpleegafdeling
Bevestigd: 216
Verdacht: -4
Huidig: 1578 (-54)
Totaal: 23586

Patiënten IC
Bevestigd: 34
Verdacht: 2
Huidig: 567 (-8)
Totaal: 5240
#Verpleeghuis statistieken t.o.v. gisteren:

Positief getest: 174
Totaal: 17908

Overleden: 26
Totaal: 4285

Nieuwe locaties met besmettingen: -2
Huidig aantal locaties met besmettingen:* 660
*Locaties waar in de afgelopen 28 dagen minstens één COVID-19 besmetting is gemeld.
Read 4 tweets
20 Nov
CBS heeft het aantal overlijdensgevallen bijgewerkt t/m week 46 van dit jaar. In dit draadje duid ik de oversterfte per week + het aantal mensen dat is overleden door corona.

We kijken ook naar de provincies.

Kort samengevat: de oversterfte stabiliseert op een hoog niveau.
2/ Ik kijk naar twee zaken: a) Oversterfte adhv historische gemiddeldes en b) een dynamisch linear model (DLM).

Historisch = schatting van hoeveel mensen er meer zijn overleden dan verwacht.

DLM = schatting van het aantal mensen dat door corona is overleden.
3/ Oversterfte per week.

Hier zijn drie methodes voor: een historisch gemiddelde (1), historisch gemiddelde per leeftijdsgroep omdat je daarmee beter corrigeert voor vergrijzing (2) en methode CBS (3). Uitgebreide uitleg in dit eerdere draadje.
Read 12 tweets
19 Nov
#COVID19NL update:

Let op! Aantal positieve tests vandaag naar verwachting hoger door storing gisteren.

Positief getest: 5725
Totaal: 467257 (+5645 ivm -80 corr.)

Opgenomen*: 224
Huidig*: 1475 (-53)

Opgenomen op IC*: 37
Huidig*: 555 (-4)

Overleden: 75
Totaal: 8771 Image
#COVID19NL statistieken t.o.v. gisteren (data NICE):

Patiënten verpleegafdeling
Bevestigd: 195
Verdacht: -2
Huidig: 1632 (-35)
Totaal: 23408

Patiënten IC
Bevestigd: 32
Verdacht: -3
Huidig: 575 (+1)
Totaal: 5201 ImageImageImage
#Verpleeghuis statistieken t.o.v. gisteren:

Positief getest: 170
Totaal: 17734

Overleden: 44
Totaal: 4259

Nieuwe locaties met besmettingen: 2
Huidig aantal locaties met besmettingen:* 666
*Locaties waar in de afgelopen 28 dagen minstens één COVID-19 besmetting is gemeld. ImageImageImage
Read 4 tweets
17 Nov
Het RIVM heeft de wekelijkse rapportage bijgewerkt. Ik probeer het een en ander te duiden in een draadje. 👇
Voordat we het over cijfers hebben wil ik opnieuw dit kwijt. Hulde aan alle mensen bij de GGD'en, het RIVM, de mensen in de zorg, en iedereen die ontzettend hard werkt om dit alles in kaart te brengen voor ons en dit hardnekkige virus in te dammen.

Het lag niet aan jullie.
3/ Meldingen in week 46:

Aantal positieve tests in week 46: 37993 (Aandeel sneltests is onbekend)

Opnames (NICE): 1344 (was: 1562; via opnamedatum)
IC-opnames (NICE): 234 (was: 279; via opnamedatum)

Overleden: 488 (was: 570; via meldingsdatum)
Read 14 tweets
17 Nov
#COVID19NL statistieken t.o.v. gisteren:

Positief getest: 4320
Totaal: 457003 (+4302 ivm -18 corr.)

Opgenomen*: 256
Huidig*: 1570 (+13)

Opgenomen op IC*: 38
Huidig*: 576 (+3)
* LCPS cijfers - lcps.nu

Overleden: 88
Totaal: 8616
#COVID19NL statistieken t.o.v. gisteren (data NICE):

Patiënten verpleegafdeling
Bevestigd: 236
Verdacht: -17
Huidig: 1691 (-23)
Totaal: 23062

Patiënten IC
Bevestigd: 31
Verdacht: 2
Huidig: 587 (-12)
Totaal: 5138
#Verpleeghuis statistieken t.o.v. gisteren:

Positief getest: 136
Totaal: 17360

Overleden: 44
Totaal: 4174

Nieuwe locaties met besmettingen: 3
Huidig aantal locaties met besmettingen:* 665
*Locaties waar in de afgelopen 28 dagen minstens één COVID-19 besmetting is gemeld.
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!