Retro Neptün, İkizler ve Yay Ay Düğümleri arasındaki titreşim 2020'yi kutlayan Tutulma Sezonuna girdiğimizi haber vermekte.
Hepimiz adına olağanüstü bir yıl oldu, Satürn ve Pluto titreşimi doğrusal zamanın durmasını sağladı, eski sistemler ve toplumlar, hükümetler, ekonomiyi tam bir dağılma durumuna sürükledi ve devam ediyor.
Bunda, neyin doğru olup neyin olmadığına dair anlayışımız, gerçekliğimizi özneler arası bir rüya ve kabusa dönüştürüyor gibi görünmekte. Ve Gelecek konusunda çok fazla korku ve endişe var. Birçoğumuz için belirsiz görünüyor.
Belirgin olan bir şey var; kişilerarası ve sosyal anlaşmalarımız ve hepsini bir arada tutan manyetik güçler kontratlar çözülüyor, dönüşüyor.
Aralık ayında Kova'daki Jüpiter ve Satürn titreşimi, bozulmuş Eski Dünya sisteminden çıkıp, yeniden dengelenme döneminden geçip ve bizi insan bilincinin yepyeni bir paradigmasına girerken görecek olan bir sistem sıfırlamasını öngörmekte.
Elbette, biraz olumsuz ve korkutucu görünebilir, ama o zaman eski inançlarınızı, önyargılarınızı bir kenara bırakmaya ve hızla bozulan bu küçük gezegende kozmik güçlerin ne yapmak üzere olduğunu dinlemeye idrak etmeye ne kadar hazırsınız?
Yeni sistemler eskisinin yerini aldıkça, burası ideolojilerinden vazgeçmek istemeyenler için biraz çalkantılı ve rahatsız edici olacak. Yeni bilgilere dayanarak inançlarını değiştirebilenler artık gerçek özgür düşünürlerdir. Bilincimizi daha yüksek bir boyuta taşıma zamanındayız.
Bu güçlü oluşumları birbirimizle paylaşmalı konuşmalı tartışmalıyız birlikte. Getirdikleri gelen evrimsel değişimler nelerdir ve bunlar bizim için ve bir bütün olarak insanlık için anlam ifade edecek mi?

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Hülya Balıkavlayan 🌟

Hülya Balıkavlayan 🌟 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @HBalikavlayan

21 Nov
Önümüze çıkan engellere dikkat dağıtıcılara kızıp öfkelenip takılmamak daha doğru olacak adımıza...
O zaman olgunlaşacağız ve ustalaşacağız yolumuzda... Çünkü bilinçli olacak ve yükseleceğiz..
Fark yarat... Orjinal ol... Kendin ol... İnsan ol... Bütün ol... Bilinçli ol... Devrim yap yolunda... Dönüş ve değiş bu zamanda an da... Olman gereken ol...
Read 20 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!