isandaan at apatnapu't tatlong araw, sa iyo pa rin nakatanaw
kahit malayo na ang distansya, nakadungaw pa din sayo, sinta

maniwala ka sana na ni minsa'y di ko hiniling na mabigo ka, nais ko lang masigurong masaya ka sa kanya
hinahatid ka lang sa tanaw, dahil ang paglapit ay tila paglalakad sa manipis na yelo nanganganib mabitak
hindi naman umaasa na sakaling mabigo ka sa kanya ay babalik ka, dahil alam ko naman, malabong ako ang babalikan

pero sana, kahit minsan, kahit isang sulyap lang, ako sana ay mapagbigyan
Kaya dito na lang sa malayo, dito na lang. Ayos na ko dito.

Hindi ko rin naman binabawalan ang sarili na lumingon sa iba, pero habang wala pa sila, sayo na lang muna.
isandaan at apatnapu't tatlong araw, hindi na naghihintay,

pero wala pa ring bago, ikaw pa rin pala.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with jen💗🤒👭

jen💗🤒👭 Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!