❤️DC indikatörünun Eseckal SYSTEM'e Entegre ve Modernizasyon çalışması anlatımı:❤️
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11. Mor alanda her hangi bir direnç belirtisi olmadigi için RSİ hattına yeşil alana da girmediginden Kesinlikle Poz açılmaz.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Polat YÜCETÜRK

Polat YÜCETÜRK Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @YuceturkPolat

2 Jul
@tt10308557 @tesellum @eseckal imdi rast gele bir poz açıyorsun. aşağıysa ne alâ. baktın yukarı gitti direçleri bellidir yapıştırıyın aga 1 yada 2 adet aynısından. diyelim 2 açtın. ilk poz 1220 olsun 2.ci poz direnç yeri 1240 olsun. örnek bunlar ha. 1220yi 1230da 1240ın 1 tanesini 1230 da
@tt10308557 @tesellum @eseckal kapatacak şekilde ayarla bekle. dirençya hani f236 çalışır belki. çalıştı diyelim 1220den 1240a kayıpsız geldin. tepede poz kaldı. dewamke. diyelim çalışmadı. ikinci direnç 1265 olsun 3 yada 4 adet çak 3 yaptın 1265den 1241e 1240 2 adet 1220 1 adet ve 1265in 2 adet kapanacak
@tt10308557 @tesellum @eseckal şekilde ayarla f236 çalıştı 1241de dip pozların hepsinden kayıpsız kurtulduğun gibi 1265 tepe poz kaldı. dewamke. baktın olmadı 3üncü direnç e misal 1300 olsun 4 tane açıyorsun. ne yaptı elinde ne var 1adet 1220 2 adet 1240 3 adet 1265 4 adet 1300(3üncü direnç) toplamda 10 poz.
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!