Mübarek Pazar sabahı kimse okumaz ama yine de yazayım. Sonunda okura bir sorum olacak.
İstanbul ve Anadolu her devirde göç aldı, sosyal kültürel hayat göçlerle şekillendi.
Kırım Savaşı'ndan sonra KAFKASLAR'dan yaklaşık 3milyon Çerkes, Çeçen, Dağıstanlı vs Anadolu'ya kaçtı.++
Arazi, tohum verilenler tarım, hayvan verilenler hayvancılık yaptı, üretti.

BOSNA'nın Avs-Macaristan İmparatorluğu'na ilhakından sonra, 1881'den itibaren İstanbul ve Anadolu Bosna'dan yoğun göç almaya başladı. Varlıklı aileler ticaret yaptı, tütün ekmeyi bilen tütün ekti buğday
ekmeyi bilen buğday.
Salgın hastalıklar, savaşlarda verilen kayıplarla erkek nüfus giderek azalıyordu.Üretim yavaşlamış ticaret durma noktasındaydı. Gelen göçmen nüfus, iskân, arazi verildiğinde, derhal ASKERLİK ve VERGİ açısından kayıt altına alınıyordu.
1917 Ekim Devrimi'nden sonra çoğu Çar'a bağlı Beyaz Ordu'nun askeri, asilzadeler 200.000 kadar BEYAZ RUS İstanbul'a geldi. Bulgurun, patatesin zor bulunduğu bir dönemde İstanbul'a kaliteli yeme içme kültürü getirdiler. Müzikli Rus restoranları, birahanelerde Rus kadınların
servis yapıyor olması 'kadının da çalışabileceği', erkeklerle aynı mekânda yemek yiyebileceğini öğretti.

1930'larda Almanya'daki soykırımdan kaçan YAHUDİ bilimadamları Türkiye'ye göç etti. Onların genç Türkiye Cumhuriyeti'ne katkısını bu flood'a sığdıramam, liste resimlerde.
Hala kullanılan kaliteli binalar, şehir planlamaları yaptılar, konservatuvar kurdular, kısa sürede Türkiye'ye adeta bir rönesans yaşattılar.

1980'lerde BULGARİSTAN TÜRKLERİ'nin kitlesel göçü oldu. Hepsi çalışkan disiplinli anavatana bağlı insanlardı. Onlar da deli gibi çalıştı
üretti, ikinci kuşak rahat etsin diye uğraştı.
Şimdi geliyoruz zurnanın zırt dediği yere:
Aldığımız bütün göçlerle kültürel, ticari, sosyal, sanatsal hayatımız zenginleşirken, 2013'ten itibaren ABD'nin Kürtlere alan açma projesi SURİYELİ göçü ile
100 yıldan fazla geriye gittik.
Rusların yemek kültürümüze katkıları piroşki, borç çorbası, kievski vs olmuştu, Suriyelilerin katkısı KEDİ ETİ.
Ticari hayata katkıları vergi vermeden kaçak, arapça tabelâlı dükkan açmak.
Sosyal kültürel hayata katkıları daha fazla karaçarşaflı
arapça alfabe dayatması, daha fazla tarikat, daha fazla kadına-çocuğa şiddet... daha fazla nargileci daha fazla kebapçı.
Şimdi bana ırkçı diyecek dallamalara soruyorum: AKP ihanet çetesinin getirdiği Suriyelilerin bu ülkeye tavuk boku kadar katkısı oldu mu?

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with KıymetNadir BİNDEBİR

KıymetNadir BİNDEBİR Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!