SÜMERCE ve TÜRKÇE arasındaki benzerlikler, diller için tesadüfî benzerliğin çok ötesindedir... Burada asıl belirtilecek husus, tarih sahnesinde aralarında en az 1500 yıllık bir mesafe olmasına rağmen, bu iki dil arasında cümle yapısı bakımından olan benzerliktir.
(Bakınız Prof. Dr. Emin Bilgiç, Atatürk’ün Yüzüncü Yılına Armağan adlı kitapta bulunan "Sümerlerin Tarihleri, Dilleri ve Kültürleri" adlı makale)

SÜMER dilinin Sami diller grubuna dahil olmadığı, bütün bilim adamları tarafından tasdik edilmektedir...
Hinks, Langdon, Hein gibi bilim adamları, SÜMERCE’nin Hint-Avrupai diller grubunda olduğunu öne sürmüşlerse de, delil gösterememişlerdir... Hatta Langdon "Sumerian Grammar, Paris, 1911" adlı eserinde fikrini değiştirmiştir.
Ravlingson, Oppert, Delizsch, Hommel gibi bilim adamları ise, SÜMERCE’nin İSKİT ya da TURAN dilleri topluluğuna ait olduğunu belirtirler.
H. Z. Koşay ise SÜMERCE ile TÜRKÇE arasındaki benzerliği gösteren bir liste yayımlamıştır. Bu listeden bazı kelimeleri veriyoruz :
SÜMERCE ......... TÜRKÇE

ad (adda) ........ ata
ilu ............ ulumak
izi ................... ısı
e ............... ev
kıya .......... kıyı
egi ........ ece (prenses)
eş ............ eşmek
ku ............. koymak
ku (gümüş) ... kuyumcu (gümüşle uğraşan)
gişku ........... şişko
dim (dik duran) ...... dimdik
de ................ demek
duru ................ durmak
kuşu ................ koşmak
güleş (gülen adam) .... güleş, gülenç
ara (ir) (yürümek) ... aralaşmak, irilmek
bur (delik) .... burgu (delik açan alet)
bal ............ balta
bar ................ parlamak
udun (fırın) ... otun (ayrıca fırında yakılan: odun)
us (akıl) .............. us
ib ................. ip
alım (kuvvetli,yüksek) ......... alımlı
tukul (dost) ..... tohul
tam (şafak vakti) ........... tan
ulu (muhteşem, yüce) ..... ulu-uluğ
Bugin (göl).... Buget (biriktirilmiş su, Anadolu)
A-na ? ....... Ne ? (Anadolu'da hayret ifadesi: Aney!..)
Bur ................ Bardak
Buy, bun ............... Boyun
Bu ............... Bulak (çeşme)
Bab ................. Baba
Azag (mukaddes)........ İzgi, edgü (Eski Türkçe)
Gig (zayıf) .........İg, yig (hasta, Eski Türkçe)
Ud (gün, zaman).......... İd, öd (zaman, Eski Türkçe)
Zak (taraf) ............. Yak (yakın)
Gup, kup (gitmek).......... Kopmak (koşup gitmek, Anadolu)
Gim ? Kim ? ................ Kim ?
Ama (ana) ........... Aba (Anadolu’da)
Giş (odun) .......... Yiş (Orhun Türkçesi)
Gar (ışık) ......... Yaruk (Eski Türkçe)
Gen (kadın hizmetçi) ...... Kün (cariye,Orhun’dan)
Tag ............... Değ(mek)
Ug, uku (halk) ......... Uğuş (kavim)
Vur, vir (şarkı söylemek) ....... Yırlamak, ırlamak
Ur(u), ir (erkek) ......... Er, ir (Uygurca : uri)
Gir (ateş) ............ Kor
Udun (ateş) ........ Od, ot, odun (ateşte yanan)
Dingir ........Tengri (Eski Türkçe), TANRI, (Kumanca : dingir)
Dagal (geniş olmak) ........... Dağılmak
SÜMERCE bazı kelimeler S harfiyle varlığını YAKUTÇA'da sürdürür. Ancak bizim şimdiki TÜRKÇE'de S-Y değişimine uğramış haliyle karşımıza çıkar...

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with İkarus

İkarus Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ikarus_deadalus

23 Nov
Komplo teorilerinde bugün...
Bucegi Dağlarının Sırları
Transilvanya'da Gün Doğumu

"Transylvanian Sunrise" adlı kitap Romanya'dan Radu Cinamar adlı kişi tarafından yazılan ve Romanya'daki çok büyük bir keşfin söz konusu olduğunu iddia eden bir seri kitabın ilki. Image
2009 senesinde de Peter Moon adlı araştırmacı bu kitabın editörlüğünü yapıyor ve kitap İngilizce olarak basılıyor. Radu Cinamar kimliğini gizli tutmakta ancak sağladığı bilgilerin bilim kurgu değil, gerçek bilgilere dayandığını iddia ediyor.
Ben aşağıda iddiaları hızlı bir şekilde özetledim, ama kitabın tamamını internet ortamında bulmanız mümkün.

2002 senesinde bir Pentagon uydusu Romanya’da Bucegi Dağları’nda boş bir alanı tespit etmiş. Burada bir tünel, tünelin önünü kapayan bir duvar ve tünelin diğer ucunda,
Read 27 tweets
22 Nov
Göbekli Tepe: Piramitlerin İleri Geometri Formlarıyla İnşa Edildiği Antik Yer

Cambridge Archaeological Journal'da yayınlanan yakın tarihli bir araştırmaya göre, yaklaşık 12.000 yıl önce Göbekli Tepe'de devasa monolitler inşa eden eski insanlar gelişmiş geometri bilgisine sahipti
ve "önceden düşünülenden çok daha karmaşık bir toplumdu."
Göbekli Tepe'nin inşaatçıları, 12.000 ila 13.000 yıl önce çok tonlu taşlar kullanarak antik siteyi inşa etmek için kullanılan geometri konusunda derin bilgiye sahipti.
Dahası, yeni keşif, inşaatçıların başlangıçta düşünülenden çok daha gelişmiş olduğunu gösteriyor.
12.000 ila 13.000 yıl önce, gelişmemiş avcı-toplayıcıların, bazıları 20 tondan daha ağır olan çok tonlu taşları kullanarak anıtsal taş yapılar inşa etmeleri nasıl mümkün olabilir?
Read 35 tweets
21 Nov
''İnanmıyorsan da saygı duy!''
Yok ya!
Senin dinine inananlar 9 yaşındaki kızla evlenip bir ömür tecavüz etsinler, ben ''inançları böyle'' deyip saygı duyayım öyle mi?
Senin dinine inananlar kadınları kara bir örtünün altına mahkum edip gözlerinin görünmesine bile tahammül edemesinler, ben ''yaşam tarzları böyle'' deyip saygı duyayım öyle mi?
Senin dinine inananlar ateş çukurları açıp içine insan atsın, kafa kesip videoya çeksinler, ben de saygı duyayım öyle mi?
Senin dinine inananlar hayatı 1400 yıl önceki kurallara bağlamak için sabah akşam cihad etsinler, ben de saygı duyayım öyle mi?
Read 29 tweets
21 Nov
Bilinmeyen Yönleriyle “Lut Gölü”

Dünya’da deniz seviyesinden aşağıda olan tek göl ünvanına sahip Lut gölü (Ölü Deniz) dünya’da pek çok denizden bile daha çok bilinen bir göl. özellikleri, hikayesi bilmeyen yoktur.
İbranice “yam ha-Melah” anlamına gelen Ölüdeniz “tuz denizi” anlamına gelmektedir. Arapça “al-Bahr el-Mayyit” anlamına gelen Ölüdeniz denir.
Lut Gölü Özellikleri

Afrika ve Suriye ayrımında yaklaşık 600 kilometrekarelik bir alanı kaplayan Lut Gölü, 422 metre ile deniz seviyesinden aşağıda olan tek göl ünvanına sahiptir. Lut Gölü derinliği 376 metreyi bulmaktadır.Ortalama derinliği ise 146 metredir.
Read 12 tweets
20 Nov
Zamanda Yolculuk Paradoksları
Büyük Baba Paradoksu

Zamanda yolculuk paradokslarının belki de en ünlüsü, büyük baba paradoksudur. Genel hatlarıyla bir kişinin geçmişe seyahati sırasında ortaya çıkabilecek potansiyel mantık hatalarına odaklanır.
Kişi eğer geçmişte kendi var olma nedenini yok edecek bir şey yaparsa, büyük baba paradoksu için zemin hazırlamış olur ve bir zaman döngüsünün içinde kapana kısılır.

Örneğin bu yazıyı okurken odanızda bir anda bir solucan deliği oluştuğunu hayal edin.
Sizi içine çekti ve 70 yıl öncesine, henüz büyük babanızın çocuk sahibi olmadığı bir döneme sürüklendiniz. Yolda şaşkın bir şekilde yürürken, gizemli bir adam ortaya çıktı ve size bir resim uzatarak, kendi zamanınıza dönmenin tek yolunun
Read 31 tweets
20 Nov
Zamanda Yolculuk Mümkün Mü? Hafele-Keating Deneyi

Zaman nedir? 20. yüzyılın başlarına kadar zaman her madde için sabit olarak düşünülüyordu. Fakat Einstein’in özel görelilik kuramı, zamanın bir yanılsama olduğunu gösterdi.
Ona göre gözlemcilerin uzaydaki hızına bağlı olarak zaman farklılık gösterebilirdi. Yani bir cisim ne kadar hızlı veya yavaş hareket ediyorsa, aynı cisim için zaman da o derecede hızlanacak veya yavaşlayacaktı.
Bu fikir, yaklaşık 60 yıl kadar, bir düşünce deneyinden ibaret kaldı. Fakat 1971 yılına gelindiğinde fizikçi Joseph C. Hafele ve gökbilimci Richard C. Keating bu düşünceyi test etmeye karar verdiler. Bunun için Deniz Araştırma Ofisi’nden 8.000$’lık bir araştırma fonu aldılar. Image
Read 11 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!