Rond minuut 34 gaat het over Curacao. We moeten heel goed in de gaten houden wat daar gebeurt. Bedenk dat deze proeftuin zich overzees bevindt op NEDERLANDS GRONDGEBIED! Ik zal hieronder een samenvatting geven van de absoluut totalitaire maatregelen die daar maandag in gaan.
Vanaf maandag 23 november is Curaçao niet langer meer een rechtsstaat.
Onder het voorwendsel van Corona-bestrijding gaat er namelijk een nieuwe landswet in werking die reeds in juni is ingediend.
Curaçao kent dan wel een 'status aparte' maar is nog altijd onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden.

Elke Curaçaoënaar heeft vanaf aanstaande maandag vrijwel geen burgerrechten meer.
Samengevat:

- volledige censuur wordt ingevoerd. Vrijheid van meningsuiting houdt officieel op te bestaan.

- privacyrechten bestaan niet meer
- persoonlijk bezit bestaat bij gratie van de staat. Je kunt elk moment en zonder opgaaf van redenen van je eigendomsrechten worden ontheven.

- het leger krijgt een prominente rol in de handhaving van de regels.
- je huis kan worden binnengevallen wanneer de autoriteiten dit maar nodig achten. Legitimatie van ambtenaren is niet langer noodzakelijk. Medewerking is verplicht.
- je moet op verzoek ter plekke de inhoud van persoonlijke informatiedragers aan de autoriteiten beschikbaar stellen. Beroep aantekenen is niet mogelijk.
- als de minister dat nodig acht word je overgebracht naar een 'quarantainefaciliteit' . Niemand mag zich in de buurt van zo'n faciliteit begeven zonder toestemming van het gezag.
- de wettelijke beperkingen voor het toepassen van geweld door overheidsfunctionarissen worden vrijwel opgegeven.

Welkom in het Koninkrijk der Nederlanden anno 2020. En dit allemaal om het Covid-19 virus met een sterftecijfer van rond de 0,2 % de kop in te drukken. Yeah right!!
Van de ongeveer 160.000 eilandbewoners zijn er in de afgelopen 8 maanden welgeteld 2 overleden met Covid-19.
En nog steeds maar vol blijven houden dat het allemaal om uw veiligheid gaat...
Wat daar gebeurt, komt hierheen. Dit blijven ontkennen en wegwuiven gaat de storm niet doen liggen.
Curaçao is een proeftuin. De vraag die de Great Reset-pushers zich afvragen, is: hoeveel meer onrecht zullen ze pikken?
Hoeveel pikken we nog? Waar wachten we op?
@threadreaderapp Please unroll

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with President Elect CoroNEE

President Elect CoroNEE Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @nee_coro

24 Sep
nu.nl/media/6079448/…
Er wordt in korte tijd een hoop verwarring gezaaid over #ikdoenietmeermee. De aasgieren in de media hebben hun pijlen gericht op Famke Louise en dit lijkt zijn vruchten te hebben afgeworpen, aangezien zij nu bezwijkt onder de druk.
Famke is een makkelijk slachtoffer. Kijk hoe ze reageert op Dennis van PowNed. Ze is een beetje sletterig, een beetje aso, niet al te snugger. Iemand met zulke communicatieve vaardigheden dezelfde avond nog aan tafel zetten bij Jinek is voer voor de kat.
En dan werd ook nog de suggestie gewekt dat Viruswaarheid achter deze actie zou zitten:
nrc.nl/nieuws/2020/09…
Nu is het zo dat de media geen mogelijkheid onbenut laat om VW te framen. Zo beweerden ze onterecht dat VW de demo van 20 augustus in Den Haag zou hebben georganiseerd.
Read 10 tweets
16 Sep
Mijn kijk op de troonrede van Willem-Alexander. Allereerst, bekijk de uitzending van Jensen van gisteravond:

Lees de volledige troonrede hier:
rijksoverheid.nl/documenten/toe…
Dit zijn de passages die Jensen eruit haalde:

In het jaar van 75 jaar Verenigde Naties domineert helaas steeds vaker het nationale eigenbelang en is de multilaterale wereldorde verder onder druk komen staan.
Voor de Nederlandse regering staat buiten kijf dat goed functionerende internationale instellingen en internationale samenwerking noodzakelijk zijn om problemen aan te pakken die geen land of regio alleen de baas kan.
Read 10 tweets
15 Sep
1/
Het gecontroleerde oppositie spel houdt u dus zoet met discussie die de besmettelijkheid van een virus niet ter discussie stelt, maar die wat kissebist over de manier waarop we besmet kunnen worden en de manier waarop dat dan genezen moet worden (vaccins of hydroxychloroquine)
3/
Deze auteur snapt kennelijk niet dat HCQ helemaal niet bedoeld is om COVID-19 te genezen, maar talloze andere chronische en 'ongeneeslijke' kwalen als kanker, AIDS e.v.a.
Read 4 tweets
14 Sep
Waarom spreekt het AD over ‘duizenden’ deelnemers terwijl het er maar 1.000 waren? Waarom spreken ze over 18.000 demonstranten in Berlijn terwijl het MILJOENEN waren? Omdat de Vrouwenmars de identiteitspolitieke agenda van links dient, daarom.
ad.nl/utrecht/honder…
Ik heb lang nagedacht of ik hier nu wel of niet iets over moest zeggen. Ik ben niet blij met dit protest en wel hierom:
In de Zoom-meeting van Viruswaarheid hoorde ik dat de opkomst bestond uit 75% vrouwen en 25% mannen. Ik vind het een raar idee om een Vrouwenmars te organiseren. Dit is een tweespalt die waarschijnlijk onbedoeld was maar wel ongelukkig is.
Read 9 tweets
9 Sep
Dit is zo lachwekkend aan het worden dat het bijna niet meer serieus te nemen is:

De rechter oordeelde dat de club onvoldoende duidelijk heeft gemaakt wat de gevraagde stukken toevoegen aan de al openbare informatie.
Daarnaast heeft het RIVM sommige gevraagde documenten, zoals de zogenoemde PCR-testen, niet eens in bezit.
Read 4 tweets
8 Sep
Tamara K. is Tamara Kirchbaum. Zij heeft een alternatieve praktijk in Roetgen (NRW) in het Eifel-gebied:

severint.net/2020/08/31/koe…

Haar website was eerst online maar is nu 'under construction':

heilpraktiker-kirschbaum-roetgen.de
Tamara Kirchbaum is in onderstaande video vanaf de 8e minuut te zien in overleg met Gunnar W. van de Gelbwesten (Gele Hesjes). Wat is hun wederzijdse connectie? Kennen die twee elkaar?
En wat is dat rare kastje op het rechterbeen van Gunnar? Heeft hij hiermee contact met de politie of met de geheime dienst (Verfassungsschutz)?
Read 9 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!