Gazali Profile picture
22 Nov, 30 tweets, 6 min read
Afganistan İslam Emirliği...
Önce tanıyayalım.
Bayrakları
Afganistan'lı Müslümanlar, Sovyetler Birliği'nin 15 bin kayıp verip çekilmesinin akabinde, 1992 yılında Sovyetler yanlısı Cumhurbaşkanı Dr. Muhammed Necibullah Ahmedzai (1947-1996) önderliğindeki komünist rejimi de devirmişti. Dr. Necibullah:
Daha sonra Burhaneddin Rabbani ktidara gelmiş lakin ortada sovyetler kalmayınca mücahit gruplar birbirleriyle iç çekişmelere girmiş ülkede kan gövdeyi götürmüştü. Savaş ağaları bu durumu istismar etmiş, halk perişan halde idi.
O sıralar halkı etkileme potansiyeline sahip yeni bir lider doğuyordu. 20'li yaşlarda hareketi inkılabı islamiyye'ye katılmış, birçok cephede Sovyetlere karşı direnmiş ve komutanlık yapmış, Kandahar doğumlu medrese öğrencisi Molla Muhammed Ömer..
Molla Muhammed Ömer 1979 yılında Pakistan camia el ulum el islamiyye'ye gitmiş, hanefi / maturidi / diyobend geleneğinde eğitim almıştır. Eğitimini tamamlayamadan Afganistan'a dönüp Sovyetler'e karşı savaşmış ve 1 gözünü savaşta kaybetmiştir.
Kendisinin, halkı nasıl etkilediğine dair birçok olay anlatılır. Savaş ağalarına karşı yürüttüğü faliyetlerin yanısıra, halk'a "sizleri sömürgeden kurtaracağım" vaadleri gibi. Hatta bu yüzden batılılar bir dönem talibanı Robin Hood'a benzetmişlerdir.
Bölgede zülüm ve çocuk istismarıyla tanınan bir savaş ağası, Molla Ömer'den etkilenen medrese taleberince gerçekleştirilen bir saldırıda öldürülmüş ve cesedi bir tankın namlusuna asılmıştı. Bu da kuruluş günlerinden anlatılan bir olaya örnek olarak kalsın...
Kandahar'da Taliban'ı kuran Molla Ömer bir süre sonra bölgede tanındı ve büyük destek buldu. Binden fazla alimin toplanıp, Allah rasulü (Sav)'nün hırkası olduğu söylenen hırkayla düzenledikleri törende Molla Ömer'e biat etmeleri ise sürecin büyük dönüm noktalarındandır.
Molla Ömer Arapçaya da hakim biriydi. Halka "Şeriat yönetimi" vaadederek destek alan Molla Ömer yönetimindeki Taliban, kısa sürede Kandahar da dahil Afganistan'ın birçok yerinde güçlenmiş, nihayetinde başkent Kabile harekat başlatmıştı.
Taliban 1996 yılında Başkent Kabil'e girdikten sonra ülkeye hakim olmuş ve ilk işlerinden biri de eski cumhurbaşkanı Dr. Necibullah'ı idam etmek olmuştu.
Taliban yönetimi ele geçirmiş; Çocuklar -o dönem+Taliban'ın resmi gazetesi olan Hivad gazetesin sokaklarda dağıtmaya başlamış, "Afganistan İslam Emirliğinin" ilan edildiğini halka bildiriyorlardı.
Talibanın devlet olması uluslararası alanda tepki çekmişti. Örneğin türk medyası resmi tören düzenleyen taliban hakkında "cicilerini giydi" diyerek alay etmişti.
(Milliyet Gazetesi- Türkiye)
Nitekim Taliban, başkent Kabil'i ele geçirmiş ve geçit töreni düzenleyen bir devlet olmuştu.
Suudi Arabistan ve Pakistan Taliban'ı tanımış ve Afganistan devletinin meşruluğunu kabul etmişti.
Bamyan vadisinde 1.500 yıllık buda heykellerinin yıkılma kararını verdikten sonra uluslararası alanda tepki çeken Taliban, kendisine bunu uygulamamasını söylemek için gelen Mısırlı heyeti ve Çinli budistlerin milyar dolarlarca para teklifini kabul etmemiş heykelleri imha etmişti.
11 Eylül 2001'de ABD'de ikiz kulelere düzenlenen saldırı Afganistan İslam Emirliği için kötü günlerin başlangıcı idi.
Yaklaşık 3 bin kişinin öldüğü saldırı ile ilgili sorumlu tutulan El Kaide lideri Üsame Bin Ladin, Taliban lideri Molla Ömer'e biatlı olup Afganistan'da yaşadığı için ABD bu olayla ilgili doğrudan Taliban'ı sorumlu tuttu.
O günleri Ebu Musab Suri'den dinleyelim:
Ebu Mus'ab El Suri, o günleri "Taliban, Afganistan ve İslamın bugünkü savaşı" isimli eserinde şöyle bildiriyor. "ABD Arap kamplarını ve Afgan kamplandan birisini kruz füzeleriyle vurunca, Ortalık ABD'nin darbesiyle sarsıldı.
Buna karşılık Molla Ömer 'Eğer Afganistanda sadece benim kanım kalsa, Arap mücahitleri (el kaide örgütü kastediliyor) korurum ve onları teslim etmem' açıklamasında bulundu.
Daha sonra ABD'ye kimyasal ve biyolojik silahlar kullanmak tehditlerinde bulundu. Tüm Taliban bakanları Molla Ömer'in yanında toplandılar ve üç gün boyunca toplantı yaptılar.
Bakanlardan birisi şöyle dedi: 'Mü'minlerin Emiri (Afganistan devlet başkanı Molla Ömer kastediliyor) korku ve tereddüte kapılanlarımızı azarlayıp onlara, Allah'a tevekkül nasihat etti ve Allahın onların elleriyle,
ABD'den daha güçlü ve bölge olarak ABD'den daha yakın olan Rusları hezimete uğratıp devletlerini yıktıktan sonra- ABD'den korkmama konusunda bir ders verdi"
(Ebu Musab Suri'nin sözleri burda bitti)
ABD, 150 bin NATO askeri,yerel Afgan müttefikleri ve İrana' bağlı Şii Hazara milislerle Taliban'a savaş açtı. Bu kadar şiddetli bir bombardımanda şehirleri korumanın mümkün olmadığını anlayan Taliban, kısa sürede Başkent'ten kırsala çekildi.
Bu çekilmeyi; kendisi bir nakşibendi olan ve El Kaide'yle çok sıkı ilişkileri olan "Afganistan İslam Emirliği Hudut Bakanı Celaleddin Hakkani" kordine etti. Yabancı savaşçılar (yani el Kaide) ve Taliban mensuplarını Pakistan sınırındaki dağlık bölgelere taşıdı.
Taliban kırsala çekilip ABD'ye karşı düzenli ordu biçiminde savaşamayacağını anlamış ve gayrı nizami suretinde savaşmaya başlamıştı. Bugün gelinen noktada Taliban-AİE ülkenin yüzde 50'sinden fazlasına hakim.
Şu an Talibanın yöneten isim Heybetullah Akhundzade. Kendisi eski bir cami imamı olmasının yanısıra hadis alanında alim olduğu için Şeyh'ul hadis olarak anılıyor. "Emir'ul Mu'minin Şeyh'ul Hadis Heybetullah Akhundzade" olarak biliniyor.
Taliban, Ş. Heybetullah Akhundzade dönemi topraklarını epey büyüttü ve ofansif seviyesinde artış gözlemlendi. Bilhassa SVBİED eylemlerine yoğunlaştı. Hatta öyle ki Heybetullah Akhundzade, kendi oğlu Hafız abdurrahman'ı dahi, Helmend vilayetinde SVBİED-canlı bomba olarak kullandı.
Bugün gelinen noktada Taliban-AİE ülke geneli %50'den fazla arası bir alanına hakim.
Beyaz: Taliban
Siyah: Amerika ve Afgan müttefikleri
Mavi: ABD ve hükümetin, Bir kademe daha güçlü olması ile birlikte tartışmalı alanlar.
Afganistan ile ilgili güncel bilgileri şuraya giriyorum:

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Gazali

Gazali Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @akhundzadeg

22 Nov
Pençe Kaplan Harekatı özelinde..
Mekan Hantur etekleri, Haftanin Pisağa alanı.
Şu harita ile göstereceğim
Türk silahlı kuvvetleri geçen yıl başlatmış olduğu Pençe harekatı ile haftanin Pisağa alanında güvenliği sağlamıştı.
Read 13 tweets
22 Nov
Mayıs 2019.
Türk silahlı kuvvetleri 2017 yılının Aralık ayında başlattığı Hakurk operasyona operasyonın devamı olarak Pençe harekatı'nı başlatıp şekif dağı'nı kontrol altına aldı.
Ataklar vasıtasıyla gece ve gündüz PKK hedefleri vuruldu.
Bölgeye yeni üsler kuruldu. Böylelikle PKK'nın Hakurk kampının yaklaşık %70'inde güvenlik sağlandı
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!