Από τη γιατρό Χριστίνα Κυδώνα :"Προς Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης: έχω να καταγγείλω ότι η Δάφνη Κατσίμπα έχει παρανομήσει κι άλλες φορές και μάλιστα κατ΄εξακολούθηση και κατά συρροή... Επί σειρά ετών έβαζε παράνομα από την πίσω πόρτα του νοσοκομείου, ανασφάλιστους φτωχούς>
>που δεν μπορούσαν να κάνουν ακτινολογικές εξετάσεις (γιατί τους είχε κοπεί η πρόσβαση στο ΕΣΥ με νόμο Άδωνι Γεωργιάδη) και αργότερα μετανάστες του δρόμου, που και πάλι δεν είχαν πρόσβαση στο σύστημα υγείας, για να καταφέρουμε να βγάλουμε μια διάγνωση εμείς οι υπόλοιποι>
>παρανομούντες νοσοκομειακοί γιατροί, όπως ο Αθ.Σιούλης, και να τους θεραπεύσουμε.
Παρακαλώ να πράξετε τα δέοντα".

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Stelios nikitopoulos

Stelios nikitopoulos Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!