Gazali Profile picture
22 Nov, 5 tweets, 2 min read
Mayıs 2019.
Türk silahlı kuvvetleri 2017 yılının Aralık ayında başlattığı Hakurk operasyona operasyonın devamı olarak Pençe harekatı'nı başlatıp şekif dağı'nı kontrol altına aldı.
Ataklar vasıtasıyla gece ve gündüz PKK hedefleri vuruldu.
Bölgeye yeni üsler kuruldu. Böylelikle PKK'nın Hakurk kampının yaklaşık %70'inde güvenlik sağlandı
Son operasyon Pençe Kaplan total yorumu:
Kuzey Irak sahası ile ilgili gelişmeleri buraya atacağım.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Gazali

Gazali Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @akhundzadeg

22 Nov
Pençe Kaplan Harekatı özelinde..
Mekan Hantur etekleri, Haftanin Pisağa alanı. Image
Şu harita ile göstereceğim
Türk silahlı kuvvetleri geçen yıl başlatmış olduğu Pençe harekatı ile haftanin Pisağa alanında güvenliği sağlamıştı. Image
Read 13 tweets
22 Nov
Afganistan İslam Emirliği...
Önce tanıyayalım. Image
Bayrakları Image
Afganistan'lı Müslümanlar, Sovyetler Birliği'nin 15 bin kayıp verip çekilmesinin akabinde, 1992 yılında Sovyetler yanlısı Cumhurbaşkanı Dr. Muhammed Necibullah Ahmedzai (1947-1996) önderliğindeki komünist rejimi de devirmişti. Dr. Necibullah: Image
Read 30 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!