Profil resmi de inanılmaz, şimdi öğrendim Micheal Flynn’in avukatıymış
Hukuk, ABD, seçim temalı bir Latin dizisi posteri
İhtiras, ihanet, hile, posta oyu, popülizm ve yeniden sayım: Kasım Rüzgarı
Trump kampanyası bizim ekibimizde değil, kendi kendine uğraşıyor diye açıklama yapmış..

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Yunus Emre Erdölen

Yunus Emre Erdölen Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @yunuserdolen

21 Nov
Demokrasilerde en temel hususlardan biri adil düzenlenen seçimin sonucunu kabul etmektir. ABD’de yaşanan seçim sonucu kabul etmeme, meşru sonuçları sorgulama süreci “ABD’de bile oluyorsa normaldir” değil, “ABD’de bile oluyorsa, çok daha dikkatli olunmalı” olarak algılanmalı.
ABD’yi kaostan kurtaran hukukun üstünlüğü oldu. Trump’ın atadığı yargıçlar, hatta çoğunluk Trump’ın arkasında dizilse bile Georgia Eyalet Sekreteri, Michigan yerel siyasetçilerinde olduğu gibi az ama kritik Cumhuriyetçilerin Trump’a değil, hukuka uygun hareket etmesi oldu.
Fakat seçim çok yakın geçseydi, 1-2 eyalete kilitlenseydi, bu makul hareket insanların makul hareket etmesi garanti olacak mıydı? Trump’ın baskısı karşısında özgül ağırlıklarını koruyabilecekler miydi? Bunlar subjektif olasılıklar, ama olasılığa bırakılmayacak kadar da riskli.
Read 7 tweets
19 Nov
Trump seçimi kaybettiği Michigan, Pennsylvania gibi eyaletlerin Seçiciler Kurulu üyelerini kazanabilir mi? Zor, ama hukuken imkansız değil. Demokratları tedirgin eden, Trump'ın her yerel Cumhuriyetçi ile temasa geçtiğinde kulisleri hareketlendiren bu ihtimali gelin inceleyelim.⬇️
1⃣ABD Anayasası'nda Seçiciler Kurulu üyelerinin eyaletlerce nasıl seçileceğine dair ortak bir hüküm yok, bu nedenle eyaletler bu üyeleri/delegeleri nasıl seçeceğine kendi federe yasama organlarıyla karar veriyor. Bu husus eyaletlere bırakılan bir yetki.
2⃣Eskiden eyaletlerin hepsi bu delegeleri seçimle seçmiyordu, çoğu eyalet delegeleri atama yoluyla seçmekteydi. Fakat çok uzun yıllardır eyaletlerde düzenlenen başkanlık seçiminde en yüksek oyu alan adayın bu delegeleri kazanması yoluyla bu delege tayin süreci gerçekleşiyor.
Read 17 tweets
10 Oct
Seçimlere günler kala münazaraların iptal olduğu, hangi oyların sayılacağının belirsiz, ABD başkanının korona olduğu bir atmosferde 24 günde her şeyin değişme ihtimali olsa da Trump kampanyası seçim döneminin en zor günlerini yaşıyor. Neden mi? Gelin beraber inceleyelim.
1️⃣Trump kampanyası, seçim gündemini Covid-19’dan çıkarıp güvenlik ve beka gündemine protestoları örnek göstererek çekmeye çalışıyordu ve kısmen de işe yarıyordu. Böylece 2016’da kendisini zafere taşıyan seçmen koalisyonunu elde tutacağını varsayıyordu.
2️⃣Fakat, Trump ve Cumhuriyetçilerin teker teker Covid-19’a yakalanması seçim gündemini seçime 1 ay kala beklenmedik şekilde Covid-19’a çevirdi. En çok konuşulan konu Beyaz Saray’daki vaka sayısı ve Trump hükümetinin koronayla yetersiz mücadelesi.
Read 10 tweets
9 Oct
3 Kasım’da ABD’de sadece başkanlık seçimi yok, California’da Prop 22 adıyla çok önemli bir referandum var⚠️Konu: Uber, Lyft gibi uygulamaların çalışanlarının yasalara göre işçi olarak kabul edilip edilmemesi. İş Hukuku için önemli bu referandumu biraz inceleyelim⬇️ Image
1⃣California Meclisi, 2019 yılında AB 5 adında federe bir yasa geçirdi. Bu yasa bir çalışanın işçi mi, yoksa serbest çalışan olarak mı değerlendirileceği konusunda ABC testi şartlarını düzenleyen bir yasa. Bu şartları haiz çalışan, işçi sayılıyor ve işçi haklarından yararlanıyor.
2⃣ABC Testine göre çalışan iş organizasyonunun dışında faaliyet gösteriyorsa, çalışırken ve müşteri ile iletişime geçerken bağımsız hareket ediyorsa, işçi sayılmayacak ve serbest çalışan olarak değerlendirilecek.
Read 10 tweets
8 Oct
ABD’de seçimi “Kesin Biden/Trump kazanacak” şeklinde net açıklamalar yapanları duyunca şok oluyorum. Neden mi? Buna cevabım biraz uzun⬇️
1️⃣Öncelikle daha oyların kritik eyaletlerde nasıl sayılacağı konusunda bir belirlilik yok. Bu seçimde geçersiz sayılan oyların sayısı oldukça fazla olacak. Bu noktada anketler doğru çıksa da bu anketlere paralel verilen oyların kaçı sayılacak bu belli değil.
2️⃣Seçime katılım ABD’de de düşük. Herkes oy kullansa ortaya çıkacak sonuç ile oy kullanan veya çeşitli engelleri aşıp oy kullanabilenlerin sonucu çok ama çok farklı. Covid-19 ise seçime katılımı öngörmek hususunu oldukça belirsiz kıldı. Sonuç da bu nedenle oldukça belirsiz
Read 6 tweets
19 Sep
87 yaşındaki Yüksek Mahkeme üyesi Ginsburg’ün vefatının ABD için önemi ne ve seçimlere 45 gün kala neler yaşanacak? Gelin bu oldukça önemli gelişmeyi beraber inceleyelim.
1️⃣Ginsburg vefat etmeden önce Yüksek Mahkeme’de 5 Muhafazakar 4 Liberal üye vardı. Fakat Yüksek Mahkeme’nin muhafazakar yargıçları bazen liberallerle işbirliği yapabiliyordu
2️⃣Yüksek Mahkeme üyeleri atandıktan sonra görevleri ya ölünce ya da emekli olunca bitiyor. Bu nedenle siyasi iktidarın müdahale imkanı oldukça kısıtlı. Trump, 2016’dan bu yana 2 yargıç atadı ve Trump’ın atadığı iki yargıç da oldukça genç, bu nedenle uzun yıllar görev yapacaklar
Read 17 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!