XXXVII Profile picture
22 Nov, 13 tweets, 5 min read
⚠️Biraz detaya inelim o halde. (Açıklama)
- Virüsün varlığını sorguluyoruz. Var mı ? Yok mu ?
- Virüsün sıradan bir grip virüsü olduğunu ve olmadığını beyan edenler.
- Az kişi öldürüyor, pandemiye gerek yok diyenler / hayır pandemi gerekli diyenler..
SIFIRLAMA İÇİN GEREKLİMİYDİ ? Image
Uzun yıllar virüs ile çalışıldı. Çalışan sadece Çin değil , Dünyanın 4 bir yanından bilim adamları çalıştı..
Bu da çalışmalardan bir tanesi... ImageImageImageImage
Virüs ile ilgili patentler alındı... ImageImage
Panedemi ortaya çıkınca bazı verilere erişim durduruldu.. ImageImage
Neler olup bittiğini ve daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler arasında Hacker'da yer alıyordu...
P4 lab - CDC - Bill & Melinda Gates vakfı hacklendi.
Baz belegeler leak edildi.. Araların'da hiç düşünmedikleri şeyleri buldular..
"HIV SNP AML 983 koronavirüsün eklenmesi"
Sağ üst köşede login bilgisi görülüyor..
PASS kısmını kapattım. Altı çizgili kullanıcı ile girmişler.. ImageImage
Bizden başka neleri saklıyordular..Çalışmalara katılan başkaları da varmıydı ?
Laboratuvar neden gizlenmeye çalışılıyordu ?

Trump süpriz bir bulaşıcı hastalık ile karşılaşacak...
Karşılaştımı ?

İstenen belli..
Ayrıca büyük dergilere atılan kapakları da görüyoruz..
Büyük sıfırlama isteniyor...Bununla beraber büyük bir değişimde isteniyor...
Şimdilik burada bitiriyorum..

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with XXXVII

XXXVII Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @GKMNNMKG

21 Nov
🔴Başlayalım..
( 2017 tarihin de yayınlandıktan sonra kaldırılmıştır. )
Uzun bir Flood oluşturur..
⚠️
Çin Bilimler Akademisi Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün izniyle Shi Zhengli'nin araştırma grubu sahaya indi..
15 yarasa , SARS benzeri koronavirüsün gen dizisi bilgileri biyoinformatik türetme "yazılımına" girildi.
Bu gen dizileri bazı bölgelerde benzer, ancak bazı bölgelerde farklıdır.
Çin Bilimler Akademisi Wuhan Viroloji Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olan Hu Ben, laboratuvar bilgisayarının önünde tek başına oturdu. Birkaç dakika sonra, bilgisayar ekranında bir dizi dalgalı çizgi belirdi.
Read 76 tweets
13 Aug
🔴Ünlü bilim adamı, Corona virüsün bir Çin laboratuvarından geldiğini ve hiçbir aşının onu iyileştiremeyeceğini açıkladı.

Dünya Biyomedikal Bilimler ve Teknolojiler Akademisi (WABT) başkanı Tritto ,
Wuhan Enstitüsü'nde gerçekleşen genetik mühendisliği sayesinde Wuhan -
Corona virüsünün (COVID-19) türler arası aktarım işlevselliği kazandığı sonucuna varmasına yol açan bir araştırma yaptı.
(WIV), Çin'in dördüncü seviye biyogüvenlik laboratuvarı.
Tritto , "Çin COVID 19: Dünyayı değiştiren kimera" olarak tercüme edilen Cina COVID 19: La Chimera che ha cambiato il Mondo adlı kitabında, Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) kaynaklı koronavirüsün genetik olarak bugün tüm dünyada bildirilen Çin Virüsü haline geldi.
Read 11 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!