Con Sinov Profile picture
22 Nov, 11 tweets, 1 min read
Kapsamlı bir "siyasetçi güven" anketi yapalım. Lütfen paylaşınız.

1- Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyor musunuz?
2- Kemal Kılıçdaroğlu'na güveniyor musunuz?
3- Meral Akşener'e güveniyor musunuz?
4- Devlet Bahçeli'ye güveniyor musunuz?
5- Ali Babacan'a güveniyor musunuz?
6- Ahmet Davutoğlu'na güveniyor musunuz?
7- Temel Karamollaoğlu'na güveniyor musunuz?
8- Abdullah Gül'e güveniyor musunuz?
9- Muharrem İnce'ye güveniyor musunuz?
10* Mansur Yavaş'a güveniyor musunuz?
11* Ekrem İmamoğlu'na güveniyor musunuz?

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Con Sinov

Con Sinov Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @lordsinov

22 Nov
Vahdettin’in İngiltere’ye kaçtığı konusu ders kitaplarında “İstanbul’dan ayrıldı” ve “terk etti” şeklinde yer almış.

İngiliz arşivindeki resmi belgelerde bambaşka bilgiler var.
6 Kasım 1922'de İngiliz Yüksek Komiseri Rumbold ve Vahdettin görüşme yapıyor. Görüşmede sadece İngiliz tercüman A. Ryan var. Yerli tercüman yok.

Vahdettin, Kemalistlerin bolşevik ve darbeci olduğunu söylemiş.

(İngiliz Devlet Arşivi'nde bulunan "FO/371/7912/E 12647" evrakı)
Sadece bu kadar mı?

Vahdettin istifa etmeyeceğini söylemiş ve Kemalistlere karşı İstanbul'un sıkı yönetim altına alınmasını İngilizlerden istemiş.

İngilizler bunun mümkün olmadığını söyleyince Vahdettin ülkeden ayrılmasına yardımcı olup olmayacaklarını sormuş.
Read 12 tweets
9 Nov
1911-1938
Vatan ve millet uğrunda mücadeleyle geçen 27 koca yıl...
Savaşlar, yokluklar, yaralanmalar, hastalıklar ve ölüm tehlikeleri...

Atatürk olmak hiç de kolay değil.
#10Kasım
1* Ekim 1911...

İtalya, Osmanlı toprağı olan Trablusgarp'ı işgal etti.
Kahraman subaylar yerlileri örgütlemek için gönüllü olarak bölgeye sızdı.

Gazeteci Şerif Bey olarak yola koyulan Atatürk, Bingazi'ye giderken yolda yaralandı. İskenderiye'de tedavi görüp, göreve devam etti.
2* Ocak 1912...

Libya'nın Derne bölgesinde yapılan savaşta az sayıda adamıyla ilerlerken İtalyan hava kuvvetleri saldırdı.
Saldırıda gözünden yaralandı. Neredeyse kör oluyordu. Tedavisi bitmeden yatağından kalkıp savaşa dönünce, gözü şehla kaldı.
Read 17 tweets
28 Oct
"Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz..."

Atatürk bu sözü 28 Ekim 1923 gecesi bir grup arkadaşına söyledi. Çünkü Cumhuriyet'e karşı olanlar, Atatürk'ü çekemeyenler ve onu devreden çıkarmak için gizli şekilde çalışanlar vardı.

Bilgisel başlıyor...
1* Milli Mücadele, esir düşen halifeyi, işgal edilen vatanı ve yere düşen bayrağı kurtarmak için harekete geçen bir grup subay tarafından örgütlenmişti.

Bu grubun organizatörü ve lideri Mustafa Kemal Paşa'ydı.
2* Paşa, Milli Mücadele'yi yürütürken harekete pek çok bürokrat, asker, sivil, aydın katılmaya başladı. Bir zaman sonra Atatürk'ü devreden çıkararak idareyi ele almak isteyen sivil bir grup baş gösterdi.

İlk ciddi hareket Sivas Kongresi'nde yaşandı.
Read 60 tweets
4 Oct
Atatürk kibar ve nazik bir devlet adamı olmakla birlikte vatanın çıkarları için yabancılara pek çok kez "ayar" vermiştir. Bu ayarlardan nasibi alanlardan biri de Stalin'di.

Her şey 1 Kasım'ı 2 Kasım'a bağlayan gece, Rus Elçilik binasında yaşandı.
Bilgisel başlıyor!
1* 1936 yılından itibaren Türk-Rus ilişkilerinde çeşitli nedenlerden ötürü soğukluk başlamıştı. Dostluk sıkı şekilde sürüyordu ve eski yakınlık yoktu.

29 Ekim günü, Sovyet'in görünürdeki resmi lideri Kalinin, Atatürk'e Cumhuriyet Bayramı için tebrik telgrafı gönderdi.
2* Bir kaç gün sonra Rusların bayramı kutlanacaktı. 1 Kasım gecesi, Rus Elçilik binasında yapılan kutlamaya Başbakan İnönü ve devlet yetkilileri katılmıştı.

Etkinlik bitmek üzereyken Atatürk, yanında arkadaşları, sanatçılar, müzisyenler ve manevi kızı ile elçiliğe geldi.
Read 16 tweets
1 Oct
Azerbaycan'a sahada başarı kazandırmadıkça masada başarılı olma ihtimali düşük. Ruslarla masaya oturmak için gövde göstermek gerekiyor. Dostluklar kurmak için sahada diş göstermek şarttır.

Yüzyıl önce Atatürk ve Lenin arasındaki dostluğu incelediğimizde açık şekilde görürüz:
1* Atatürk, TBMM açıldıktan sonra meclis başkanı olarak Nisan 1920'de Lenin'e dostluk teklifinde bulunuyor. Lenin, Atatürk'e kendisi cevap vermeyip Dışişleri Bakanı Çiçerin üzerinden diyalog kuruyor.

Çiçerin Türklere öyle hemen cevap vermiyor.
2* Haziran 1920'de Ruslar, Ermenilerin önünü açarak Kafkasya'da ilerlemelerini teşvik ediyor. Türklere karşı saldırı başlıyor.

Çiçerin, Ağustos 1920'de dostluk için Van, Bitlis, Muş gibi şehirlerin Ermenistan'a bırakılmasını istiyor. Yani öyle kolay dostluk yok demiş oluyor.
Read 10 tweets
1 Oct
Bakanın 28 Temmuz'da paylaştığı tabloda solda "toplam vaka" ve sağda "bugünkü vaka" sayısı yer alıyor.

29 Temmuz'dan itibaren "vaka" (yani semptomlu + semptomsuz) kelimesi çıkarılarak "hasta" (yani semptomlu) kelimesi kullanılmaya başlanıyor. ImageImage
Fakat kafa karıştıran husus var.

Şayet "hasta" sadece semptomlu olanları ifade ediyorsa, 29 Temmuz'dan itibaren "toplam hasta" sayısının düşüş yaşaması gerekirdi. Ama öyle olmamış.

"Toplam hasta" ile "toplam vaka" aynı seyretmiş. Oysa ki vaka ile hasta aynı şey değildi.
Yani anladığım kadarıyla,

29 Temmuz'a kadar toplam vaka sayısı alınmış, 29 Temmuz'dan itibaren bu sayının üzerine sadece semptomlu, yani hasta sayısı eklenmiş.

29 Temmuz'a kadar toplam vaka sayısından, semptomsuz sayısının düşümü yapılmamış. Yapılması gerekmez miydi?
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!