Martijn Profile picture
27 Nov, 9 tweets, 3 min read
Achja whatever toch, het hele corona-beleid is alleen maar op de PCR gebouwd.
En deze arme kerel beleeft nu al maanden lang een soort Ground Hog Day met de teflonbrigade. Dag in dag uit, week in week uit. Respect alleen daar al voor.
PCR. Of je hebt het. Of je hebt het gehad. Of je krijgt het. Of je hebt het niet maar toch wel. Of je hebt het wel maar toch niet. Of je hebt het, maar bent niet besmettelijk, of wel. Bottomline, ga maar in quarantaine en draag je masker, granny killer.
Ook hier wordt er weer gesproken over “besmettelijk”, tegenstrijdig met wat er hierboven ineens wordt geclaimed, maar hey 🤷🏻‍♂️
Nou nog eentje dan... ‘echt besmettelijk’. Maar huh, in het interview ineens: “maar die test is minder geschikt om te zeggen, op dit moment ben je besmettelijk”. Goed verhaal mensen.
‘Echt onzin’. Hier nog een random tabelletje met Ct waarden uit labonderzoeken. ‘Ze liegen er niet om’. Nee maar waar liegen ze dan niet om? Hier wordt duidelijk weer besmettelijkheid geïnsinueerd 🤷🏻‍♂️ achja. Wat maakt het ook uit.
En last but not least. Dit soort uitspraken zijn altijd fijn na 6/7 maanden debiele regels en politiek wanbeleid. Het antwoord op de vraag over ‘standaarden’ in het testbeleid. Wel zo makkelijk als je wil coördineren tussen labs.
@threadreaderapp unroll please

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Martijn

Martijn Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!