Superjan Profile picture
29 Nov, 26 tweets, 5 min read
Thread
1)
Aan Iedereen in Nederland.
Wat denken mensen van de politiek, vraag ik me af.
Messen in ruggen, lege beschuldigingen, hypocrisie. En erger nog. Misbruik van Jodenhaat om de kans om iets te veranderen in de politiek uit te doven. Ik voel zowel afkeer als groot ongemak.
2) Wellicht herkent u dat. Daarom hoop ik dat me even de tijd gunt om te laten zien dat het ook anders kan. Ik sta voor een ander perspectief. Na 10 jaar Rutte, waarin Nederland is verarmd en ontredderd, haar waarden, zelfstandigheid en tradities is kwijtgeraakt, is het tijd om
3) te werken aan een nieuwe horizon. Tijd om te bouwen aan de toekomst. Tijd voor een nieuw begin.

Het Coronavirus is nog niet onder controle. En dat zal ook nooit gebeuren. Een virus krijg je niet onder controle!
4) Gelukkig laten de cijfers zien dat de effecten van dit virus niet groter zijn dan die van een milde griep. Wel komt er een vaccin in zicht, dat niet getest is op dieren, waar we uiterst voorzichtig mee om moeten gaan.
Intussen is Biden in Amerika al begonnen.
5)
Maar Trump geeft zich niet verloren. En deze strijd is nog lang niet gestreden. We durven zelfs weer te denken te hopen en te dromen.
Voorzichtig kijken we vooruit en wat zien we dan?
Een land van mensen vol veerkracht.
6)
Een land van mensen die staan te popelen om terug te gaan school of werk, nieuwe avonturen aan te gaan, verliefd te worden. het leven in al zijn kleur te omarmen en te ontdekken. Een land dat overloopt van energie en talent, maar ook een land dat lijdt onder verruwing,
7) verharding, verdeeldheid en kleine politiek. Een land waar niet iedereen even goede kaarten trekt. Waarin een gelijke kans niet langer vanzelfsprekend is. Als burger van Nederland, ben ik op zoek naar een nieuwe saamhorigheid. Ik ben op zoek naar een nieuw perspectief.
8) En er is haast bij, want als we goed kijken, kunnen we het Nederland van de toekomst al zien. Als we niets doen, wordt Nederland een land dat al haar onafhankelijkheid heeft prijsgegeven aan de EU en de VN. Een land zonder boeren, zonder zwarte Pietjes, zonder kerken.
9) Met akkers vol plastic en staal en windmolens van 250 meter hoog, die onze vergezichten gaan bepalen. Een land met politici die zich meer thuis voelen in Brussel en Davos. En dáár hun oor te luisteren leggen, in plaats van bij u.
Ik kies liever voor voor een groots Nederland dat respect verdient in Europa en daarbuiten. Omdat wij onze eigen broek ophouden en “nee” zeggen tegen al te grote invloeden van buitenaf. Omdat ik weet dat wij dit land met eigen handen hebben gemaakt. Veilig voor de zee en de storm
Een land waar empathie en stijl worden gekoesterd. Waar jonge mensen de kans krijgen om hun bedrijf en hun kroeg te runnen of naar college te gaan, ook al heerst er een vervelend virus. Zoals we altijd al deden. Een land waarin we weer vertrouwen hebben in elkaar.
Ik wil dat we investeren in een onafhankelijk Nederland. In een hecht sociaal fundament. In kennis. In saamhorigheid. En vooral in optimisme zonder angst of beperking van buitenaf. Terwijl we geloven in de klassieke oude waarden en normen van de Joods Christelijke traditie.
Dat we investeren in een schoon Nederland. In kernenergie, in plaats van biomassa dat zowel in Nederland als in het buitenland tot een tragische kaalslag van bomen en bossen leidt.
En de klimaatcrisis? Daar geloof ik niet in. Dat zie ik als een cynisch construct. Een dekmantel,
om vele maatregels te nemen die het daglicht niet kunnen verdragen. De zee staat nog net zo hoog aan onze dijken als een eeuw geleden.
Alleen met een echte kenniseconomie, die geworteld is in de realiteit, zullen we weer voorop komen. Ik, burger van Nederland,
wil dat we investeren in een rechtvaardig Nederland. Zonder te grote invloed van de politiek. Die al zeker haar vingers niet mag branden aan de rechterlijke macht. Ik wil dat we investeren in gelijke rechten. Een land waar niemand wordt voorgetrokken of achtergesteld...
op basis van kleur, sekse of geaardheid. Ook geen “witte man”.
Ook investeer ik graag in nieuwkomers, die we zelf selecteren op basis van talent en kunde die we hier hard nodig hebben. De kansloze stroom economische immigranten, die weinig of niets toevoegen, moet stoppen.
Ik wil dat we de rechtsstraat niet afbreken maar haar fundament versterken.

Gelijke kansen in een schoon en sterk land. Dat! is de droom die lonkt als we deze gefabriceerde crisis voorbij durven te kijken. Hoe bereiken we dat? Ongetwijfeld met veel vallen en opstaan.
Maar ik durf u te beloven, dat het snel beter wordt als we de angst aan de kant durven te zetten en weer diep adem durven te halen en elkaar weer omhelzen en vertrouwen.

Ik durf u dat te beloven omdat ik weet wat we nodig hebben. In de eerste plaats een rechte rug.
Niet buigen voor globalisten, die onze zwaar bevochten onafhankelijkheid te grabbel gooien. Niet buigen voor backstabbers, met andere belangen dan een onafhankelijk, schitterend Nederland. In de 2e plaats. Politieke moed. Die ligt voor het oprapen in ons gezamenlijk verleden.
Dan heb ik het niet over makkelijke slogans als Samen vooruit, dan heb ik het over een geloof achter de makkelijke slogans. Een waarachtig geloof in onszelf.

Ons land heeft die kracht én de mensen.

Nu nog het perspectief!
We kunnen zorgen dat de vliegtuigen van Fokker ons luchtruim weer domineren. Nu stiller en ontworpen in Delft. We kunnen er voor zorgen dat DAF en Spyker onze wegen weer overspoelen, doorontwikkeld door onze eigen ingenieurs.
Als wij, Nederlanders, in staat waren de Deltawerken en onze klassieke prachtige windmolens te bouwen kunnen we ook Thorium doorontwikkelen en zo zorgen voor een veilige energietoekomst; de motor van een nieuwe wereld.
In het land van Erasmus en Spinoza kunnen we het geduld...
en de tolerantie opbrengen voor nieuwe gezichten. In het land van Anton de Kom kunnen we ons verzetten tegen haat van buitenaf. In het land van Alletta Jacobs en Antoni van Leeuwenhoek stellen we vertrouwen in de wetenschap.
In het land van Ramses Shaffy, het Nationaal Ballet en Slauerhoff, is het tijd voor een nieuwe toon, een nieuwe melodie.
Een nieuw Nederlands perspectief.

Jan Bennink. Burger van Nederland.

Ik kies #ThierryBaudet

Dit is mijn antwoord op de advertentie van @sigridkaag
Zoals altijd mag iedereen dit doorplaatsen, mits onveranderd. Succes niet gegarandeerd.
Ten overvloede... hier het origineel.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Superjan

Superjan Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @superjan

28 Nov
1) Ik ga niet linken naar het ietwat saaie veel te lange smaad en schotschrift van Bart Nijman. Ik heb het wel gelezen. Tot 3/4, toen begon hij Otten op te hemelen en had ik gegeten en gedronken. Backstabbers vinden elkaar blijkbaar altijd terug.

Wel viel me iets op.
2)
Deze crisis binnen de FvD bestaat een kleine week. Wij argeloze toeschouwers, dienen te geloven dat @thierrybaudet geen centje pijn had gehad, als hij "gewoon" had gedaan wat het bestuur vroeg. JFvD cancellen en Freek Jansen van de lijst wissen.
3) Dit magnum opus van Nijman, die zelf qua anti Joodse tweets best wat te verwijten valt, maar dat terzijde, verraad echter een "journalistieke" hitjob van vele weken en maanden. Interviews, mail sessies, getuigenissen. Dat kan nooit binnen een week zijn verzameld.
Read 7 tweets
20 Nov
1) Wat nu met Jip en #janneke gebeurt, volgt tot nu hetzelfde patroon als #ZwartePiet. eerst ontkenning en ongeloof. Daarna volgen actiegroepen en talkshows. Daarna gaan politici nuanceren enz enz enz. Over waanzin moet je niet discussieren, want daarmee maak je het bespreekbaar.
2) Dat is vreselijk moeilijk natuurlijk, want er is niets zo menselijk als te willen discussiëren over iets dat flagrant fout, vals en onwaar is. Je wilt je verontwaardiging, je appel op de rede kwijt! Maar toch, Het is precies dit menselijke, dat de hel over ons afroept.
3)Op het moment dat je de discussie met dit soort psycho's aangaat, ga je marchanderen met de duivel. Je verliest altijd. Het is beter om sterk te staan in je tradities en achtergrond, Zeker te zijn over je waarden. Sterk te staan in je geloof. Zo niet in God, dan in je cultuur!
Read 7 tweets
18 Nov
Gewoon even een vraag. Vanaf wanneer is het mogelijk om zonder vuurstorm en mensen m/v die uit hun tena springen een vergelijking te maken tussen deze covid pogrom en eerdere wat subtieler ingestoken jacht op groepen mensen, middels list bedrog, belofte, registratie en kenmerken?
eerste tenaspringers zijn gesprongen.
We mogen nooit vergeten wat er in Communistisch Rusland is gebeurd onder Stalin, wat er nu met de Oeigoeren in China gebeurt en wat er in Nazi Duitsland is gebeurd. Maar wat heb je aan dat "nooit vergeten, als je die situaties niet mag vergelijken met nu omdat ze heilig zijn?
Read 6 tweets
28 Oct
Een laatste draad als Tweep des Vaderlands.

Gisteren steunde de 1e Kamer hun eigen ontmanning. Het laatste toompje democratie werd doorgesneden. Toch moet ik jullie mijn excuses maken. Ik was te depressief. De horrorfilm waar we inzitten draait wereldwijd. Er is niks verloren.
In Nederland hebben we duidelijkheid gewonnen. Onze democratie acteerde allang op operette niveau. De parlementaire "kroniek van een aangekondigde dood" was allang niet meer spannend. So be it.
Let's face it.

Teleurgesteld zijn in de Nederlandse politiek is net zoiets als teleurgesteld zijn dat de drol niet doorspoelt, als je drie weken niet naar de WC bent geweest...
Read 11 tweets
29 Sep
1) We moesten maar eens een platgetrapt toverwoordje van links overnemen en nieuw leven in blazen. Een woord dat misbruikt is in ronkende plattitudes, PvdA, GL en SP campagnes, socialistiese nivelleringsacties, jaloeziepolitiek, herverdelingpogingen van overheids en vakbondswege.
2) Dat woord is "solidariteit"; “bewustzijn van saamhorigheid en bereidheid om de consequenties daarvan te dragen”. Wij, de burgers die nog niet fataal doorboord zijn op het corona dartboard van sloopmaatregels, moeten onze ogen openen voor landgenoten die de wanhoop nabij zijn.
3) Artiesten en personeel, sport- ,horecaondernemers en personeel, mensen in de eventsbranche en het toerisme bijvoorbeeld. En MKB ers en winkeliers. We zien ze vechten en verpieteren, we zien ze voor onze ogen langzaam volledig gesloopt worden door de #coronamaatregelen
Read 10 tweets
25 Sep
Mine! All mine! Image
Nog wat tegeltjes die ik eerder bedacht...
jaren niet naar gekeken.
Sommigen zijn best actueel. ImageImageImageImage
En mijn mooiste reclamezinnetje. Image
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!