Kom ihåg: Åstrand-förslagen hotar inte "valfriheten". De försöker öka inslaget av valfrihet.

MEN valfriheten i skolvalet är en chimär - antalet skolplatser på en skola anpassas inte till just ditt barn just det året hen vill börja där. Skolval = önskemål, inte val.
Vilka skolor du kan önska styrs av vad andra familjer har valt, och signalerat med sina val, och hur de signalerna har påverkat kommuners och friskolors etableringar. Hoppas att mittenpartierna funderar noga över vad det betyder nu inför förhandlingarna framåt.
Här skrev jag om ett konkret exempel på hur nuvarande "val"-system leder till utdragen ovisshet. För mig är denna situation ungefär densamma som de DDR-Sverige-berättelser som sprids nu. Köprincipen ökar inte friheten.

dagensarena.se/opinion/frisko…
För att öka möjligheten till att just ditt skol-önskemål ska uppfyllas behöver det finnas en överetablering (fler platser än elever). Det kostar samhället pengar. Det gör det också svårt för enskilda skolor att planera sin verksamhet framåt, både för friskolor och kommunala.
Om jag får hårddra positionerna lite så uppfattar jag att en vänsterlösning vore att avveckla friskolorna och en högerlösning att strunta i de som inte lyckas önska sig till rätt skola. Åstrand-utredningen föreslår ingenjörskonst för att undvika båda de utfallen.
Den är i mina ögon kompromissad och klar:

Köprincipen ersätts med ett synkroniserat skolval -- alla får önska och alla får besked på en gång.

Ersättningsnivån till friskolor föreslås läggas mitt emellan regeringen Bildts nivå (85 %) och regeringen Perssons (100 %).
Jag har svårt att förhålla mig till debatten här på twitter just nu - den är så grovt osaklig kring vad som står i utredningen. Kan bara hoppas att de mittenpolitiker som i praktiken håller möjligheterna till reformvård i sin hand läser utredningen själva, och noga.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Åsa Plesner

Åsa Plesner Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @asaplsnr

4 Dec
Privat driven välfärdsverksamhet har aldrig varit direkt poppis. Fanns lite pepp före 90-talskrisen men det gick över fort. Sjunkande inställning sedan 2004-2014 för både vård, skola och äldreomsorg, kvar nästan i botten sedan dess.
Siffrorna i grafen är s k balansmått; de visar skillnaden mellan positivt och negativt inställda. Att ”satsa mer på friskolor” har värdet -35 betyder att det var 35 procentenheter fler som tycker att det är ett dåligt förslag än som tycker att det är ett bra förslag.
Exempel på opinioner som leder till måttet -35:

50 % tycker det är dåligt och 15 % att det är bra, 35 % är osäkra.

67,5 % tycker det är dåligt och 32,5 % att det är bra, inga är osäkra.
Read 6 tweets
4 Dec
För tre år sen skrev @Skolinkvisition och jag ett inspel inför lärarnas nästa avtalsförhandling. Det som blev HÖK18.

skolvarlden.se/artiklar/flytt…
Resultatet blev ett avtal med lösa skrivningar om dialog kring arbetsmiljö. Det mötte en verklighet med hårda budgetar med effektiviseringskrav.

Nu har det gått tre år och i vår ska det förhandlas igen.
Här kan du läsa om vägen fram till nytt avtal. Först diskuterar lärarfacken inom sig och sedan mellan sig om vilka krav - yrkanden - man vill sicka med som utgångspunkt för förhandlingarna.

lr.se/lon-lagar--avt…
Read 8 tweets
8 Sep
Jag tänkte nu skriva några tweets om

1) hur fan välfärdens styrning ska kunna hyfsa till sig
X) teorier om när & hur politik förändras
2) kumulativitet & diskurser

Välj vilken rubrik du vill, tweetsen nedan passar oavsett.
Bakgrund. Eftersom jag ser problem överallt, utgår jag från att @tsbalans kommer att misslyckas och lägga ner långt innan mät-å-spara-kulturen har brunnit ut. Så det är nödvändigt för mig att hitta ett förhållningssätt som gör att jag ändå tycker att det är värt besväret.
En annan bakgrund är den kritik som ibland riktas mot @tsbalans att vi är enspåriga, för lite visionära, ”bara prat” m m — kritik som såklart har sina poänger men som jag inte tycker räcker för att vi ska byta strategi.
Read 36 tweets
2 Aug
Vad händer med kontoren efter corona? Arkitekterna: ”större ytor, mindre smitta och stress!” Beställarna: ”vi har ytor vi inte längre behöver, hjälp oss bygga mindre kontor!”

svd.se/arkitekten-kon…
Och minst en av er som tycker att jag ser för negativt på allt: ”jamen man kanske kan få BÅDE OCH har du tänkt på det Åsa?”
Såhär va: ja i teorin kan man få både och. I praktiken är det bara vissa som får både och. Vissa andra får varken eller. Och de flesta får en blandning som inte är tillräckligt riskbedömd.
Read 12 tweets
18 Jun
Jaha jag ser att ni inte har börjat twittra om strejkrätten än. Men ni tänker väl inte gå på midsommar utan att ha påmint er om vad saken gäller? Bra! "Häng me" som vi säger här på twitter.
Du har aldrig strejkat, nä. Inte jag heller. Behöver vi bry oss om strejkrätten ändå? JA!

Vi tar detta baklänges. För ett år sedan idag, den 18 juni 2019, beslöt riksdagen att inskränka strejkrätten. Eller utöka fredsplikten. Det är samma sak.

riksdagen.se/sv/dokument-la…
Strejker är en grundlagsskyddad stridsåtgärd. Det är alltså din rätt att, ihop med dina kollegor, lägga ner arbetet när ni har fått nog. Din arbetsgivare har motsvarande rätt. Regeringsformen kap 2.
Read 32 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!