Het blijft ditte. Je hebt én meer zieken én meer maatregelen nodig, want stabiel houden op hoog circulatieniveau vergt grover geschut.

Dan moet er een reden zijn om, ceteris paribus, een hoger stabiel circulatieniveau te prefereren boven een lager niveau

1/2
2/

En die reden was er, en is er. Bij een lager circulatieniveau duurt het langer tot je groepsimmuniteit door besmettingen hebt. Ze denken aan twee jaar, mss sneller mbv vaccins.

Iedereen weet eigenlijk wel dat dit het plan is, half bewust, toch?
3/

Oh ja, en na het inenten van kwetsbaren kunnen de maatregelen van tafel, want dan kunnen de ziekenhuizen de zieken wel aan van een verder ongeremd rondgaand virus.

Dat is de reden dat ze zo'n weerzin hadden tegen mondkapjes, want eenmaal ingevoerd kom je er moeilijk van af
4/

Daarom was de term 'groepsimmuniteit' ook misleidend, want dekkende groepsimmuniteit zoals van vaccins krijgen we volgens mij niet. Het beleidsdoel was: ZSM naar een situatie waarin geen maatregelen meer nodig zijn, maar zonder dat de zorg uit elkaar knalt

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Jaap Stronks

Jaap Stronks Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @jaapstronks

9 Dec
30 miljoen omzet al aan testen voor de maatschap waar Kluytmans met 10 artsen in zit, pakweg 50% winstmarge - dat tikt aan. ftm.nl/artikelen/kluy…
“Minister De Jonge heeft zich afhankelijk gemaakt van een kleine groep artsen die juist geen belang hebben bij het contracteren van grote concurrenten”

Mijn hypothese blijft dat keuze voor mitigatie vooraf is gemaakt & dat OMT is samengesteld van mensen met compatibele belangen
Bij mitigatie mogen ziekenhuismanagers hun IC’s opschalen, en verder zijn er artsen en microbiolologen en virologen die meer bezig zijn met hun pet projects (onderzoek naar behandelmethoden, en belangen van kleine labs) dan met public health
Read 13 tweets
8 Dec
Dat kan een heel krachtig sentiment zijn. Dat had men in de PvdA-campagne toen Job Cohen lijsttrekker was, waar ik ingehuurd was om de online campagne te coördineren. Eerst een periode waarin Cohen wat meer gestuurd werd in zijn rol als lijsttrekker, met...
... ook enig ongemak: hij is geen wendbare campagneman met vlotte babbel zoals Wouter Bos dat veel meer was, maar op zeker moment was daar vanuit Cohen zelf ook een soort intervention, een let Bartlet be Bartlet-sentiment, en het besef dat Cohen gewoon Cohen moest zijn
Read 4 tweets
8 Dec
D66. Please. Amateur hour is afgelopen nu.

Kaag is elitair, aloof, studeerkamergeleerd, genuanceerd, beschaafd. Ik bedoel, neoliberal as fuck maar zij is helemaal on brand D66.

Play her strengths! Je gaat daar toch geen neppen grassroots-campagne omheen bouwen, 1/
... of haar relatable maken door haar te laten vertellen over haar struggles als jonge vrouw die ook moest knokken om ertussen te komen - pardon, die last had van keuzestress bij jet kiezen uit drie elite-universiteiten 2/
Zij is niet relatable, ze wordt ook geen MP, jullie zijn geen brede volksbeweging. Je maakt Kaag de hele tijd awkward omdat ze niet relatable *is*. Doe asjeblieft weer dat je de slimste van de klas bent als de intelligentere en iets socialere zus van de VVD
Read 5 tweets
8 Dec
Ah, ik ben geblockt door @tomjanmeeus. Dit was mijn laatste interactie, ik tagde hem in de hoop dat NRC-journalisten meer aandacht zouden besteden aan de coronastrategie die ik ‘gecontroleerd uitrazen’ noemde, hetgeen recent bleek een vroege benaming te zijn
Niet voor niets ben ik niet veel later uiteindelijk bijna volledig opgehouden met draadjes hierover. Weet je, verslaggevers en parlementair journalisten moeten de door politici gepresenteerde bandbreedte van politieke ideeën en beleidskeuzes accepteren en daarbinnen opereren;
zij kunnen die niet oprekken. Fundamentele strategiediscussie, en dan vooral het gegeven dat NL kiest voor een hoger-dan-nodig infectieniveau, valt buiten die bandbreedte. Dat moet genegeerd, en wil je dat doorbreken, wekt dat irritatie
Read 8 tweets
7 Dec
Ik heb alle Corona-keywords ff op mute, maar is de consensus nog dat groepsimmuniteit alleen “in feite” is wat de overheid doet, ondanks het feit dat bleek dat “maximaal controleren” synoniem is voor “gecontroleerd uitrazen”?
Wonderlijk.
- Groepsimmuniteit gelijkgesteld aan gecontroleerd uitrazen en maximaal controleren.
- Groepsimmuniteit als term is taboe behálve bij Van Dissel.
- Vertaald naar beleid is dat “net genoeg remmen dat de zorg het aan kan, maar niet harder”
- Dat is wat we doen
- De overheid weet hoe je harder kunt remmen (bv meer maatregelen op scholen of scholen reder sluiten) maar laat dat na
- Van Dissel bevestigt geregeld dat immuniteit door besmettingen nuttig is, vaccin of niet, bv hier in mei (of juni, 1 vd 2)
Read 8 tweets
7 Dec
Dus Bright, in eigendom van RTL Nederland, besteedt promotionele aandacht aan het bedrijf Loqed in de vorm van een YouTube-video die wordt uitgelicht met een Twitter-video-advertentie op de Bright-account maar betaald door het Ministerie van EZ? Image
Ik bedoel ik vind het prima maar ingewikkeld is het wel
Wrsch startups die PR-boost krijgen van EZ die reclamebureau inhuurt dat een branded content & advertising-campaign regelt: content van Bright / RTL maar alleen op sociale en ad-budget van AZ
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!