Deze lijn valt lekker bij boomers, maar dat gaat ten koste van de kans om over 20 jaar nog relevant te zijn.

Ik denk dat de giftige afwijzing van progressivisme zowel intuïtief is als gestut door zakelijke afwegingen. Deze sterfhuisconstructie levert de aandeelhouders meer op.
Maar wat triest, dat je als Volkskrant twee ideologische bandwagons van start ziet gaan:
1) wit etnocentrisme / klimaatscepsis / islamofobie & racisme / boomerism
2) nieuw progressivisme: antiracisme / klimaatactivisme / LGBTQ / heropleving socialisme

En dat je dan denkt:
Dat is waarom de mondkapjesweerzin van zowel Willem Engel als het kabinet ruim baan krijgt in de media: past prima in de big tent van neoliberalism-turning-into-illiberalism.
Dat illiberalisme zie je ook in naakt aanschouwbare vorm terugbin de uitspraken van de hoofdredacteur over de pandemieverslaggeving. De overheid weet het beste welk beleid het juiste zal zijn, dus dat gaan we niet bekritiseren. ImageImage
Het is een sluipend proces, maar in crisistijden zie je het uitvergroot: parlementaire journalistiek was al grotendeels losgezongen van de inhoud, maar durft steeds onbeschaamder de pretentie op te geven dat het fictie is
Gerelateerd: BNR Newsroom Den Haag over het verschil tussen waarheid en werkelijkheid. Je hoort hier de acceptatie dat de geconstrueerde gemediteerde werkelijkheid toch het enige is dat telt
Want als bv Wilders het frame geloofwaardig maakt dat De Jonge als minister ook in zijn beleid last heeft van gedoe in het CDA, dan is dat ook zo, want daardoor is zijn geloofwaardigheid aangetast;
Of beleid A of B ‘beter’ is doet er da ook niet toe. Het gaat om het spel en de poppetjes, en de inhoud doet er alleen toe indien deze gepolitiseerd wordt, en of iets klopt doet er niet toe, alleen of men bereid is vol te houden dat het klopt en het als pressiemiddel te gebruiken
Dat is ook wat er politiek mis ging in de pandemie-aanpak. Containment werd per ongeluk aanvankelijk geclaimd door PVV en FvD, mitigatie door kabinet. Links kon geen politieke positie vinden die handig was om in te nemen;
Later ontdekten FvD en PVV dat ze ideologisch beter compatibel waren met de VirusWaanzin-lijn, ondanks dat ook zij weten dat het onzin is. Containment werd vacant als politieke lijn, maar ja, toch awkward om op die stoel te gaan zitten
Het probleem is dat de politieke partijen en de journalistiek handelaren in politieke werkelijkheden zijn geworden. Bij de pandemie merkte je hoe volstrekt willekeurig de relatie met de ‘waarheid’ is.
Het zijn twee verschillende werelden, andere manieren van denken. Alsof je een discussie met Siri zit te voeren.
gemediteerde = gemedieerde damn you autocorrect

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Jaap Stronks

Jaap Stronks Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @jaapstronks

14 Dec
Het Red Team is vanaf het begin juist uiterst omzichtig en hoffelijk geweest, altijd respectvol. Maar bij de kleinste opening die Keulemans ziet sabelt hij ze neer.
Hij opereert niet te goeder trouw. Maar ik denk niet dat er veel achter zit: hij heeft te vaak aangetoond de dossiers niet goed te kennen, bv door zijn lijn dat de overheidsstrategie gewoon containment is. Hij schiet uit de heup en gebruikt bluf;
Wie de materie een beetje kent ziet dat hij die vaak niet goed beheerst maar zijn ego vereist het tegendeel. Hij ontleent status aan het doorgeven van wetenschappelijke inzichten en betrekt kritiek op wetenschappers op zichzelf
Read 8 tweets
12 Dec
Het idee dat de woningnood nu echt aangepakt moet worden komt op stoom. Om de ongelijkheid en uitbuiting in stand te houden boost de VVD een contrair narratief dat de uitgebuiten – zij die geen huis kunnen betalen – de kwade actoren zijn 1/
Het gaat de VVD niet om kraken als beleidsdossier an sich, maar om in de aanloop naar de culminatie van het aanzwellende debat over de woningnood een gunstig equilibrium van standpunten te creëren zodat het gevoelsmatige politieke middelpunt veel dichter bij de status quo ligt 2/
Wederom zie je dat de politieke arena een schimmenspel is waarin het nooit over de empirische werkelijkheid gaat, maar om een daarvan opzettelijk losgezongen werkelijkheid. 3/
Read 9 tweets
9 Dec
30 miljoen omzet al aan testen voor de maatschap waar Kluytmans met 10 artsen in zit, pakweg 50% winstmarge - dat tikt aan. ftm.nl/artikelen/kluy…
“Minister De Jonge heeft zich afhankelijk gemaakt van een kleine groep artsen die juist geen belang hebben bij het contracteren van grote concurrenten”

Mijn hypothese blijft dat keuze voor mitigatie vooraf is gemaakt & dat OMT is samengesteld van mensen met compatibele belangen
Bij mitigatie mogen ziekenhuismanagers hun IC’s opschalen, en verder zijn er artsen en microbiolologen en virologen die meer bezig zijn met hun pet projects (onderzoek naar behandelmethoden, en belangen van kleine labs) dan met public health
Read 13 tweets
8 Dec
Dat kan een heel krachtig sentiment zijn. Dat had men in de PvdA-campagne toen Job Cohen lijsttrekker was, waar ik ingehuurd was om de online campagne te coördineren. Eerst een periode waarin Cohen wat meer gestuurd werd in zijn rol als lijsttrekker, met...
... ook enig ongemak: hij is geen wendbare campagneman met vlotte babbel zoals Wouter Bos dat veel meer was, maar op zeker moment was daar vanuit Cohen zelf ook een soort intervention, een let Bartlet be Bartlet-sentiment, en het besef dat Cohen gewoon Cohen moest zijn
Read 4 tweets
8 Dec
D66. Please. Amateur hour is afgelopen nu.

Kaag is elitair, aloof, studeerkamergeleerd, genuanceerd, beschaafd. Ik bedoel, neoliberal as fuck maar zij is helemaal on brand D66.

Play her strengths! Je gaat daar toch geen neppen grassroots-campagne omheen bouwen, 1/
... of haar relatable maken door haar te laten vertellen over haar struggles als jonge vrouw die ook moest knokken om ertussen te komen - pardon, die last had van keuzestress bij jet kiezen uit drie elite-universiteiten 2/
Zij is niet relatable, ze wordt ook geen MP, jullie zijn geen brede volksbeweging. Je maakt Kaag de hele tijd awkward omdat ze niet relatable *is*. Doe asjeblieft weer dat je de slimste van de klas bent als de intelligentere en iets socialere zus van de VVD
Read 5 tweets
8 Dec
Het blijft ditte. Je hebt én meer zieken én meer maatregelen nodig, want stabiel houden op hoog circulatieniveau vergt grover geschut.

Dan moet er een reden zijn om, ceteris paribus, een hoger stabiel circulatieniveau te prefereren boven een lager niveau

1/2
2/

En die reden was er, en is er. Bij een lager circulatieniveau duurt het langer tot je groepsimmuniteit door besmettingen hebt. Ze denken aan twee jaar, mss sneller mbv vaccins.

Iedereen weet eigenlijk wel dat dit het plan is, half bewust, toch?
3/

Oh ja, en na het inenten van kwetsbaren kunnen de maatregelen van tafel, want dan kunnen de ziekenhuizen de zieken wel aan van een verder ongeremd rondgaand virus.

Dat is de reden dat ze zo'n weerzin hadden tegen mondkapjes, want eenmaal ingevoerd kom je er moeilijk van af
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!