Het Red Team is vanaf het begin juist uiterst omzichtig en hoffelijk geweest, altijd respectvol. Maar bij de kleinste opening die Keulemans ziet sabelt hij ze neer.
Hij opereert niet te goeder trouw. Maar ik denk niet dat er veel achter zit: hij heeft te vaak aangetoond de dossiers niet goed te kennen, bv door zijn lijn dat de overheidsstrategie gewoon containment is. Hij schiet uit de heup en gebruikt bluf;
Wie de materie een beetje kent ziet dat hij die vaak niet goed beheerst maar zijn ego vereist het tegendeel. Hij ontleent status aan het doorgeven van wetenschappelijke inzichten en betrekt kritiek op wetenschappers op zichzelf
Discussie gaat off the rails als hij ervaart dat wetenschappelijke autoriteiten en/of zijn eigen journalistieke integriteit worden bekritiseerd. Er is eigenlijk geen land mee te bezeilen
In the grand scheme of things is Keulemans vooral een stoorzender en een vertragende factor in de langdurige strijd om mindshare en draagvlak te creëren voor containment. Dat is dan ook de discussie die Keulemans altijd uit de weg gaat en zelfs actief verstoort;
Het is de enige constante in de strategie van kabinet, OMT én Van Dissel, vanaf het begin: het ontkennen, negeren en saboteren van het enige dat telt, het strategievraagstuk van containment vs mitigatie, van indammen of elimineren vs gecontroleerd uitrazen / groepsimmuniteit;
Keulemans heeft altijd dit debat ontkend, genegeerd of gefrustreerd. En in het beleid wordt hij gebruikt als afleiding, want zowel @ContainmentNu als @C19RedTeam worden afgeleid door pesterijen en character assassination-tactieken;
Het beste zou zijn als iedereen hem gewoon op mute zet. Hij heeft zijn krediet allang verspeeld. Discussie is zinloos. Ik zeg: #muteKeulemans

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Jaap Stronks

Jaap Stronks Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @jaapstronks

12 Dec
Het idee dat de woningnood nu echt aangepakt moet worden komt op stoom. Om de ongelijkheid en uitbuiting in stand te houden boost de VVD een contrair narratief dat de uitgebuiten – zij die geen huis kunnen betalen – de kwade actoren zijn 1/
Het gaat de VVD niet om kraken als beleidsdossier an sich, maar om in de aanloop naar de culminatie van het aanzwellende debat over de woningnood een gunstig equilibrium van standpunten te creëren zodat het gevoelsmatige politieke middelpunt veel dichter bij de status quo ligt 2/
Wederom zie je dat de politieke arena een schimmenspel is waarin het nooit over de empirische werkelijkheid gaat, maar om een daarvan opzettelijk losgezongen werkelijkheid. 3/
Read 9 tweets
12 Dec
Deze lijn valt lekker bij boomers, maar dat gaat ten koste van de kans om over 20 jaar nog relevant te zijn.

Ik denk dat de giftige afwijzing van progressivisme zowel intuïtief is als gestut door zakelijke afwegingen. Deze sterfhuisconstructie levert de aandeelhouders meer op.
Maar wat triest, dat je als Volkskrant twee ideologische bandwagons van start ziet gaan:
1) wit etnocentrisme / klimaatscepsis / islamofobie & racisme / boomerism
2) nieuw progressivisme: antiracisme / klimaatactivisme / LGBTQ / heropleving socialisme

En dat je dan denkt:
Dat is waarom de mondkapjesweerzin van zowel Willem Engel als het kabinet ruim baan krijgt in de media: past prima in de big tent van neoliberalism-turning-into-illiberalism.
Read 13 tweets
9 Dec
30 miljoen omzet al aan testen voor de maatschap waar Kluytmans met 10 artsen in zit, pakweg 50% winstmarge - dat tikt aan. ftm.nl/artikelen/kluy…
“Minister De Jonge heeft zich afhankelijk gemaakt van een kleine groep artsen die juist geen belang hebben bij het contracteren van grote concurrenten”

Mijn hypothese blijft dat keuze voor mitigatie vooraf is gemaakt & dat OMT is samengesteld van mensen met compatibele belangen
Bij mitigatie mogen ziekenhuismanagers hun IC’s opschalen, en verder zijn er artsen en microbiolologen en virologen die meer bezig zijn met hun pet projects (onderzoek naar behandelmethoden, en belangen van kleine labs) dan met public health
Read 13 tweets
8 Dec
Dat kan een heel krachtig sentiment zijn. Dat had men in de PvdA-campagne toen Job Cohen lijsttrekker was, waar ik ingehuurd was om de online campagne te coördineren. Eerst een periode waarin Cohen wat meer gestuurd werd in zijn rol als lijsttrekker, met...
... ook enig ongemak: hij is geen wendbare campagneman met vlotte babbel zoals Wouter Bos dat veel meer was, maar op zeker moment was daar vanuit Cohen zelf ook een soort intervention, een let Bartlet be Bartlet-sentiment, en het besef dat Cohen gewoon Cohen moest zijn
Read 4 tweets
8 Dec
D66. Please. Amateur hour is afgelopen nu.

Kaag is elitair, aloof, studeerkamergeleerd, genuanceerd, beschaafd. Ik bedoel, neoliberal as fuck maar zij is helemaal on brand D66.

Play her strengths! Je gaat daar toch geen neppen grassroots-campagne omheen bouwen, 1/
... of haar relatable maken door haar te laten vertellen over haar struggles als jonge vrouw die ook moest knokken om ertussen te komen - pardon, die last had van keuzestress bij jet kiezen uit drie elite-universiteiten 2/
Zij is niet relatable, ze wordt ook geen MP, jullie zijn geen brede volksbeweging. Je maakt Kaag de hele tijd awkward omdat ze niet relatable *is*. Doe asjeblieft weer dat je de slimste van de klas bent als de intelligentere en iets socialere zus van de VVD
Read 5 tweets
8 Dec
Het blijft ditte. Je hebt én meer zieken én meer maatregelen nodig, want stabiel houden op hoog circulatieniveau vergt grover geschut.

Dan moet er een reden zijn om, ceteris paribus, een hoger stabiel circulatieniveau te prefereren boven een lager niveau

1/2
2/

En die reden was er, en is er. Bij een lager circulatieniveau duurt het langer tot je groepsimmuniteit door besmettingen hebt. Ze denken aan twee jaar, mss sneller mbv vaccins.

Iedereen weet eigenlijk wel dat dit het plan is, half bewust, toch?
3/

Oh ja, en na het inenten van kwetsbaren kunnen de maatregelen van tafel, want dan kunnen de ziekenhuizen de zieken wel aan van een verder ongeremd rondgaand virus.

Dat is de reden dat ze zo'n weerzin hadden tegen mondkapjes, want eenmaal ingevoerd kom je er moeilijk van af
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!