TheStat Profile picture
Dec 21, 2020 12 tweets 6 min read
@mauricedehond 1/12 Maurice, voor een wetenschapper, is deze blog wetenschap onwaardig. Met je toon en beweringen lijk je voor te sorteren op een nieuw jaar vol met desinformatie en beschuldigingen van jouw kant. Kritiek hebben is je goed recht, maar beschuldigen is een zwaktebod. ImageImage
@mauricedehond 2/12 Je hebt het maar over angst, dat de overheid en media dat graag gebruiken om ons te onderdrukken. Echter is het gewoon een term die je zelf graag gebruikt om jezelf belangrijk te doen lijken en clicks op je blogs te krijgen. Image
@mauricedehond 3/12 Vervolgens ga je over op insinuaties. Dat doet een wetenschapper toch niet, Maurice? Die stelt hypotheses en komt met data om dat te bewijzen. Zo haal je weer de dagcijfers erbij die vals interpreteert. Dat proberen ik, en anderen, je ook al een half jaar bij te brengen. Image
@mauricedehond 4/12 En dan ga je het weer over PCR, false+ en Ct hebben. Maurice, de prevalentie is nu zo hoog dat die false+ nauwelijks voorkomen. Kom trouwens eens met bewijs (data) dat de Ct nu vaak ruim 40 is. Anders is dit ook insinuatie. Is het trouwens wel of niet in de laatste zin? Image
@mauricedehond 5/12 Je licht er dan weer een stuk uit van een WHO artikel zonder de achterliggende statistiek uit te leggen. Daarmee insinueer je alsof er nu veel false+ zijn. En dat is onzin bij huidige prevalentie. Laat Prof. David Spiegelhalter het je even uitleggen
6/12 De correlatie tussen IC/Zkh opnamens en %pos is dermate hoog dat de bijdrage van false+ op dit moment wel te verwaarlozen is, denk je niet? En ook de besmettelijkheid aan de hand van Ct-waarden zal dan ook wel goed bepaald zijn.
7/12 Je praat wederom over een overschatting van het aantal besmettingen alsof die nu zo heel erg hoog is en er mee gemanipuleerd wordt. Maar dit is jouw mening, geen vaststaand feit. Sterker nog, het is een beschuldiging van jouw kant die je voorlopig niet hebt bewezen. Image
8/12 En ook in dit stukje insinueer je dat de overheid/RIVM/OMT/media niets anders doen dan de data onheus gebruiken. Sorteer je voor op je volgende anti-overheid/RIVM/media campagne? Image
9/12 Je laat vaccinatie cijfers/meldingen zien en wil ze interpreteren zonder dat je weet wat de data inhoudt, dan wel wat voor meldingen er gedaan zijn, dan wel of ze inderdaad vaccin gerelateerd zijn? En wie heeft jou gemeld dat het na 3 wkn heftiger wordt? Na 1 wk vaccinatie? Image
10/12 Je trekt ook gelijk de werkwijze van Pfizer en Moderna in twijfel door te suggereren dat ze hun onderzoek niet volledig hebben gedaan. Heb je nu ook al kennis van clinical trials in de pharma wereld? Image
11/12 Terecht dat je graag wilt weten in hoeverre een vaccin daadwerkelijk werkt. Maar in het kader van de phase-3 trial moet je wel onthouden dat de deelnemers uit een random populatie komen. Dus prevalence is laag, dus heeft het alleen zin om op C19 te testen bij klachten. Image
12/12 Valt me toch op dat je steeds minder aan echte statistiek doet en steeds meer aan het zaaien van twijfel. Jammer, het is zo’n mooi vakgebied indien juist toegepast. Nu is het dus wetenschap onwaardig.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with TheStat

TheStat Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

:(