“Entity-Adjusted Dormancy Flow (DF)” İndikatörü
#Bitcoin Örneği

#TemelAnaliz
#OnChainAnalizi
Tanım:

Mevcut piyasa değeri ile 1 yıllık dormancy değerinin oranıdır.

(“Dormancy”den kasıt hareketsiz/uykudaki kriptopara)
Amaç:

DF, piyasanın düşük seviyelerini belirlemek ve #boğa piyasasının nispeten normal koşullarda kalıp kalmadığını değerlendirmek için kullanılır.

#Bitcoin'in yükseliş eğilimi mi yoksa düşüş eğilimi mi olduğunu doğrulamaya yardımcı olur.
Formül:

Dormancy = Destruction / Volume

Destruction “imha, yok olma” anlamlarına geliyor; burada kastedilen ise “Coin Days Destroyed”.

Terimler yabancı veya saçma gelebilir ama yapacak bir şey yok.
"Coin Days Destroyed (CDD)" indikatöründen ve öneminden daha önce bahsetmiştim.

Volume bildiğiniz üzere “hacim” demek; burada kastedilen blockchain’de işlem gören toplam coin sayısı (borsalardaki işlemler değil).
Üstteki formül işlem gören her bir #coin’in hareketsiz kaldığı ortalama gün sayısını gösteriyor.

Dormancy ortalaması, işlemlere göre harcanan veya gerçekleşen destruction’ı ifade ediyor.
#Bitcoin’in ekonomik durumunu yansıtan belki de en önemli ölçütler destruction ve hacim (blockchain’deki, borsalar değil).

Çünkü bu veriler sayesinde accumulation (birikim yapma) ve distribution (dağıtma) hakkında bilgi edinebiliriz.
Accumulation; smart money’nin (akıllı para) –afedersiniz- dumb money’den (aptal para) ucuz coin alıp bu coin’ler pahalandığında yine dumb money’ye sattığı dönemi temsil eder.
Özetle smart money dipten alıp tepede satar; dumb money tepeden alıp dipte satar…

#Accumulation piyasa dibinde, #distribution ise piyasanın zirvesinde gerçekleşir.
Biraz netleştireyim.
Dormancy Flow tüm bu verileri tek bir metriğe entegre ederek bizi kolay anlaşılan bir sonuca götürüyor:

Yüksek dormancy = #Bearish
Düşük dormancy = #Bullish
Peki #Bitcoin Dormancy Flow’da son durum ne?

Grafiği inceleyelim.

DF son durumda boğa / ayı eşiğine ulaştı.

#OnchainAnalizi Image
DF ile $BTC arasındaki hareketlerde paralellik olduğu ortada.

DF’nin 2013’teki ATH’si 2017 Boğasının 3 katı.
"#BTC her an düzeltme yapabilir" diye bekliyoruz.

Fakat geçmişteki DF'ler ile kıyasladığımızda $BTC'nin daha gidecek yolu var gibi görünüyor, henüz eşik seviyesindeyiz
Elbette tek bir indikatöre göre hareket edilmez fakat görmezden gelmek de doğru olmaz :)

-Bitti-

#TemelAnaliz
#OnChainAnalizi

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Barış Kardeş

Barış Kardeş Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @KardesBaris

13 Feb
"Realized HODL Ratio" İndikatörü Nedir, Nasıl Okunur?

#Bitcoin

#RHODL

#OnChainAnalizi
#RHODL Ratio indikatörü her bir bant içindeki kriptoparaların Gerçekleşen Değer’ine göre ağırlıklandırılan #UTXO’nun farklı yaş aralıklarını gösteriyor.
RHODL Oranı, 1 haftalık RHODL bandı ile 1-2 yıllık RHODL bandı arasındaki orana bakar.

Ayrıca, oranı gün sayısı olarak pazarın yaşıyla çarparak zaman içinde artan hodl durumu yani coin’i satmama hâli ve kayıp kriptoparaları hesaba katarak düzenler.
Read 9 tweets
16 Jan
SOPR (Spent Output Profit Ratio) İndikatörü Nedir?
Neden Önemlidir?

#TemelAnaliz
#OnChainAnalizi
Boğa piyasasındayken yatırımcılar zararla satış yapmayı istemezler, bunun yerine #HODL'ı tercih ederler ve böylece yükselişin devam etmesi için satış baskısını hafifletmiş olurlar.
#SOPR, bir coin’in alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki değişime bakarak kâr ve zarar oranlarını ölçer.

#OnchainAnalizi
Read 11 tweets
15 Jan
Canlar, bazı yabancı hesaplar sürekli "#Bitcoin için bu düzeltmeler normal. Şöyle şöyle olumlu gelişmeler var. HODL!" tarzı tweet'ler atıyor sürekli

Evet, genel itibarıyla pozitif bir hava olduğu malum ama bu sizin stopsuz hareket etmenizi gerektirmez.

+
O adamların cüzdanları şişkindir, sizin hayaliniz onlar için çerez parası olabilir, hatta açıktan yazmasalar dahi stopsuz işlem yapmıyor da olabilirler; fakat sizin önlem almanız gereken zamanda "#Bitcoin HODL!" türünden tweet atıyorlarsa ben bunda iyi niyet göremem maalesef.

+
Sizin/benim için 10$ dahi kıymetlidir, kayba tahammülümüz yoktur.

Onlar için belki 1-2 hatta daha fazla $BTC bile rahatlıkla feda edilebilir.

+
Read 5 tweets
13 Jan
Bu indikatöre göre kriptoparaların satın alındığı ortalama fiyat, yani maliyet belirleniyor ve mevcut fiyat ile karşılaştırılıyor.
Mevcut Fiyat, Ortalama Maliyet’ten büyük ise bu adres "In", yani “kârda” olarak belirleniyor.

Mevcut Fiyat, Ortalama Maliyet’ten küçük ise adres "Out", yani “zararda” olarak tanımlanıyor.

Başa baş ise “At” olarak ifade ediliyor.

Buna In Out At indikatörü de diyebiliriz.
Read 12 tweets
6 Jan
"Market Value to Realized Value Ratio (MVRV)" İndikatörü:
#Ethereum Örneği

#OnChainAnalizi Image
Tanım:

#MVRV, bir kriptoparanın piyasa değeri ile gerçekleşen değer arasındaki oranı belirten bir indikatördür.

Bu sayede bir coin’in "gerçeğe uygun değer"ine ne kadar yakın/uzak olduğu belirlenmeye çalışılır.
Öncelikle terimleri tanımlayalım:

1. Market Value (MV)
Piyasa Değeri anlamındadır. Bir kriptopara biriminin toplam değeridir.

Bir coin’in dolaşımdaki toplam arzının, piyasa fiyatı ile çarpılmasıyla hesaplanır.

kriptoda.com/sozluk/market-…
Read 15 tweets
4 Jan
Borsalarda tutulan $BTC miktarı grafiği. Image
Willy Woo (OnChain Analisti) diyor ki:

Spot borsalardaki stok erimesi durdu. Re-accumulation aşaması muhtemelen tamamlandı.

Perakende alıcı BTC'lerini (veya diğer coin'lerini) borsalarda saklama/tutma eğilimindedir. Böylece stok artışı gerçekleşir.
Bu durum, boğa piyasasının belirgin bir özelliğidir.
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!