Eerste Kamer behandelt vanmiddag wetsvoorstel RVU en lump sum, uitvloeisel van pensioenakkoord. GroenLinks en PvdA vragen de minister het onderdeel van de lump sum op te schorten. Onder meer omdat pensioenfondsen en verzekeraars zeggen dat dit onderdeel onuitvoerbaar is
Martin van Rooijen van 50Plus gebruikt behandeling wetsvoorstel RVU en pensioen ineens (de opname van 10% pensioenvermogen) om ... te betogen dat de rekenrente omhoog moet.
Ergernis bij andere leden van de Eerste Kamer en de voorzitter dat Van Rooijen afwijkt van agenda.
Nu echt wel aanvaring tussen Van Rooijen en voorzitter. Van Rooijen weigert zijn verhaal te beperken tot RVU en lumpsum.
'Ik zal iedere gelegenheid aangrijpen om dit punt aan de orde te stellen', aldus Van Rooijen over zijn pleidooi voor een hogere rekenrente
Nu toch verhaal van 50Plus-senator over wetsvoorstel: 'Bedrag ineens is gunstiger als je geen toeslagen ontvangt. Sociaal is het dus niet. Het werkt niet voor mensen met een laag inkomen', aldus Van Rooijen. Het voorstel is volgens hem een 'financieel doolhof'
50Plus wil net als GroenLinks en PvdA dat op zijn minst ingang van 'bedrag ineens' wordt uitgesteld tot op zijn vroegst 2023
Zo: CDA 'steunt van ganser harte RVU en Verlofspaten. Maar bedrag ineens maakt wetsvoorstel onuitvoerbaar'.
'CDA steunt van ganser harte RVU en verlofsparen. Maar bedrag ineens maakt wetsvoorstel onuitvoerbaar', zegt fractievoorzitter Oomen-Ruijten, zelf lid van bestuur pensioenfonds PWRI
CDA windt er geen doekjes om. Over opname bedrag ineens van 10% bij pensionering 'de uitwerking van deze wet is een ramp'
CDA, PvdA, GL en 50Plus vragen nu om uitstel invoering bedrag ineens
CDA in de Eerste Kamer over opname van 10% van het pensioen ineens: 'Wij willen niet verantwoordelijk zijn voor de voorspelbare chaos als deze wet wordt ingevoerd zoals nu voorgesteld'
Financiële gevolgen van opname bedrag ineens eigenlijk alleen te overzien door een financiële planner, zegt Carla Moonen van D66 (en ooit een jaar voorzitter van pensioenfonds Zorg en Welzijn)
Opvallend is dat bij fracties EK vooral veel zorgen zijn over opname pensioenineens door lage inkomens, die dreigen dan toeslagen te verliezen en meer belasting te betalen.
Weinig duidelijk of deze groep gebruik gaat maken van bedrag ineens, of kiest voor een hoger pensioen. Voor opame pleit een doorgaans lagere levensverwachting. Tegen het bovenstaande
Carla Moonen wil zich niet laten verleiden tot steun aan voorstel van CDA, PvdA, GL en 50Plus om invoering bedrag ineens (gepland voor 2022) uit te stellen
Fracties CDA, PvdA, GL, 50Plus, SP in de Eerste Kamer vragen nu om uitstel invoering bedrag ineens. D66 (toch wel de geestelijk vader van dit plan) is in EK ook kritisch.
VVD schuift kritiek op wetsvoorstel bedrag ineens terzijde als 'paternalistisch' en eenvoudig te pareren.
Pim van Ballekom (VVD): 'de tijd dat je bij Ford alle kleuren auto's kon kopen als het maar zwart was, ligt gelukkig achter ons'
'Natuurlijk zijn deelnemers zelf in staat goed te kiezen', zegt Van Ballekom (VVD). Hij rekent erop dat pensioenfondsen uitstekend in staat zijn deelnemers goed over hun keuze te informeren.
VVD vraagt wel Koolmees te 'heroverwegen' om invoering met een jaar uit te stellen (tot 2023) om pensioenfondsen en verzekeraars meer tijd te geven zich voor te bereiden
Vergadering EK is geschorst. Straks beantwoording Koolmees.
Vergadering hervat. En meteen geschorst omdat Koolmees zich verslikte .. Er wordt wat af-gehoest vandaag in de Kamer.
Pardon, Senaat
Koolmees wijst er nog maar eens op: de default is GEEN bedrag in eens, om de deelnemer te beschermen tegen te veel keuzevrijheid
Koolmees wil angel uit het debat halen: bereid om wetsvoorstel 1 jan 2023 in te laten gaan, een jaar later dan gepland
Minister wil in gesprek met pensioenuitvoerders, fondsen en verzekeraars, om ervoor te zorgen dat wetsvoorstel beter uitvoerbaar is
Dat haalde idd angel uit het debat. Wetsvoorstel RVU, verlofsparen en bedrag ineens aangenomen fd.nl/economie-polit…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Martine Wolzak

Martine Wolzak Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @wolzak

24 Nov 20
Tweede Kamer begint aan een tweede Ronde Tafel over het pensioenakkoord. Een beknopt draadje
Programma
Read 30 tweets
5 Nov 20
Kamer praat vandaag opnieuw over pensioen. Voorstel om bedrag ineens (tot 10%) op te nemen en vroegpensioen. Allebei afgesproken in pensioenakkoord. Al weer een draadje
Is het eerste wetsvoorstel dat voortkomt uit het pensioenakkoord zoals @RoaldLinde namens VVD memoreert.
Read 28 tweets
4 Nov 20
Behoefte aan iets anders van Trumps vs Biden? Dan komt hier een draadje over de hoorzitting #pensioenakkoord vandaag in de Tweede Kamer. Zo niet, dan deze muten. Het wordt een lange zit ;-)
Vanwege covid volg ik hoorzitting pensioenakkoord van achter de computer en niet in de Oude Zaal.
Het ochtendprogramma. Vanmiddag onder meer ook nog AFM, DNB en Pensioenfederatie. Vanwege het coronadebat en persco is deel 1 van de hoorzitting (met VNO en FNV) niet door gegaan en tot nader order uitgesteld
Read 96 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!