שרשור דוגמאות לנדבנות של שלדון אדלסון.

נתחיל:
ועוד ועוד ועוד.

יהי זכרו ברוך.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with אבישי גרינצייג

אבישי גרינצייג Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @avishaigrinzaig

14 Jan
כמה פרטים:

כוחות ההצלה שאלו בזירה את הנערים, חבריו של אהוביה סנדק, כמה נערים היו ברכב. כדי לוודא שאין עוד פצוע שהם לא מצאו בזירה.

הם סתמו את פיהם. הנערים ידעו למה הם שותקים. זמן קצר לפני כן הם זרקו אבנים על רכבים פלסטיניים נוסעים. זריקת האבנים היא עובדה שלא ניתנת לסתירה

<<<
2 נערים שהיו פצועים במצב קל הועלו לאמבולנס. ואז מתברר שאחד מהם בכלל מפר בידוד לאחר שנחשף לחולה קורונה. הפינוי נאלץ להמתין.

ואז כשכבר התחילו לנסוע, נהג האמבולנס שומע בקשר שיש חשד לפצוע נוסף לכוד ברכב.

הוא פנה לנערים, שהיו במצב תקין לחלוטין וישבו על ספסל האמבולנס: <<<
כמה אנשים היו ברכב? הנערים שותקים. הוא שואל שוב: כמה נערים היו ברכב? דממה.

הוא מסביר להם שהם עלולים לגרום למותו של החבר שלהם שמדמם למוות. שוטר שנפצע קל בתקרית הסביר להם שהם עלולים להיות מועמדים לדין על עבירות המתה והפקרה.

דממה. לא הסכימו לומר מילה.

כך על פי עדות נהג האמבולנס.
Read 6 tweets
6 Jan
ברייקינג: בית המשפט דוחה את עמדת מנדלבליט. דורש להעביר את האישורים עצמם מתוך הפרוטקולים
מצד שני, בית המשפט דוחה את בקשת נתניהו לדחות את מועד הדיון
"על המשיבה להעביר ללא דיחוי להגנה את אותם חלקים של המסמכים בהם נמצאת, לשיטתה, הסכמת היועץ.

מובהר, כי המדינה רשאית להשמיט או להשחיר ממסמכים אלה חלקים אחרים, ככל שלשיטתה הם מהווים תרשומת פנימית או דיון פנימי".
Read 4 tweets
6 Jan
תסריט לסרט קישוני, בקטגוריית המדע הבדיוני: נגד ראש ממשלה מוגש כתב אישום. הוא מוותר על החסינות שלו על מדשאות הבית הלבן, בעודו ממתין להכרזה היסטורית על החלת ריבונות בבית הלבן.

סנגורי ראש הממשלה מודיעים במסמך רשמי שאת ההודעה והנימוקים על הסרת החיסנות אפשר למצוא בדף הפייסבוק שלו <<
ראש הממשלה מוותר על החסינות רק לאחר שיריבו הפוליטי (שממש כמה חודשים לאחר מכן יהפוך לשותפו לממשלת אחדות אמיצה עם הסכם רוטציה מפואר) עולה על טיסה בדרכו לישראל כדי לדון על החסינות.

בכך נותר ראש הממשלה לבד עם נשיא ארה"ב, ויקבל את כל הקרדיט על החלת הריבונות על כל ההתיישבות ביו"ש. <<<
אלא שקצת לאחר הויתור על החסינות, שוד ושבר - אין ריבונות, אין גביע, אין אירופה. ג'ארד תקע ברקס.

טוב, האישום מוגש. מתנהל הליך. בית המשפט מחייב את היועץ המשפטי לממשלה (שהיה מזכירו בעבר של ראש הממשלה, ושנחשד בעצמו בפלילים) לתקן את כתב האישום.

בין לבין פורץ משבר בריאותי חריף <<<
Read 5 tweets
6 Jan
מעניין לציין (ומשום מה, לא הוזכר על ידי המאשימה בתגובתה) שיש החלטה מלפני פחות משבוע ממש עניין דומה, אם לא זהה.

ראש מועצה עומד לדין. לטענתו, יש לבטל נגדו את כתב האישום בשל טענת 'הגנה מן הצדק'. זאת מן הטעם שחקירת העבירות שהבשילו לכדי כתב האישום – לא אושרה על ידי הגורם המוסמך.

<<<
בית המשפט דחה את בקשתו.

לדבריו: "לקביעתי, אין המדובר בפגם כלל, וניתן אישור כדין טרם הפתיחה בחקירה. ואולם, גם אם שגיתי בקביעתי זו, עדיין אין המדובר בפגם היורד לשורשו של עניין. עוצמתו של הפגם – ככל שקיים כזה - אינה גבוהה..."
עוד נכתב כי "בנוסף, ואף לו נפל פגם כאמור, הרי שהוא תוקן נוכח העובדה כי דבר החקירה והגשת כתב האישום הובאו, גם אם בדיעבד, לידיעת המשנה לפרקליט המדינה (לעניינים פליליים) – ואושרו על ידו".

...
"אינני סבור כי ניהול ההליך נגד הנאשם – נוגד את עקרונות הצדק וההגינות".

<<<
Read 5 tweets
6 Jan
שרשור יהודי-הלכתי על התנהלות השר אריה דרעי שמצד אחד אמר שהסגר הכרחי כי מדובר בפיקוח נפש ומצד שני נמנע בהצבעה כי הוא לא יכול לתמוך בסגירת בתי כנסת ותלמודי תורה:

נתחיל: כידוע - פיקוח נפש דוחה את כל המצוות שבתורה, כולל שבת ויום כיפור, למעט עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים

<<<
אפילו ספק פיקוח נפש דוחה שמירת שבת.

כמו שכתב הרמב"ם: "אם אמר רופא לחלל עליו את השבת ורופא אחר אומר אינו צריך מחללין עליו את השבת שספק נפשות דוחה את השבת".

תלמוד תורה שהיא מצווה חשובה מתוך תרי"ג מצוות, אם כן, נדחה מפני פיקוח נפש.

<<<
תפילה במניין היא לא מצווה מן התורה. לפי רוב הדעות, יש חובה מהתורה להתפלל, אך ודאי שאין חובה מהתורה להתפלל במניין.

גם חז"ל לא חייבו זאת. אמנם, יש חשיבות לדברי חז"ל להתפלל במניין, וכמו שכתב הרמב"ם: "צריך אדם לשתף עצמו עם הציבור ולא יתפלל ביחיד כל זמן שיכול להתפלל עם הציבור".

<<<
Read 8 tweets
22 Dec 20
התחיל הדיון בבג"ץ בנוגע ל-15 העתירות נגד "חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי".

אשתדל לעשות #לייבטוויט.

אזהרה: הדיון הולך להיות ארוך ומשעמם.

בג"ץ כמובן ידחה את כל העתירות. זה ברור לכל בר דעת. השאלה היא רק אם בג"ץ יקבל עקרונית את דוקטרינת התיקון הלוא חוקתי.
כמו כן, השאלה היא אם בג"ץ יקבע שחוק היסוד הוא חוק דקלרטיבי וחסר משמעות פרקטית-יישומית.

צריך לציין, שלא מעט מחברי הכנסת שחוקקו את חוק היסוד אמרו בעצמם בוועדה שזה חוק דקלרטיבי ואין לו כמעט משמעות מעשית.

אז תכלס, לא הולך להיות פה יותר מדי מעניין.
נציג אחד מ-15 העותרים טוען שחוק יסוד פוגע בזכות של העדה הדרוזית להגדרה עצמית פנימית.

הנשיאה חיות: חוק היסוד מדבר על הגדרה עצמית לאומית-חיצונית, מניין אתה שואב את דבריך?

הוא מנסה להסביר. חיות לא מתלהבת.
Read 19 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!