@SR_StudioEtt är alltid intressant. Idag blev det extra intressant, när Sverigechefen för @KRYcare intervjuades om dagens snackis att Kry tar över en underleverantör till 1177.

Kort tråd om hur Kry säger att ersättningssystemet funkar vs hur det faktiskt funkar! ⬇️
Flera twittrare har diskuterat förhållandet att en privat aktör som driver vårdcentraler nu ska ge råd om huruvida folk ska söka vård hos en vårdcentral eller inte. Men jag vill att ni lyssnar extra noga på ordväxlingen mellan programledaren och Kry kl 17:06. Se bild:
Sammanfattning/syntolkning:

Programledaren menar att det finns risk att Kry berikar sig själva genom att rekommendera lite för många vårdbesök. Krys Sverigechef Erik Hjelmstedt menar att det är ologiskt för att "vården idag fungerar i Sverige med ett kapiteringssystem".
Sammanfattning/syntolkning 2: Hjelmstedts menar att "om man driver en vårdcentral så är ersättningen mer eller mindre densamma oavsett om patienten kommer till dig eller inte". Därför skulle det vara dumt av Kry att rekommendera patienter att söka vård i onödan.
Vad ligger i att ersättningen är "mer eller mindre densamma" oavsett om patienten kommer till dig eller inte?

Låt oss ta detta i några steg.
"Vården idag fungerar i Sverige med ett kapiteringssystem", säger Hjelmstedt, men vi vet ju alla väldigt väl vid det här laget att vården fungerar *i regioner*. Så det intressanta här är hur ersättningar till vårdcentraler fungerar i region Stockholm.
Ordet "kapiteringssystem" syftar på det som i region Stockholms modell kallas "listningsersättning". Den bygger på patientens ålder, socioekonomi (klass) och vårdtyngd.
Men vårdcentraler i Stockholm får också så kallade "produktionsrelaterade ersättningar". De faller ut efter vad vårdcentralen registrerar att den har gjort med sina patienter. ("Produktion" betyder alltså "ge vård".)
Om en patient ringer 1177 och uppmanas att besöka sin vårdcentral, och gör det, så får vårdcentralen mellan 130 och 260 kr. Om patienten går till en vårdcentral där hen inte är listad så får vårdcentralen 190 kr extra.
Om besöket sker via "video" (ungdomar: fråga era föräldrar om detta), vad får vårdcentralen då? Samma belopp.
Med andra ord, skillnaden att rekommendera ett läkarbesök och att inte göra det handlar om 260 kr för en patient som är listad och 450 kr för en patient som inte är det, enligt det förfrågningsunderlag som gäller t o m 31/1 2020.
Vi är inte klara.
Om du vid besöket pratar med en sjuksköterska, dietist eller sjukgymnast om dina tobaksvanor, dina alkoholvanor eller din fysiska aktivitet faller det ut extra pengar. 200 kr per ämne som tas upp. (Halva priset om det sker i grupp.)
Ersättningsnivåer har ju debatterats av och till och region Stockholm har en ny prislista från februari 2021. Förändras bilden? Låt oss kolla.
Nu beräknas besöksersättningen lite annorlunda. Istället för 260 för en listad patient och 450 för en olistad får vårdcentralen 110/440 kr för en listad/olistad patient under 75 år och 210/510 för listad/olistad över 75.
Videobesök: fortfarande samma priser som fysiska besök.
Båda förfrågningsunderlagen finns här. vardgivarguiden.se/avtal/vardavta…
Det är nog orimligt att lyckas faktakolla sådant här i direktsändning. Men Erik Hjelmstedt menar alltså att de här ersättningarna på upp till 510 kr -- om du via 1177 kan lotsa en olistad 75-plussare att ringa upp Kry -- inte är något att oroa sig för överhuvudtaget.
Jag oroar mig. 510 kr är ett incitament.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Åsa Plesner

Åsa Plesner Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @asaplsnr

13 Jan
Så har det varit två massakrer i Etiopien på tre veckor nu (23/12 100 döda, igår 80-100) och ingen av dem är kopplad till det pågående kriget? Vad ... hur uppstår sånt här och gör vi, någon, världssamfundet nåt?

apnews.com/article/race-a…
Förlåt extremt oinsatt tweet men du vet inte heller tillräckligt om det här, vi får börja från den här nivån helt enkelt
Read 4 tweets
4 Dec 20
Privat driven välfärdsverksamhet har aldrig varit direkt poppis. Fanns lite pepp före 90-talskrisen men det gick över fort. Sjunkande inställning sedan 2004-2014 för både vård, skola och äldreomsorg, kvar nästan i botten sedan dess.
Siffrorna i grafen är s k balansmått; de visar skillnaden mellan positivt och negativt inställda. Att ”satsa mer på friskolor” har värdet -35 betyder att det var 35 procentenheter fler som tycker att det är ett dåligt förslag än som tycker att det är ett bra förslag.
Exempel på opinioner som leder till måttet -35:

50 % tycker det är dåligt och 15 % att det är bra, 35 % är osäkra.

67,5 % tycker det är dåligt och 32,5 % att det är bra, inga är osäkra.
Read 6 tweets
4 Dec 20
För tre år sen skrev @Skolinkvisition och jag ett inspel inför lärarnas nästa avtalsförhandling. Det som blev HÖK18.

skolvarlden.se/artiklar/flytt…
Resultatet blev ett avtal med lösa skrivningar om dialog kring arbetsmiljö. Det mötte en verklighet med hårda budgetar med effektiviseringskrav.

Nu har det gått tre år och i vår ska det förhandlas igen.
Här kan du läsa om vägen fram till nytt avtal. Först diskuterar lärarfacken inom sig och sedan mellan sig om vilka krav - yrkanden - man vill sicka med som utgångspunkt för förhandlingarna.

lr.se/lon-lagar--avt…
Read 8 tweets
2 Dec 20
Kom ihåg: Åstrand-förslagen hotar inte "valfriheten". De försöker öka inslaget av valfrihet.

MEN valfriheten i skolvalet är en chimär - antalet skolplatser på en skola anpassas inte till just ditt barn just det året hen vill börja där. Skolval = önskemål, inte val.
Vilka skolor du kan önska styrs av vad andra familjer har valt, och signalerat med sina val, och hur de signalerna har påverkat kommuners och friskolors etableringar. Hoppas att mittenpartierna funderar noga över vad det betyder nu inför förhandlingarna framåt.
Här skrev jag om ett konkret exempel på hur nuvarande "val"-system leder till utdragen ovisshet. För mig är denna situation ungefär densamma som de DDR-Sverige-berättelser som sprids nu. Köprincipen ökar inte friheten.

dagensarena.se/opinion/frisko…
Read 7 tweets
8 Sep 20
Jag tänkte nu skriva några tweets om

1) hur fan välfärdens styrning ska kunna hyfsa till sig
X) teorier om när & hur politik förändras
2) kumulativitet & diskurser

Välj vilken rubrik du vill, tweetsen nedan passar oavsett.
Bakgrund. Eftersom jag ser problem överallt, utgår jag från att @tsbalans kommer att misslyckas och lägga ner långt innan mät-å-spara-kulturen har brunnit ut. Så det är nödvändigt för mig att hitta ett förhållningssätt som gör att jag ändå tycker att det är värt besväret.
En annan bakgrund är den kritik som ibland riktas mot @tsbalans att vi är enspåriga, för lite visionära, ”bara prat” m m — kritik som såklart har sina poänger men som jag inte tycker räcker för att vi ska byta strategi.
Read 36 tweets
2 Aug 20
Vad händer med kontoren efter corona? Arkitekterna: ”större ytor, mindre smitta och stress!” Beställarna: ”vi har ytor vi inte längre behöver, hjälp oss bygga mindre kontor!”

svd.se/arkitekten-kon…
Och minst en av er som tycker att jag ser för negativt på allt: ”jamen man kanske kan få BÅDE OCH har du tänkt på det Åsa?”
Såhär va: ja i teorin kan man få både och. I praktiken är det bara vissa som får både och. Vissa andra får varken eller. Och de flesta får en blandning som inte är tillräckligt riskbedömd.
Read 12 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!