Manon. Profile picture
12 Jan, 5 tweets, 1 min read
Draadje pijnmedicatie.

Ik praat regelmatig met lotgenoten, veelal jongeren. Ik schrik vaak zo erg van alle hoeveelheden opiaten die ze gebruiken, hoe normaal(?) het tegenwoordig is. Natuurlijk geldt dit niet voor iedereen en kan én mag ik daar niet inhoudelijk over oordelen
1/5
Maar ik heb vaak wel gedachten.
Wie schrijft het voor, en met welke reden? Dringt de patiënt aan? Tot hoever ga je ophogen? Blijft het bij orale medicatie of zet je andere middelen in? Is de levenskwaliteit mét zoveel middelen beter dan zonder? Denk ook aan de risico's.
2/5
Ik zelf heb in het verleden ook echt heel veel opiaten gebruikt. Nu gebruik ik ze nog steeds, maar bijna nooit meer, en alleen maar bij een opvlamming. Ik merk sinds ik zonder ben zoveel positief verschil. Ik kwam er gelukkig, met wilskracht, vanaf.
3/5
Maar genoeg die blijven aanmodderen, zonder nodige begeleiding. Dat vind ik zo gevaarlijk. Er lijkt meer aandacht voor te komen, maar niet genoeg als ik al mijn lotgenoten spreek. Ik weet dat opiaten in sommige gevallen een vd weinige opties zijn, maar toch, waar stopt het?
4/5
Dit moest me even van het hart, omdat ik me echt zorgen maak over deze hele ontwikkeling.

-einde draadje- 5/5

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Manon.

Manon. Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!