Yargıçlar kendilerine karşı nesnel kalabilirlermi?

1. Bu soruya güncel yargılamalar bağlamında cevap verelim isterseniz;

Bazı yetkililerin söylediği gibi hakimler terörle mücadele eden kişiler değildirler. Adalet cinsinden olsa bile ne borç öder ne de terörle mücadele ederler.
2. Hakimler sadece tarafsız hakemlik pozisyonlarını korurlar ve terörle mücadelenin bile hukuk içinde kalmasını sağlarlar. Yargı o kadar tarafsız hakemdir ki; TCK’nın Anayasal Düzene Karşı Suçlar bölümünde, Anayasadaki üç erkten yasamaya ilişkin 311. madde de,
3. yürütmeye ilişkin de 312. madde de suç düzenlemeleri mevcut olduğu halde, “cebir ve şiddet kullanarak yargıyı ortadan kaldırmak” gibi doğrudan yargı erkine ilişkin bir düzenleme yoktur.Ancak, bu bir zafiyet değil, tecrübenin kavrayabileceği sistemli bir yaklaşımın neticesidir.
4. Zira anayasal düzene dahil bir erk olan yargının bu tarafsız hakemlik rolünü korumak için "Adliyeye Karşı Suçlar" bölümünde tam 28 suç düzenlenmiştir. Buradan, yargının fonksiyonlarıyla var olduğunu, Anayasal düzene, yasama ve yürütme erkine yönelik cebri saldırılarda bile
5. Devlet adına bir mücadele değil, sükunetle hakemlik yapması gerektiğini anlıyoruz.

Tabi, bu bizim anlamamız. "15 Temmuz Yargıç ve Savcılarının" böyle anlamadığı ve uzunca bir süredir "oluşturulan yeni! düzenin bekçliğini yaptıkları" acı bir gerçektir.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Dr. Gökhan Güneş

Dr. Gökhan Güneş Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @GkhanGnes8

13 Jan
TANIK VE İTİRAFÇILARA SORULMASI GEREKEN SORULAR

1. Tanık ve itirafçı beyanına dayanılarak bir kişinin örgütü üyeliğinden cezalandırılabilmesi, bu kişinin varlığı kabul edilen örgütün gerçek amacını, yani güncel yargılamalarda "hükümeti darbe ile yıkmak" olduğunu bildiğinin ve
2.istediğinin somut delillerle ispatına bağlıdır. Bunun dışında, gerçekleştirildiği dönemde yasal faaliyet olan; bankada hesap açma, sendika, çocuğunu okula gönderme, Bylock kullanma, gazete aboneliği ve burs verme gibi faaliyetler itirafçı beyanını destekleyici yan delil olamaz.
3. Eğer bu hususlar delil olarak kabul edilecekse, kişinin bu faaliyetlerde örgütün gerçek amacını bildiği ve bu amacı desteklediği için bulunduğu her türlü şüpheden uzak somut delillerle ispatlanmalı ve bu ispat da varsayımlara dayanmamalıdır. @cesuradalet @AvciSumeyya
Read 28 tweets
11 Jan
"PARLER" BANA BİR ŞEY ÇAĞRIŞTIRIYOR AMA TAM ÇIKARAMADIM!

1. ABD'de Kongre binası basanlar, kendi aralarında "Parler" programını üzerinden haberleşiyorlarmış. Parler, cep telefonlarına, tablet ve bilgisayarlara yüklenebilen bir haberleşme programıymış. ntv.com.tr/teknoloji/trum…
2. Apple, Google ve Amazon üzerinden indirilebiliyormuş. ABD'deki "DARBE" girişimine aşırı sağcı gruplar bu program üzerinden yönlendirilmiş ve baskın sırasında da birbirleriyle yine bu program üzerinden haberleşmişler. Yani darbenin her adımı Parler üzerinden gerçekleşmiş.
3. Ne var bunda, biz bunları zaten bir yerlerden hatırlıyoruz diyebilirsiniz.
Ancak, adını tam hatırlayamadığım bir ülkede uzun süredir yaşandığı gibi ABD'de de; bu programın "münhasıran" darbeye teşebbüs edenlerce kullanılan örgüt içi haberleşme programı kabul edileceğini ve
Read 11 tweets
10 Jan
İLGİNÇ BİR İTİRAFÇI YARGILAMASI!

1. 15 Temmuz ile ilgili hazırlanan iddianamelerde yer verildiği üzere; darbe teşebbüsüne katılan kişiler, askerler ve sayıları çok az olan sivillerdir. Ancak ilginç olan, bu eylemi ihbar edip planların icrasını bozan kişi, @cesuradalet
2. darbeyi gerçekleştirdiği iddia edilen yapıya mensup olduğunu açıklayan bir askerdir. Darbe girişimine iştirak etmeyen, ancak sonradan örgüt üyesi olarak soruşturmaya tabi tutulan asker sayısı, darbe teşebbüsüne katılanlara göre çok çok fazladır. @myeneroglu @izzetoezgenc
3. Ayrıca, 15 Temmuz sonrasında binlerce askerin gözaltı işlemlerinde tek bir silahlı çatışma ve direnme olayı yaşanmamıştır. Yapıya mensup kabul edilen bunca askerin darbeye dahil olmaması, darbe girişiminin bu yapıya mensup kabul edilen bir asker tarafından ihbar edilmesi,
Read 35 tweets
6 Jan
15 TEMMUZ'UN SİLAH SAĞLAYICILARI KİMLERDİR?

1. 15 Temmuz yargılamalarında terörle mücadele hukuku ve geçmiş uygulamalardan sapılan konulardan biri; Gülen hareketinin 60 yıllık süreçte terör yöntemleri ve darbe gibi birden çok amaç suçu benimseyip, @myeneroglu @izzetoezgenc
2.bunu devletten ve toplumdan gizlediğine ilişkin terör mantığıyla bağdaşmayan kabuldür.Bu kabulün mantıksızlığı devletin işleyişi ve toplumun dinamikleriyle ortaya konulduğunda, bu kez de örgütün yatay-dikey hiyerarşisi sofistike, atipik yapısı gibi @AdemSozuer @ProfDrErsanSen
3. daha önce karşılaşılmamış durumlar ileri sürülmekte, ancak hukuksal sorumluluğun tayininde bu atipik ve sofistike durumlar görmezden gelinmektedir. Örneğin kararlarda, nihai amacına ulaşmak için silahlı darbeye kalkışan bir örgütün, asker üyelerinin tamamını neden
Read 32 tweets
5 Jan
15 TEMMUZ YARGILAMALARININ TAMAMI YANLIŞTIR VE VERİLEN KARARLARIN HEPSİ HUKUKA AYKIRIDIR!

1.15 Temmuz sonrası on binlerce kişi silahlı örgüt üyeliğinden cezalandırılsa da, bu yargılamaların TCK'nın 314.maddesi kapsamında yapılması kesinlikle yanlıştır.
2. Bu yargılamalar, ancak 316. madde kapsamında yapılabilir ve darbe teşebbüsünden habersiz asker ve sivillerin de bu maddeden yargılanabilmesi mümkün değildir. Yani, silahlı örgüt üyeliğinden yapılan yargılamaların ve verilen cezaların tamamı hukuka aykırıdır.
3. Zira ortada silahlı bir örgüt yoktur. 15 Temmuz yargıç ve savcıları, terör mevzuatını ve terörle ilgili en temel konuları dahi bilmediklerinden, muhtemelen 316. maddeden de ilk defa bu yazdıklarımız sayesinde haberdar olacaklardır!
Read 36 tweets
3 Jan
15 TEMMUZ YARGIÇ VE SAVCILARI AÇIKÇA SUÇ İŞLİYORSUNUZ. BİLMEM FARKINDA MISINIZ?

1. Bugün sizlerle, DM'den gelen bir karardan hareketle, yasal unsurları oluşmadan insanların örgüt üyeliğinden nasıl cezalandırıldığını ve bu kararları nasıl bir akıbetin beklediğini paylaşacağım.
2. DM'den gelen mesaj görseldeki gibidir. Bu karar, aslında 15 Temmuz sonrası verilen on binlerce mahkumiyet kararın tipik bir örneğidir. Zira bu kararda olduğu gibi, suçun maddi ve manevi unsurunun varlığı hiç araştırılmamakta ve kriter adı verilen yasal ve rutin faaliyetlerin Image
3. birinin varlığı halinde bile insanlar cezalandırılmaktadır. Bu karar da aynen böyledir. Karar gereğince; Bylock kullanmak ve Bank Asya'da bankacılık işlemleri yapmak tek başına suçun maddi unsurlarından olan "hiyerarşik yapıya dahil olmak" için yeterlidir. @izzetoezgenc
Read 31 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!