1/n

Ha, het 20:00 journaal wordt beter bekeken dan het 18:00 journaal, blijkt wel. Een paar dingen:
- ik ben mede-oprichter van @ContainmentNu
- item ging over draagvlak voor lockdown/coronabeleid. Ik ben maker van maatschappelijke campagnes en weet wel wat van draagvlak bouwen
2/n

De coronastrategie is een politieke strategie, geen wetenschap. Seeds blijken fundamenten van beleid politieke keuzes, onderbouwd met dubieuze stellingen die later onwaar bleken, zoals besmettelijkheid kinderen, nut mondkapjes, noodzaak beschermingsmiddelen in de zorg
3/n

Dus kom bij mij niet aan met je autoriteitsargument. Lees containmentnu.nl maar door. Over gezichtsmaskers, besmettelijkheid kinderen, en dat kabinet bleef kiezen voor 'gecontroleerd uitrazen': we hadden het altijd door
4/n

Rutte en Van Dissel zeggen: 'gedrag' is het probleem. Ze bedoelen 'naleving van de regels'. Ligt het daar aan? Is de vraag: de regels kloppen deels niet. De zorg werkt grotendeels onbeschermd, kinderen houden ten onrechte geen afstand, geen beperkingen op inreizen etc
5/n

Al lag het wel aan naleving: als te veel mensen de regels niet willen naleven, dan is er dus een draagvlakprobleem.

Als het beleid te weinig draagvlak heeft, wie moet dan handelen? Ga je dat mokkend de burger verwijten, of ga je werken aan draagvlakcommunicatie?
6/n

Draagvlak vereist een Theory of Change. Dat vereist een boel dingen.
1) Een wenselijk, nastrevenswaardig, inspirerend doel. De exitstrategie. ❌ - de strategie is laten rondgaan, alleen remmen als ziekenhuizen te vol raken.
7/n
Op alle vereisten van een goede Theory of Change scoort dit kabinet domweg ruk.
❌ Samenhang korte & lange termijn. (Logische routekaart)
❌ Onderbouwing van beleid (Veel bleek niet overeenkomstig wetenschappelijke consensus)
❌ Consistentie van beleid. (Ad hoc en zwabberend)
8/n
❌Transparantie en controleerbaarheid van beleidsvorming (geheim Catshuisoverleg, geheime OMT-overleggen etc)
❌ Meetbare vorderingen. Metingen hebben geen betekenis, samenhang besmettingen en routekaart is er niet
9/n
❌ Interne logica. Ontbreekt: kwetsbaren beschermen heeft officieel prioriteit maar de facto niet. In binnenruimten zijn besmettingen maar niet op school, enz.
❌ Integriteit van beleid. Er wordt aantoonbaar gelogen, informatie achtergehouden, er is belangenverstrengeling
10/n
Dit ging dan ff over draagvlakcommunicatie, het onderwerp van het item. Het belangrijkste is de hoofdstrategie. De hamvraag is waarom op net-niet-volledig-benutte zorgcapaciteit wordt gestuurd, ipv zo weinig mogelijk virus. Immers;
11/n
Bij een lager virusniveau kan de maatschappij verder open. Er is volgens de interne logica van Jaap van Dissel 1 voordeel van een hoger circulatieniveau, en dat is de bijdrage die dat zou leveren aan immuniteitsopbouw. Zie containmentnu.nl/articles/hoe-g…
12/n
Ja, dat is-ie blijven zeggen. Elk procent telt toch mee, zeggen hij en Wallinga dan. Dat is de angel, want zolang het qua epidemiologische strategie 'handig' is om door besmettingen immuniteit op te bouwen, verdwijnt de incentive om zo weinig mogelijk besmettingen te willen
13/n
Want dat is natuurlijk wat sturen op zorgcapaciteit is: zo veel mogelijk besmettingen zonder dat de zorg omvalt. Wat dom en roekeloos is en nu de Britse variant oprukt heb je geen speelruimte meer. Ook niet qua draagvlak.
En ja, daar heb ik wel wat over in te brengen. Zie ook veiligonderwijs.org voor de rechtszaak voor veilige scholen, die al heeft helpen afdwingen dat de rol van kinderen in transmissie wordt erkend.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Jaap Stronks

Jaap Stronks Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @jaapstronks

14 Dec 20
Het Red Team is vanaf het begin juist uiterst omzichtig en hoffelijk geweest, altijd respectvol. Maar bij de kleinste opening die Keulemans ziet sabelt hij ze neer.
Hij opereert niet te goeder trouw. Maar ik denk niet dat er veel achter zit: hij heeft te vaak aangetoond de dossiers niet goed te kennen, bv door zijn lijn dat de overheidsstrategie gewoon containment is. Hij schiet uit de heup en gebruikt bluf;
Wie de materie een beetje kent ziet dat hij die vaak niet goed beheerst maar zijn ego vereist het tegendeel. Hij ontleent status aan het doorgeven van wetenschappelijke inzichten en betrekt kritiek op wetenschappers op zichzelf
Read 8 tweets
12 Dec 20
Het idee dat de woningnood nu echt aangepakt moet worden komt op stoom. Om de ongelijkheid en uitbuiting in stand te houden boost de VVD een contrair narratief dat de uitgebuiten – zij die geen huis kunnen betalen – de kwade actoren zijn 1/
Het gaat de VVD niet om kraken als beleidsdossier an sich, maar om in de aanloop naar de culminatie van het aanzwellende debat over de woningnood een gunstig equilibrium van standpunten te creëren zodat het gevoelsmatige politieke middelpunt veel dichter bij de status quo ligt 2/
Wederom zie je dat de politieke arena een schimmenspel is waarin het nooit over de empirische werkelijkheid gaat, maar om een daarvan opzettelijk losgezongen werkelijkheid. 3/
Read 9 tweets
12 Dec 20
Deze lijn valt lekker bij boomers, maar dat gaat ten koste van de kans om over 20 jaar nog relevant te zijn.

Ik denk dat de giftige afwijzing van progressivisme zowel intuïtief is als gestut door zakelijke afwegingen. Deze sterfhuisconstructie levert de aandeelhouders meer op.
Maar wat triest, dat je als Volkskrant twee ideologische bandwagons van start ziet gaan:
1) wit etnocentrisme / klimaatscepsis / islamofobie & racisme / boomerism
2) nieuw progressivisme: antiracisme / klimaatactivisme / LGBTQ / heropleving socialisme

En dat je dan denkt:
Dat is waarom de mondkapjesweerzin van zowel Willem Engel als het kabinet ruim baan krijgt in de media: past prima in de big tent van neoliberalism-turning-into-illiberalism.
Read 13 tweets
9 Dec 20
30 miljoen omzet al aan testen voor de maatschap waar Kluytmans met 10 artsen in zit, pakweg 50% winstmarge - dat tikt aan. ftm.nl/artikelen/kluy…
“Minister De Jonge heeft zich afhankelijk gemaakt van een kleine groep artsen die juist geen belang hebben bij het contracteren van grote concurrenten”

Mijn hypothese blijft dat keuze voor mitigatie vooraf is gemaakt & dat OMT is samengesteld van mensen met compatibele belangen
Bij mitigatie mogen ziekenhuismanagers hun IC’s opschalen, en verder zijn er artsen en microbiolologen en virologen die meer bezig zijn met hun pet projects (onderzoek naar behandelmethoden, en belangen van kleine labs) dan met public health
Read 13 tweets
8 Dec 20
Dat kan een heel krachtig sentiment zijn. Dat had men in de PvdA-campagne toen Job Cohen lijsttrekker was, waar ik ingehuurd was om de online campagne te coördineren. Eerst een periode waarin Cohen wat meer gestuurd werd in zijn rol als lijsttrekker, met...
... ook enig ongemak: hij is geen wendbare campagneman met vlotte babbel zoals Wouter Bos dat veel meer was, maar op zeker moment was daar vanuit Cohen zelf ook een soort intervention, een let Bartlet be Bartlet-sentiment, en het besef dat Cohen gewoon Cohen moest zijn
Read 4 tweets
8 Dec 20
D66. Please. Amateur hour is afgelopen nu.

Kaag is elitair, aloof, studeerkamergeleerd, genuanceerd, beschaafd. Ik bedoel, neoliberal as fuck maar zij is helemaal on brand D66.

Play her strengths! Je gaat daar toch geen neppen grassroots-campagne omheen bouwen, 1/
... of haar relatable maken door haar te laten vertellen over haar struggles als jonge vrouw die ook moest knokken om ertussen te komen - pardon, die last had van keuzestress bij jet kiezen uit drie elite-universiteiten 2/
Zij is niet relatable, ze wordt ook geen MP, jullie zijn geen brede volksbeweging. Je maakt Kaag de hele tijd awkward omdat ze niet relatable *is*. Doe asjeblieft weer dat je de slimste van de klas bent als de intelligentere en iets socialere zus van de VVD
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!