De nieuwe politieke partij @vrijensociaal wordt geleid door @BasFilippini , die voorheen voorzitter was van @privacyfirst . Hij viel mij op door een column uit juni 2019:
privacyfirst.nl/over-ons/colum…

Een filippica.
1/x
Bas schrijft: "Zelf ben ik voorstander van vaccineren en sta ik achter het principe van vaccinaties.", maar ik kan daar weinig van bespeuren: voor de rest kruist het artikel alle vakjes op mijn bingokaart met antivax-memes aan.
2/x
"Momenteel speelt wereldwijd een media-campagne inzake vaccineren, ingezet in mei 2017".

Was het Bas ontgaan dat er over heel Europa enorme mazelenuitbraken waren, met in 2017: 35 doden op 21.315 zieken en in 2018 zelfs 72 doden op 82.596 zieken?
euro.who.int/en/media-centr…
3/x
Dat er maar één kant in dit debat de feiten aan zijn kant heeft, komt kennelijk bij Bas niet op. Bas denkt hier niet voor het eerst over na, hij heeft namelijk in juli 2018 al een column hierover geschreven en derhalve ruim de tijd gehad zich in te lezen.
4/x
Bas komt vervolgens met een rits aan vragen. Ik behandel om de omvang behapbaar te houden steeds de eerste van elk kopje.
5/x
"Wat is precies de inhoud van een specifiek vaccin of inenting?"

Domme vraag: dat staat gewoon in de bijsluiter. Voorbeeld: die van Boostrix, een DKT-vaccin. De lijst is simpel:
1) de werkzame stof - een aantal antigenen
2) een adjuvans om de werking te verbeteren

6/x Image
3) water en natriumchloride.

Dat klinkt wel eng, natriumchloride? Nee, dat is gewoon keukenzout. Zo zie je dat officiële chemische namen ook alledaagse stofjes eng kunnen maken.
7/x
En die bijsluiters staan, om het makkelijk te maken, ook nog een keer bij elkaar op een webpagina van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP):
rijksvaccinatieprogramma.nl/bijwerkingen/b…

8/x
Bovendien heeft het RVP ook nog een webpagina waar in algemene termen uitgelegd wordt wat typisch de inhoud van een vaccin is en waar welke stofjes voor dienen.
rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/wa…

9/x
"Hoe veilig zijn vaccins en combinaties van vaccins?"

Bijwerkingen staan ook gewoon in de bijsluiter vermeld. Het plaatje is uit de bijsluiter van M-M-Rvaxpro, een BMR-vaccin. Daar staat ook bij hoe vaak die bijwerkingen voorkomen. Ernstig? Nee, alleen een paar zeldzame.
10/x Image
Bij het Lareb kun je bijwerkingen melden. In 2019 - een topjaar - waren dat 2.009 meldingen, waarvan 95 ernstig, op 2,5 miljoen inentingen. En dit zijn meldingen, dus niet bewezen bijwerkingen.
lareb.nl/nl/pages/jaarr…

11/x ImageImage
Vervolgens een lange vraag die vijf-in-één is. De claims zijn ook erg vaag en weinig specifiek gesteld. We moeten er maar naar raden wat Bas overal mee bedoelt, en met die vaagheid schept hij bewust een sfeer dat er op oneigenlijke gronden gesleuteld wordt met het RVP.
12/x Image
1) De verlaging van de leeftijdsgrenzen gaat over de eerste drie DKTP-inentingen: die zijn in 1999 van 3, 4 en 5 maanden gegaan naar 2, 3, 4 maanden. De reden is duidelijk:
ntvg.nl/artikelen/verv…
13/x Image
Is het Bas ook ontgaan dat zich al in de jaren-1990 een verhoging van het aantal kinkhoestgevallen heeft voortgedaan? Als het kan, is het dan niet wenselijk dat babytjes van 2 maanden ook al bescherming hebben tegen kinkhoest, een dodelijke ziekte, met name op die leeftijd?
14/x
Of ziet Bas graag babytjes lijden? Dat zou je haast denken, want de vier claims die hij doet in deze vraag zijn alle geframed alsof het slechte dingen betreft. In werkelijkheid zijn het alle vier dingen die de bevolking beter beschermen tegen gevaarlijke ziektes.
15/x
2) De verhoging van de frequentie kan ik alleen herleiden op het invoeren van de BMR-inenting in 1987, dus 32 jaar geleden, waarbij het aantal inentingen tegen mazelen - voorheen 1 - is verhoogd tot 2.
16/x
De reden is ook duidelijk: in de jaren-1980 zijn er een aantal uitbraken van mazelen geweest op Amerikaanse high schools, waaruit duidelijk was dat er meer vaccinfalen was dan verwacht, en dat daarom een tweede inenting wenselijk was.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3821823
17/x
Het is opmerkelijk dat Bas wel klaagt over een beslissing van meer dan 30 jaar geleden die in zijn straatje past, maar aan de andere kant niet noemt dat in 2014 het aantal HPV-inentingen is teruggebracht van 3 naar 2.
18/x
Daaraan gaat Bas' complottheorie mank: zijn complotteurs GSK en Sanofi-Pasteur die met Priorix resp. M-M-Rvaxpro de Nederlandse markt voorzien van BMR-vaccin, waren kennelijk niet in staat om een reductie in verkoop van vier à vijf keer duurdere HPV-vaccins te voorkomen.
19/x
3) Combinatie-vaccins zijn toch alleen maar mooi? Als je je kind naar het CB brengt, hoeven daardoor maximaal twee inentingen tegelijk gedaan worden. Wil Bas dat een baby van 2 maanden 7 aparte inentingen krijgt tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio, Hib, Hep-B en pneu?
20/x
Ik kan weinig anders dan onverholen sadisme in deze vraag zien, en dat Bas het liefste ziet dat babys zoveel mogelijk lijden onder vaccinaties. Laten we blij zijn dat de DKTP-prik gecombineerd is met de Hib- en Hep-B-vaccinaties in één inenting in plaats van te zeuren.
21/x
4) Met "vaccinaties [...] die niets met kinderen te maken hebben" bedoelt Bas waarschijnlijk de toevoeging van hepatitis-B in 2011. De site van het RVP zegt hierover:
rijksvaccinatieprogramma.nl/infectieziekte…
22/x Image
De kans op besmetting als baby is misschien klein, maar het gevolg is groot: zie het citaat uit wiki. Dus zo'n 20% van de babys van 2 maanden die besmet worden gaan vroegtijdig dood.
en.wikipedia.org/wiki/Hepatitis…
23/x Image
Het is mij alweer niet duidelijk waarom Bas babys deze bescherming wil onthouden, te meer daar de Hepatitis-B-vaccinatie levenslang beschermt. Dus wat is nou precies het probleem met zo vroeg mogelijk inenten?
24/x
5) hoe de besluitvorming tot stand komt. Is Bas zo slecht ervan op de hoogte hoe onze maatschappij is ingericht dat hij dit middels een column aan het publiek moet vragen, en niet deze naïeve vraag gelijk even voor de antivaxxers kan beantwoorden?
25/x
Het vaccinatieprogramma wordt vastgesteld door de Minister van VWS, op advies van de Vaste Commissie Vaccinaties van de Gezondheidsraad. Uiteraard houdt de Minister de Tweede Kamer op de hoogte van ontwikkelingen, zodat deze te allen tijde kan ingrijpen.
26/x
De link hieronder bevat op zijn beurt links naar de belangenverklaringen van de leden, zodat Bas gelijk kan zien hoe groot die verduivelde invloed van Big Pharma is.
gezondheidsraad.nl/over-ons/organ…
27/x
Wat Bas daarbij ook gemakshalve onder het tapijt schuift is het feit dat Nederland, als het op vaccinaties aankomt, het sloomste jongetje van de klas is en met beslissingen om vaccins op te nemen in het RVP jaren achter andere (OESO)landen aanloopt.
28/x
België heeft het rotavirus ook in hun programma, de VS heeft ook waterpokken erin opgenomen en Australië het HPV-vaccin voor jongens, om een paar voorbeelden te noemen.

Tegen de tijd dat Nederland een vaccin invoert is er al een heleboel praktijkervaring.
29/x
Het tweede deel van deze vraag is hierboven al beantwoord. Heeft Bas op school niet goed opgelet bij het vak maatschappijleer? Dat kapitalistische bedrijven een winstoogmerk hebben en dat nu en dan boven het belang van de klant stellen, mag toch ook geen nieuws heten.
30/x
Het klassieke verhaal is dat van de Ford Pinto, een auto die met een redesign veiliger gemaakt kon worden met slechts enkele dubbeltjes hogere productiekosten. Het gebeurde niet omdat het uitkeren van schadeclaims goedkoper was dan een redesign.
31/x
Pleit Bas er hier dan voor dat Bilthoven Biologicals wordt gerenationaliseerd en weer onder de paraplu van het RIVM komt? Dat doet hij vast niet; volgens antivaxxers is het RIVM deel van het grote complot om ons alsmaar meer onnodige, schadelijke vaccins aan te bieden.
32/x
Wat voor belangenverstrengeling er zou zijn en hoe die nadelig zou zijn voor vaccinatiebeleid maakt Bas hier niet duidelijk. Vaccins, zoals alle medicijnen, zijn onderworpen aan strenge en uitgebreide toelatingseisen voor FDA, CBG, EMA, enz.
33/x
Net zoals in andere bedrijfstakken is er wel eens een schandaal, maar er is geen enkele aanwijzing dat dit vaker is, of ernstiger.
34/x
In het bijzonder mist de claim dat farmaceuten ons graag onnodige en dure vaccins opdringen elke logica. Als je dat zegt van dure cytostatica, of statines die een patiënt een leven lang moet blokken, of een veel te duur weesmedicijn, heb je tenminste iets plausibels.
35/x
Maar het pushen van vaccins, een BMR-inenting ad €34 of een HPV-inenting ad €128, die je tweemaal in een leven moet nemen, en die je beschermt tegen veel duurdere ziekte, dat de farmaceutische industrie die onnodig zou pushen is ongeloofwaardig.
36/x
Alle vaccins in het hele RVP kosten ca. €57 miljoen per jaar. De behandeling van baarmoederhalskanker, waartegen het "dure" HPV-vaccin beschermt, kost ca. €127 miljoen per jaar, dat is twee keer zoveel als het hele RVP inclusief dat HPV-vaccin.

37/x
Bas heeft kennelijk die speciale antivax-browser die op mysterieuze wijze crasht als je probeert te surfen naar de site van het RIVM, van het CDC en nog zo een paar.

Deze vraag had hij daar zo beantwoord gekregen, bijv. in het rapport van 2018:
rivm.nl/bibliotheek/ra…
38/x Image
Daarin staan keurige staatjes waarin vaccinatiegraad opgesomd wordt voor DKTP, BMR, en andere inentingen. Dan had hij ook geweten dat die graad gemeten wordt per jaarcohort, en dat zijn gezever over HPV en MenACWY misplaatst is.
39/x
Verder toont Bas zich van zijn seksistische kant door de HPV-inenting badinerend een "meidenprik" te noemen. Bij jongens beschermt het HPV-vaccin ook tegen anus-, penis- en keelkanker. In Australië en Ierland worden ook jongens tegen HPV ingeënt.
vaccinestoday.eu/stories/boys-t…

40/x
Bas toont zich ook van zijn racistische kant door vluchtelingen en immigranten proberen aan te smeren schuld te zijn aan een dalende vaccinatiegraad. Asielzoekers krijgen bij binnenkomst ook vaccinaties volgens het RVP aangeboden.
arbo-online.nl/gezond-werken/…
41/x
"Dit zijn allemaal goede en reële vragen van onafhankelijk denkende burgers"

Nee. Dit zijn vragen die een onwetende burger heeft die geen enkele moeite heeft gedaan om een antwoord daarop te vinden, en het zelfs verdomt om cijfers op te zoeken op de site van het RIVM.
42/x
Dit heeft ook niets te maken met "waan-van-de-dag-denken": in zijn poging tot verdachtmaking van het vaccinatiebeleid moet Bas er vier beleidsbeslissingen bij halen die verspreid zijn over 30 jaar, en dan de tijdsschaal weglaten.
43/x
Het is een gotspe dat Bas hierbij ernaar verwijst dat de helft van de bevolking HBO-niveau zou hebben, maar anderzijds doet alsof die dus allemaal niet in staat zijn om even de antwoorden op zijn vragen op te zoeken.
44/x
"Bij mijn afwegingen inzake privacy-vraagstukken"

Deze alinea valt uit de lucht en is de enige waar Bas het heeft over privacy. De rest is één lange "just asking questions" om de veiligheid en effectiviteit van vaccins in twijfel te trekken.
rationalwiki.org/wiki/Just_aski…

45/x
Vervolgens komt Bas met "mogelijke oplossingsrichtingen" voor een probleem dat hij nog niet eens goed omschreven heeft. Ook deze "oplossingen" raken kant noch wal. Ik bespreek de eerste twee.
46/x
"Duidelijke voorlichting en controle op de productie en samenstelling van vaccins; "

Die voorlichting is er wel. Kort na de geboorte van een kind krijgen de ouders een brief waarin wordt verwezen naar de website van het Rijksvaccinatieprogramma.
rijksvaccinatieprogramma.nl/over-het-progr…
47/x
Bas doet hier verder alsof er geen enkele controle is op
productie. Die is er wel degelijk, op diverse plekken in het
productieproces. En elke batch vaccins wordt getest door het RIVM.
vaccinologymasterclass.org/wp-content/upl…
rivm.nl/sites/default/…
48/x
"Onafhankelijke effectstudies naar de risico’s en bijwerkingen ..."

Bas doet ten onrechte alsof er niet continu onderzoek wordt gedaan. Het Lareb registreet bijwerkingen in Nederland, het CDC in de VS. Als er zorgelijke cijfers uit komen, wordt dat onderzocht.
49/x
Een voorbeeld is een mogelijk verband tussen DKTP-vaccinatie en wiegendood (SIDS). Daar zijn tenminste 7 onafhankelijke onderzoeken naar gedaan.
cdc.gov/vaccinesafety/…
50/x
Lange-termijneffecten zijn de eeuwige boeman van antivaxxers. Ook Bas geeft geen enkel plausibel werkingsmechanisme. En hoe wil hij zo'n onderzoek over lange termijneffecten opzetten? Kinderen expres vaccinaties onthouden voor zijn persoonlijke waanidee?
51/x
Er zijn wel een paar studies; De grootste is de Duitse
KIGGS-studie, met 17.641 proefpersonen. Helaas waren daar maar 95 ongevaccineerden onder. Resultaat: geen verschil. De tweede link geeft nog meer studies.
ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/P…
thoughtscapism.com/2015/04/10/myt…
52/x
"Verplichte vaccinatie heeft ook nog een andere nuance."

Het begrip verplichting komt hier uit de lucht vallen. Bas claimt in het begin dat er een roep tot verplichting zou zijn, maar dat heeft hij verzonnen. Er zijn weinig mensen die een verplichting voorstaan, ...
53/x
en politiek is het onhaalbaar. Bij de discussie over KDVs is er een D66-wetsvoorstel aangenomen dat het een KDV vrijlaat om een verplichting op te leggen voor zijn klanten, maar een algehele verplichting zoals SP en VVD voorstonden, is niet verder gekomen dan een idee.
54/x
"En hoe gaat dat in de toekomst als er nieuwe vaccins ..."

Bas doet hier alsof de omvang van het RVP zich onttrekt aan het zicht. Ik heb hierboven al uitgebreid uiteengezet hoe de omvang van het RVP wordt vastgesteld.
55/x
"Zullen biochips en andere chips in een onbewaakt moment hier..."

Hier valt het masker van Bas-de-complotdenker. Hij doet niet de minste moeite te argumenteren wat de relatie is met vaccins en bescherming tegen besmettelijke ziektes.
56/x
Bovenop deze hellend-vlakdrogreden neemt hij ook nog, in verhulde woorden, de misselijkmakende retoriek van de antivax-beweging over die zich vergelijkt met de Joden in het Derde Rijk. Bas ontpopt zich hiermee als een ordinaire complotdenker op het niveau van Alex Jones.
57/x
Een complot komt nooit alleen bij een complotdenker, dus dit roept de vraag op in welke complottheorieën Bas nog meer gelooft. Gelooft hij ook, net zoals Désirée Röver, dat vaccins een middel zijn van de Rothschilds om de mensheid uit te roeien?
kwakzalverij.nl/nieuws/angst-i…
58/x
Op de site van het sprekersbureau Athenas leren we nog meer over Bas' achtergrond. Hij blijkt vooral een getapte verkoper van mobiele telefoonabonnementen. De laatste alinea geeft zijn houding ten opzichte van (medische) wetenschap aan:
59/x Image
Zijn interesse heeft zich op dit vlak dus ontwikkeld van pseudowetenschappelijke quatsch tot volstrekte onzin.

Het is in ieder geval geruststellend om te zien dat Athenas kennelijk Bas heeft gedumpt als spreker sinds de tijd dat hij dit artikel schreef.
60/x
If it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it probably is a duck.

Bas is een huichelachtige antivaxxer en een complotdenker, die zegt dat hij er geen is, maar vervolgens elk meme en elke bangmakerij uit het repertoire van antivaxxers opdist.
61/x

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Dan💉el Tu💉jnman 😷 #TeamAliëtte #StopFakeNews

Dan💉el Tu💉jnman 😷 #TeamAliëtte #StopFakeNews Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @DanielTuijnman

14 Jan
Hans van Tellingens komt in zijn blogpost van 8 januari met het zoveelste pleidooi om de lockdown af te schaffen. Hij beweert zelfs dat je in vier weken veilig terug kunt naar "normaal".

Een kritische beschouwing.

hansvantellingen.nl/blog/2021-01-0…

1/47
Aan de totstandkoming van dit draadje hebben onder andere meegewerkt: @a_skeptic , @Carla_vd_Broek , @IngridPinxteren en @NancyBastiaans .

2/47
Tellingen begint zijn blogpost met een asociale anecdote. Midden in een lockdown en aanzwellende besmettingscijfers vliegt meneer met zijn gezin naar Portugal, en gaat nog klagen dat hij op de terugreis een PCR-test moest ondergaan.

3/47
Read 47 tweets
10 Jan
Welke advocaat wil mij vertegenwoordigen en ervoor zorgen dat zij/hij en ik deze week nog bij Op1 of Jinek zitten?
@BrautigamRoland :
1) ik heb je email ontvangen
2) ik voeg deze bij het dossier dat ik aan @Het_OM en @POL_Gelderland overhandig inzake uw online bedreigingen;
3) ik stuur deze ook door naar de relevante Kamerleden, het ministerie van VWS en de ministers.
Voor wie geblokt is, hier de tweet van Roland: Image
Read 4 tweets
8 Jan
Bij @blckbxnews is er een interview door Flavio van prof. dr. Theo Schetters, waarin deze nogal opmerkelijke uitspraken doet. Een kritische beschouwing van dit interview. Een kritische beschouwing van de man komt later in een apart draadje.

1/70
Theo Schetters is een bonafide wetenschapper. Hij is gepromoveerd op immuniteit tegen malaria, en heeft zijn hele leven gewerkt aan vaccin-ontwikkeling, thans via zijn (eenmans?)-BV ProtActivity.

linkedin.com/in/theo-schett…

2/70
Rond 2:35 zegt Schetters dat mRNA-vaccins nog noit breed ingezet zijn bij mensen. Dat klopt, maar er is de nodige ervaring mee opgedaan met eerdere trials, en het trial van Pfizer omvat 43.998 proefpersonen.

nature.com/articles/nrd.2…

3/70
Read 70 tweets
7 Jan
Geachte Nederlandse ziekenhuizen, in onderstaand gesprek zit de CEO van @siemens Medical NL :

1) aan tafel met drie bruine complotdenkers

2) te pleiten voor nationalisatie van ziekenhuizen en het ontnemen van je zelfstandigheid.
Je kan dat als overweging meenemen bij de aanschaf van een volgende CT-scanner of MRI-scanner.
De opmerkingen die @keessmaling maakte over ziekenhuizen en hun beleid waren behoorlijk grof en beledigend. Wilt u met zo'n bedrijf zakendoen?
Read 4 tweets
6 Jan
Opiniemaker tweet video van de grootste medische fraudeur van de afgelopen 25 jaar.
@JornLuka Doe je geen enkel onderzoek voordat je zoiets tweet?

Wakefield is een leugenaar, fraudeur en oplichter.
@JornLuka had je mijn debunk nog niet gelezen? Wakefield verdraait in die video de boel, zoals hij dat al dertig jaar doet.

Read 5 tweets
5 Jan
Van Haga beweert eerst dat het aantal IC-bedden de afgelopen jaren gehalveerd is. Dat is onjuist.

Vervolgens Van Haga vraagt Van Ark naar het "corona-schip".
Van Ark waardeert het als mensen proberen bij te dragen. Kijkt wel of aan Nederlandse standaarden is voldaan.
Er is geen gebruik gemaakt van dit aanbod.
Read 17 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!