לא הפעם הראשונה כמובן שעיתון המודיע מעתיק כתבות ומאמרים שלמים, אבל כשהועדה הרוחנית נרדמת בשמירה זה מביך אפילו יותר. ImageImageImageImage
ואם כבר בהמודיע עסקינן, הנה כמה צנזורים מביכים. זה אחד ההזויים, לדעתי צריך מוח די חולני כדי לחשוב על הוספת השרוולים. (קרדיט ל @avigrin10 ). ImageImage
והנה צנזור נוסף, גם די הזוי. מסתבר שהמילה 'חיבוק' שמופיעה במקור עלולה לגרום למכשולות חמורים בקרב קוראי העיתון. (קרדיט ל @R_Freiting ) ImageImage
הטשטוש כאן היה נחוץ כמובן, כי אחת המסכתות היא נידה לא עלינו. (קרדיט ל @avigrin10 ). Image
במודעה התמימה הזו הושמטו הבובות של האמא והבת. כל הכבוד. (קרדיט ל @EfratChocron ). ImageImage
נסיים באחד הקטעים הכי מטומטמים ללא ספק.
אסור כמובן לכתוב שמות נשים, אז הציבור נשאר במתח מה שמה הפרטי של הגברת כהן. Image

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with יוסי רוזנר ~ דוס נחמד

יוסי רוזנר ~ דוס נחמד Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!