Guido Profile picture
12 Jan, 4 tweets, 2 min read
Medisch draadje.

Er zijn tegenwoordig nogal wat mensen die lijden aan het 'Trump-syndroom'.

De bespeelde hersenen krijgen niet meer de mogelijkheid rationeel na te denken en te kijken naar feiten.

Een kort draadje over patiënten die lijden aan acute blinde Trump haat...

1/4
Een aantal heeft de bizarre gedachtegang dat Trump een racist zou zijn.

Ondertussen:

- Loopt de black community met hem weg;
- zeggen prominente 'zwarte' leiders: "Trump is more Black then Obama ever was", en;
- zijn z'n grootste vertrouwelingen 'mensen van kleur'

2/4
Dat zelfde deel had de bizarre gedachtegang dat Trump de wereld in oorlog zou storten.

Ondertussen:

- Heeft Trump (zoals beloofd) vrijwel alle troepen naar huis gehaald;
- is Trump als eerste President sinds Carter die geen oorlog is gestart;
- start vrede Midden-Oosten.

3/4
Puntje bij paaltje is niet één van deze achterlijke aantijgingen ooit uitgekomen, en nog zijn deze mensen verscheurd van woede en frustratie.

Nu maar hopen dat het ze het in de toekomst gaat lukken wel een juist beeld te vormen op basis van feiten.

4/4

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Guido

Guido Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @envirosec

29 Oct 20
Door de gebeurtenissen in Frankrijk bekroop mij vandaag een gevoel dat ik had net na 9/11, net na de moord op van Gogh en na de aanslag op Madrid. Het gevoel dit niet te accepteren, nu niet, nooit niet.

Kort draadje 👇

#NiceAttack #Frankrijk #Islam #jihad #geenstromingtesterk
Het gevoel alles uit je handen te willen laten vallen en in te zetten om dit te bestrijden. Maar wat ga je bestrijden?

Simpel gezegd:

zolang wij niet heel breed gaan accepteren dat wij al 20 jaar in oorlog zijn met de radicale islam gaan wij niets 'bestrijden'.

2.
Al in 2008 onderschepte ik plannen die waren ontwikkeld in het Midden Oosten en die beschreven hoe je met een kleine groep strijders een stad als Berlijn in één keer kon bezetten met een relatief weinig middelen.

Een horrorscenario. Maar wel een realistisch scenario.

3.
Read 12 tweets
12 Oct 20
Ik zou nog een reeks van een verbouwing van een bunker plaatsen.

Dit betreft de eerste bunker die wij verbouwde. Niet alle foto's zijn scherp, soms bij weinig licht gemaakt.

Heb uit duizenden foto's moeten selecteren. 😬

50+ tweets👇

Eerst wat info over deze bunker zelf:

1/
Uiteindelijk kostte het 2 jaar aan voorbereiding:

- Ruim 24.000 uur R&D
- Bunker overnemen
- Financiering (€8M+)
- Bouwplan

Een bunker is geen gewoon pand, daar zijn we op tig manieren achter gekomen.

(© luchtfoto's: Politie Zeeland) 😉👊

2/
Voor de bouw van start ging hebben we ruim 3,5 grote zeecontainers aan puinhoop uit de bunker moeten halen. Alles met de hand. Daarnaast moesten wat muren worden uitgebroken.

Daar is 6 man een maand mee bezig geweest. Daarna kon de opbouw beginnen.

Eerst nog wat feestjes...

3/
Read 59 tweets
3 Oct 20
I need something as a reference, for those who say the #COVID19 disaster was caused by bats.

Western 🕵️‍♂️ agencies collected more then enough evidence to support 'drastic steps' towards China after this disaster.

Bats or an accident at the Wuhan Lab, you'll be the judge.

1/8 👇 Image
First of all: the Wuhan Lab.

- It obtained SARS-CoV-2
- It kicked out all supervision
- It was doing research for military purposes

2/8 Image
Second.

Lies about the number of cases. As shown here in the official numbers and the difference between those numbers in the period February/March 2020 and today in October 2020...

3/8 ImageImageImageImage
Read 8 tweets
5 Sep 20
Draadje over hoe Akwasi bewust de confrontatie zoekt en hoe anderen een aanslag op hem voorbereiden.

Op 1 juli werd in de media bekend dat @Antonkarel zich 2 weken zou terugtrekken. Dit had een reden.

De bedreigingen aan zijn adres werden concreet.

1/6

metronieuws.nl/in-het-nieuws/…
Na een grote hoeveelheid bedreigingen van 'internethooligans' besloot Akwasi zelf aangifte te doen.

Wat hij op dat moment nog niet wist dat het touw al was aangeschaft waarmee men hem (zo 'publiek' mogelijk-) op wilde hangen aan een brug.

2/6

nu.nl/muziek/6056290…
De plannen waren zo concreet, en de groep die het zou uitvoeren dermate vastbesloten en gevaarlijk, dat Akwasi te horen kreeg dat hij;

a) niet naar Breda mocht;
b) hij onmiddellijk moest stoppen met publieke uitingen voor een periode van twee weken.

Dat is hem opgelegd.

3/6
Read 6 tweets
1 Sep 20
Mooi hoe toegankelijke onze Minister-President is voor Marxistische groepen als #BLM en #KOZP. Was in een dictatuur nooit mogelijk geweest. Wat een mooi land hebben we toch.

💪🇳🇱
@MinPres, wellicht vragen hoe het zit met de achterliggende ideologie?

Nu wat kort dag, anders had ik u graag bijgepraat in Clingendael tijdens een wandeling. Wel zo fijn als u weet wie u aan tafel heeft.

Ziet u het zich al voor zich, Luns die met Marxisten thee gaat drinken? Image
Aanvullend berichtje van uw gesprekspartners: Image
Read 4 tweets
22 Aug 20
En weer gaat Europa haar nare, ware aard moeten laten zien...

Ik ga jullie een voorspelling doen, en dit is er eentje waar serieus diverse scenario's op zijn geschreven (hoe ermee om te gaan) omdat het letterlijk als reële optie wordt gezien.

#doemscenario of realiteit?

👇
1/6
Dat wat we nu zien zal nog verder oplopen qua ellende.

Meer tweespalt, meer heftige onlusten, meer criminaliteit, meer woningnood en meer problemen. Alles komt uiteindelijk tot een kookpunt binnen 2 tot 5 jaar.

2/6
De uitbarsting zal zo hard zijn, zo gewelddadig en zo 'wreed' van aard dat het zal resulteren in een kettingreactie van gewelddadigheden die zeer lang kan aanhouden.

Doordat ook onschuldigen worden getroffen zullen vrienden/familie daarvan veel sneller radicaliseren.

3/6
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!