Draadje over moeders voor moeders.

Het is jammer dat MvM die regel hebben voor vrouwen met een hoofddoek: hij slaat op niets en is discriminerend.

Maar uiteraard behoren organisaties te mogen discrimineren. Net zoals twitter ook mag discrimineren op debiele ex-presidenten. /1
Het enige dat het moeilijk maakt is dat de VZW subsidies krijgt vn de VL overheid. Ik ben geen fan vd redenering dat subsidies carte blanche geven aan de overheid voor eender welke regeling. (Dan zou de overheid immers ook... heel slechte voorwaarden mogen stellen.) /2
Ik heb daar gn afdoende antwoord op. Ik sta er vr open dat het legitiem is dat de overheid in ruil voor subsidies eist dat ze debiele regels rond hoofddoeken afschaft.

Mr belangrijker: er zijn zoveel <andere> organisaties die geen debiele en discriminerende regels hanteren. /3
En ook belangrijker: er wordt <alweer> een organisatie niet door woord bestreden, mr in de rechtbank. Uiteraard moeten vrouwen het recht hebben een hoofddoek op te zetten. Mr ook organisaties - wat nt mr dn groepen mensen zijn - moeten vrijheid hebben om eigen regels te maken. /4
Voor de goede verstaander: ik verdedig de <inhoud> van die regel niet. Hun eigen 'rechtvaardiging' geeft duidelijk weer dat sommige moeders in hun ogen belangrijker zijn dan andere. Een heel spijtige tot zelfs verwerpelijke houding... /5
Maar weet je: ik ben geen geld aan het inzamelen voor moeders in armoede. Organisaties gaan vaak (voor buitenstaanders) debiele regels hebben. Het antwoord daarop is... meer organisaties. Niet 'doe het op onze manier of we gaan u veroordelen'. /6
Dit is geen overwinning voor moslims, moeders met hoofddoeken of zelfs gelijkheid. Dit is vooral een overwinnig voor de filosofie: het is ok om regels te maken die mensen hun vrijheid inperken om hun organisaties te runnen zoals ze willen.
/7
Wrm vind ik dat zo'n probleem?

Omdat de kans reëel is dat we in een Vlaanderen gaan leven waar 'samen een meerderheid' een realiteit is.

En weet je: dan zou ik graag hebben dat die filosofie... niet de dominante is. Maar dan moet je <nu> al stoppen die te verdedigen. 8/8

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Lode Cossaer

Lode Cossaer Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @LodeCossaer

13 Jan
Wat is er allemaal mis met het opiniestuk vd open vld toppers?
Wel, waar te beginnen.

Misschien met deze verwarring waar ze eerst beperkingen opgelegd door politici verdedigen om dan te zeggen dat het niet aan politici is om beperkingen op te leggen. /1 Image
Maar nog meer: de *metafoor* vd rondzwaaiende vuist is niet meer dan dat: een metafoor. Je moet nog *argumenteren* dat de metafoor van toepassing is.

Het is daar dat de VvM naar voor komt: ik mag fantaseren en vertellen over hoe ik een vuist op iemand zijn neus wil planten. /2 Image
Meer zelfs: ik zou moeten *mogen* aan kunnen zetten tot discrimineren en haat. Dat is... exact die VvM.

Uiteraard is dat verwerpelijk (in bepaalde contexten). Maar dat is dus het punt: meningen zijn geen geweld. Geweld is verboden. Het *organiseren* van geweld is verboden. /3 Image
Read 25 tweets
13 Jan
Bon, over heel die claim dat FB/Twitter/Google 'monopolies' zijn. Ze zijn dat heel ostentatief niet en ge moet een soort van minkukel zijn - illustratie in bijlage - om dat als een papegaai te blijven napraten.

Het is heel duidelijk dat ze dat niet zijn. Een draadje. /1 Image
Eerst vanuit de 'gebruikerskant' - u en ik. Er is gn enkele service van google, fb of twitter die niet *ook* door andere websites of apps aangeboden wordt. Zoekmachines: bestaan er. Sociale media? Twitter en fb zijn directe concurrenten. Messenger? Signal en telegram bestaan. /2
Het is - uiteraard - waar dat de desbetreffende namen een *groot* deel vd 'markt' (tussen aanhalingstekens voor redenen die later duidelijk worden) hebben: ze zijn daar beter in dan anderen. Ooit was MySpace dat. Pepperidge farm herinnert zich nog de artikelen. /3 Image
Read 11 tweets
30 Aug 20
Nu dat onderwijs in't nieuws is, is't het mss relevant om het daar ook eens over te hebben. Wat zijn zowel de typische pijnpunten:
(1) gemiddelde dalende kwaliteit
(2) capaciteitsproblemen
(3) (blijkbaar) discriminatie tov armen en migratieachtergrond

Een liberaal draadje. /1
(Ik ben geen expert, dus het is een beetje met de grove borstel. Dit is een summiere weergave vn mn indruk door met anderen erover te praten die er meer van weten. Neem dit als een aanzet <tot> nadenken over liberalisering, nt ht finale woord.) /1bis
De rol vd overheid in onderwijs kan verschillende vormen aangeven, gaande van financiering tot regulering tot organisatie. Alhoewel ik denk dt we volledig privaat kwaliteitsvol onderwijs kunnen hebben voor alle lagen vd bevolking, ga ik dat argument hr nt maken. /2
Read 19 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!