Brezilya'dan kötü haber. Geçtiğimiz günlerde faz 3 testleri São Paulo'da yapılan Sinovac aşısının %78 etkili olduğu açıklanmıştı. Bugün bunun gerçeği yansıtmadığı, hastalığı çok hafif ya da asemptomatik geçirenler de dahil edildiğinde ancak %50.4 etki sağladığı ortaya çıktı. 1/5
Yani piyasaya sürülebilmesi için alt sınır olan %50'nin bir gıdım üstünde. Deneylerde herhangi bir yan etkiye rastlanmaması bu aşı için yine de hiç yoktan iyidir dedirtiyor ama %90+ etkili olan Pzifer, Oxford ve Moderna aşılarına kıyasla oldukça başarısız olduğu da ortada. 2/5
Faz 3 sonuçlarının gecikmesi, deney yapılan her ülkeden çok farklı ve çelişkili sonuçlar açıklanması (TR %91, BR %78 ve 50, Endonezya %65) ve aşının asıl üreticisinden hala resmi bir açıklama/yayın gelmemesi tabloyu daha da tatsızlaştırıyor 3/
Bu tablo maalesef Türkiye ve Brezilya gibi tamamen Sinovac'a bel bağlamış, sürecin hala muallakta olduğu ülkelerin, diğer üreticilerle anlaşıp vatandaşlarını çoktan aşılamaya başlayan ülkelerin ne kadar gerisinde kaldığını net bir şekilde ortaya koyuyor... 4/5
...ve gelişmişliğin atılan nutukların sertliği, dikilen binaların ihtişamıyla değil, bir ülkenin vatandaşını nasıl koruyup yaşattığıyla ölçüldüğünü yeniden hatırlatıyor. 5/5

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Karabekir Akkoyunlu

Karabekir Akkoyunlu Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ulu_manitu

13 Jul 20
Medeniyet, "medine" yani şehirden gelir. Civilization da Latince "civitas" (kent) ile aynı kökten türemiştir. Hem Doğu'da hem de Batı'da, medeniyet yüksek kültür, sanat, bilim, felsefe seviyesine ulaşmak, yani şehirleşmek olarak düşünülegelmiştir. 1/12
İbn Haldun, medeniyetlerin doğuş-yükseliş-çöküş döngüsünü, çöl kavimlerinin şehri fethettikten sonra zamanla kentleşmesi, kültürde, felsefede yükselirken kabile asabiyesi ve disiplininden uzaklaşması sonucu yine çölden gelen bir kabile tarafından fethedilmesi olarak anlatır. 2/12
İbn Haldun'a göre medeniyet, yani şehirli olma hali, beşeriyetin bekası ve bayındırlığı için zorunludur. Bu anlayışa göre İslâm dahil hiçbir büyük din, hiçbir büyük devlet, hiçbir felsefe ve tabii hiçbir medeniyet çölde yeşerip büyümemiştir. 3/12
Read 12 tweets
1 Apr 19
Massive symbolism in Turkey's local elections. The rise of the Islamists stared with their victories in Ankara and Istanbul 25 years ago. Last night, they lost both cities, as well as a number of major urban centres +
+ Municipal control has been at the heart of political Islam's national success, allowing to build grassroots networks, deliver vote-winning services and, crucially distribute lucrative contracts and rent. +
+ Spectacular and deeply controversial public works, such as Istanbul's massive new airport or the 3rd Bosphorus bridge, weren't only used as symbols of Turkish-Islamic developmentalist chest-beating, but were also the engines of Turkey's stuttering economy. +
Read 14 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!