ذی یزن بن هیثم بن طارق آل سعید ولیعد عمان میشود.
به نقل از روزنامه القدس العربی، سلطان عمان برای اولین بار در تاریخ معاصر این کشور، تصمیمی رسمی در تأیید معرفی فرزند خود به عنوان ولی‌عهد صادر می کند.
«هیثم بن طارق» سلطان عمان روز دوشنبه دو فرمان سلطنتی یکی مربوط به تاسیس «شورای عمان» و دیگری «تدوین اساسنامه دولت» صادر کرد که شامل تدوین ساز و کار مشخص و ثابت انتقال قدرت و تعیین ولی‌عهد و بیان وظایف و اختیارات است.
فرمان سلطنتی اساسنامه دولت عمان، مواد مربوط به نظام حکومتی در قانون اساسی عمان را تشریح می‌کند، بر اساس این فرمان، سلطنت در نسل فرزندان پسر «ترکی بن سعید بن سلطان»، (فرمانروای عمان بین سال‌های۱۸۳۲ - ۱۸۸۸)، وراثتی است و حکومت از سلطان پدر به فرزند ارشد او منتقل می‌شود و
سپس به فرزند ارشد آن پسر منتقل می‌شود. این امر نسل به نسل ادامه دارد و اگر فرزند ارشد قبل از انتقال حکومت به او درگذشت، حکومت به فرزند بعدی سلطان متوفی منتقل می‌شود ( اگر برادر داشته باشد) و اگر سلطان، فرزند پسری نداشت حکومت به بزرگ‌ترین برادر او منتقل می‌شود
و اگر برادری نداشته باشد به فرزند ارشد برادر ارشد او منتقل می‌شود و اگر برادر ارشد او فرزند پسری نداشت به پسر ارشد دیگر برادرانش منتقل می‌شود.

ذی یزن بن هیثم بن طارق آل سعید که قرار است به عنوان ولی‌عهد عمان منصوب شود، متولد ۱۹۹۰ میلادی است.
پدر او هیثم بن طارق آل سعود در یازدهم ژانویه ۲۰۲۰ جانشین قابوس بن سعید آل سعود سلطان مرحوم کشورش شد. ذی یزن از ۱۸ آگوست ۲۰۲۰ وزیر فرهنگ و ورزش دولت عمان بوده است و جوان‌ترین وزیر دولت جدید این کشور است.

سلطان عمان دو فرزند پسر و دو دختر دارد.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with SaifAlIslam

SaifAlIslam Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @JlalNehru

13 Jan
بر پایه اسناد غیرقابل خدشه پزشکی، عدنان اکتار در جوانی به خاطر مشکلات حاد روحی در بیمارستان های روانی ترکیه تحت نظر قرار داشته است.
رفتارهای غیرطبیعی و آزار و اذیت سایر دانشجویان از سوی او، موجب می‌شود که روانپزشکان ترک او را مورد معاینه قرار بدهند. پس از معاینات روانپزشکی
دو عارضه paranoid و shizoid در نامبرده تشخیص داده می شود. این واقعیت در برخی از روزنامه های آن زمان مانند "حریت" منعکس شده است.

اما با پیگیری های غیرمعمول برخی از پرسنل اطلاعات ارتش و انتقال پرونده او به بیمارستان نظامی، بعد از چندماه گواهی سلامت روانی برای وی صادر می شود
اتفاق عجیبی که در جای خود قابل تامل به نظر می‌رسد.
این سوال بی جواب مانده است که چرا این شخص در کانون توجه برخی صاحب منصبان رده بالای ارتش ترکیه قرار داشته و به چه دلیلی اصرار داشته اند او را از حیث روانی سالم نشان بدهند!!
بر اساس اسناد ارتش ترکیه، پس از صدور گواهی سلامت روانی
Read 9 tweets
24 Dec 20
نوعی غذای خیابانی در ویتنام می‌فروشند که با آلت گاو ماده درست می شود و برای سفارش آن از دو هفته قبل باید درخواست رزرو بدین.

تصویر اول #الت_تناسلی_گاو👇 تصویر دوم #مقعد_گاو👇 ImageImage
رستورانی که فقط آلـــت ســرومیکند گولا زانگ رستورانی است که درشهر بیجینگ چین قرار گرفته است.
دراین رستوران بیش از۳۰نوع غذا از آلت وجود دارد آلتها تفت داده میشوند در انواع چاشنی و پخته میشوند.
مقدمه منوی انتخاب غذای این رستوران متنی کامل از خاصیت های خوردن آلت و بیضه حیوانات دارد. ImageImage
آلت گاو نر که به گفته انها مردانگی را زیاد میکند.
آلت گاو میش که با یک اژدها سرو میشود.
آلت گوسفند که با پنیری شیرین و خوش طعم و تکه های کاهو درست شده.
آلت سگ و گاو نر که ظاهرا طعمهای گوناگونی دارد.
آلت خر در برگ کاهو برای مهمانان سرو میشود.
گویا خوردن آلت برای پوست مفید است!! ImageImageImage
Read 50 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!