Niets voor Defensie.
Ik geef het op.
jk, ik geef het nooit op.
Als jullie dan toch in treintjes willen investeren: nieuwe militaire transportinfra en materiaal aub.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Stoonbrace

Stoonbrace Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Stoonbrace

11 Jan
Alle rupsvoertuigen gaan eruit zonder gelijkwaardige vervanging. Onacceptabel.
Het gaat voor alle duidelijk over een handvol voertuigen die op hun eentje de mobiliteit van de landcomponent (die verder compleet op wiel staat) verzekeren. Die worden nu uitgefaseerd zonder vervanging. Vanaf nu best op de weg blijven, dan?
Kijk, @FranckenTheo @JasperPillen @WouterDeVriendt e.a.
Het zijn dit soort dingen die besproken moeten worden in de commissie Defensie in plaats van hoorzittingen over resoluties over dingen waar ons leger een voorbeeld in is.
Read 4 tweets
2 Dec 20
Belangrijke thread over de Belgisch-Nederlandse fregatten voor het te laat is Alle info komt uit dit uitstekend artikel van @marineschepen (Als je Jaime nog niet volgt, nu eerst doen. Ik wacht wel)
marineschepen.nl/schepen/nieuwe…
Dit is de vervanger van onze M-fregatten zoals ze nu gepland staat. 132m lang, 5500 ton waterverplaatsing en 110 bemanningsleden. Het product van een lang proces om een goed uitgerust fregat in een (te) strak budgettair kader te passen. Laten we het daar eerst eens over hebben. Image
België en Nederland kopen deze fregatten samen aan. Ze worden gebouwd door het Nederlandse @damen. Nederland reserveerde daarvoor tot nu toe 730 miljoen euro maar is bereid om op het einde van de rit gewoon uit te geven wat nodig is voor een fregat dat voldoen aan de vereisten.
Read 16 tweets
21 Sep 20
De invulling die vaak gegeven wordt aan een 'specialisatie' van Defensie is het idee van 'wij doen mijnenjagen/luchttransport/...'. Om evidente redenen is dat niet de correcte interpretatie maar er lijkt me wel veel te zeggen voor een ander soort specialisatie.
Hierbij worden de eisen van NAVO en EU inzake collectieve defensie op zo'n manier ingevuld dat ze optimaal compatibel zijn met onze eigen belangen. Dat die belangen voor België gebonden zijn aan de internationale maritieme handel lijkt me evident. Een maritieme focus dus.
In tegenstelling tot de gangbare interpratie gaan we hierbij geen capaciteiten afstoten. We gaan ze wel tot de proporties terugbrengen die nuttig zijn voor onze eigen veiligheidssituatie. Laten we als voorbeeld zware cavalerie nemen (m.a.w.: tanks).
Read 10 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!