MB rezerv azalmasın diye Botaş'a döviz satmamış. Artık haberler de saçmalık oldu.
bloomberg.com/news/articles/…
Habere göre son beş yıl ortlaması 958 milyon iken 2020 son iki ay sadece167 milyon satılmış.
1. Botaş borcunu artık ödemeyecek mi? Default mu edecek?
2. Yoksa bu dövizi piyasadan alıp mı ödeyecek?
3. LNG'nin gaz ithalatındaartan payını kısmen MB politikasına bağlamak.
Hep yazıyorum: Merkez Bankası cari açık veren, döviz girişi sıcak paraya bağlı olan bir ekonomide döviz biriktiremez. Sadece başkasının sonradan talep edeceği dövize geçici kasa görevi görür.
2. Aynı şekilde ithalat ödemesi için MB sının döviz vermediği bir durumda MB rezervi aynı olsa bile banka rezervlerinden o çıkış gerçekleşir. Yani finansal sistemin (banka+merkez) toplam rezervi her şekilde azalır.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Esat Batur, FRM, ERP, CMA

Esat Batur, FRM, ERP, CMA Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @EsatBatur2

13 Jan
Yeni dünya düzeninde (önümüzdeki zaman zarfında şekillenecek olan) İngiltere'de durum biraz karışık. Şimdi biraz bu konuya bakalım:
Londra bugüne kadar uluslararası bankacılık merkezi olarak fonksiyon gösterdi. Global bankalar burada şubeleşerek tezgahüstü döviz, tahvil ve türev operasyonlarını buradan yürüttüler. Bu da İngiltere'ye ciddi ekonomik fayda sağladı.
Birçok İngiliz bu kurumlarda istihdam edildi, Londra emlak piyasası da bu şekilde şişti. Ama daha da önemlisi bir şekilde dünya finansal faaliyetleri Avrupa zaman diliminde Londra üzerinden yönetildi. Buraya kadar herşey güzel. Mesele bundan sonrası:
Read 12 tweets
11 Jan
BTC may end up wiping out most of its bubble-like gains. Patiance rules...(not inv. adv) Image
Short-term chart Image
Image
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!