Bu indikatöre göre kriptoparaların satın alındığı ortalama fiyat, yani maliyet belirleniyor ve mevcut fiyat ile karşılaştırılıyor.
Mevcut Fiyat, Ortalama Maliyet’ten büyük ise bu adres "In", yani “kârda” olarak belirleniyor.

Mevcut Fiyat, Ortalama Maliyet’ten küçük ise adres "Out", yani “zararda” olarak tanımlanıyor.

Başa baş ise “At” olarak ifade ediliyor.

Buna In Out At indikatörü de diyebiliriz.
Peki bu veriyi nasıl kullanabiliriz?

Genel olarak kâr-zarar durumundaki adreslerin sayısını görmek, belirli bir fiyat aralığında alım / satım baskısı hakkında iyi bir fikir edinmemizi sağlayabilir.
Örneğin, çoğu yatırımcı “out” durumundaysa bu adreslerin birçoğu piyasa fiyatı ortalama maliyete ulaştığında ve dolayısıyla pozisyonları başa baş geldiğinde kriptoparaları ellerinden çıkarmak isteyeceklerinden, fiyatta yüksek satış baskısı görülecektir.

+
Dolayısıyla tam da bu nokta bir direnç seviyesi olarak hareket edecektir.
Diğer yandan, eğer “In” pozisyonundaki adres sayısı fazla ise bu, çoğunluğun kârda olduğunu dolayısıyla satış baskısının da düşük olduğunu gösterir.

Bu veri bize çok bütüncül bir bakış açısı sunuyor.
Biz eğer daha kısa vadeli bir durum tespiti yapmak istiyorsak “In/Out of the Money Around Price” indikatörüne bakacağız.

Buna da kısaca #IOMAP diyelim.
IOMAP az önce bahsettiğim In Out At gibi çalışıyor fakat bütüncül değil, mevcut fiyatın %15 altı ve %15 üstündeki veri kümelerini kapsıyor.

Böylece destek ve direnç görevi görmesi beklenen önemli alım ve satım alanları tespit edilmiş olunuyor.

#Ethereum
#IOMAP
IOMAP trader’lar için oldukça faydalıdır çünkü yatırımcıların alım-satım yapmayı umdukları bir sonraki fiyat seviyesini görmelerini sağlar.

Bu, Teknik Analiz’den bağımsız olarak

"#OnChain’e özgü destek ve direnç seviyeleri"ni görmek demek.
Peki #OnChain'e göre #Ethereum için kuvvetli destek ve direnç seviyeleri nelerdir?

+
Mevcut fiyattan önceki yeşil seviyeler In, yani kârlı; sonraki kırmızılar Out, yani zarardaki adresler.

Dolayısıyla en kârlı kümeler güçlü destek, en zarardaki seviyeler güçlü direnç!

-Bitti-

#YaşasınOnChainAnalizi :)

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Barış Kardeş

Barış Kardeş Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @KardesBaris

6 Jan
"Market Value to Realized Value Ratio (MVRV)" İndikatörü:
#Ethereum Örneği

#OnChainAnalizi Image
Tanım:

#MVRV, bir kriptoparanın piyasa değeri ile gerçekleşen değer arasındaki oranı belirten bir indikatördür.

Bu sayede bir coin’in "gerçeğe uygun değer"ine ne kadar yakın/uzak olduğu belirlenmeye çalışılır.
Öncelikle terimleri tanımlayalım:

1. Market Value (MV)
Piyasa Değeri anlamındadır. Bir kriptopara biriminin toplam değeridir.

Bir coin’in dolaşımdaki toplam arzının, piyasa fiyatı ile çarpılmasıyla hesaplanır.

kriptoda.com/sozluk/market-…
Read 15 tweets
4 Jan
Borsalarda tutulan $BTC miktarı grafiği. Image
Willy Woo (OnChain Analisti) diyor ki:

Spot borsalardaki stok erimesi durdu. Re-accumulation aşaması muhtemelen tamamlandı.

Perakende alıcı BTC'lerini (veya diğer coin'lerini) borsalarda saklama/tutma eğilimindedir. Böylece stok artışı gerçekleşir.
Bu durum, boğa piyasasının belirgin bir özelliğidir.
Read 6 tweets
18 Oct 20
"Rarible’da #NFT Yapma ve Satma Rehberi"

@rariblecom
Son dönemin gözde konularından #NFT’ler hakkında (Non Fungible Tokens) her geçen gün daha çok haber ve bilgi paylaşılıyor.

Fibo Bülten ailesi olarak bu konuya uzak kalmamanız için kısa süre önce “Non Fungible Token (NFT) Dosyası” yayınlamıştık: fibobulten.com/non-fungible-t…
Bu yazıdan sonra pek çok arkadaş nasıl #NFT yapılıp satılacağına dâir sorular sordu.

Biz de bu duruma elbette kayıtsız kalamadık ve yine bir rehber içerik hazırladık.

Umarım faydalı olur.

Buyurunuz, başlayalım 😃
Read 24 tweets
1 Sep 20
#Bitcoin’in veya takip ettiğiniz herhangi bir altcoin’in güçlü bir performans sergilemesi için #onchain bakımından da güçlü olması gerekiyor.

Diğer taraftan, zincir üzerindeki temeller/veriler kötüleştikçe #Bitcoin veya altcoin’lerin görünümü de kötüleşiyor.
Glassnode adında bir site var.

Burası #onchain analizi yapıyor ve ben de çok beğeniyorum.
Burada GNI adında bir uygulama var.

Bilimsel teknikler kullanarak, çok sayıda blockchain verilerini ölçerek, sentezleyerek çıkarımlarda bulunuyorlar.
Read 22 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!