Wat is er allemaal mis met het opiniestuk vd open vld toppers?
Wel, waar te beginnen.

Misschien met deze verwarring waar ze eerst beperkingen opgelegd door politici verdedigen om dan te zeggen dat het niet aan politici is om beperkingen op te leggen. /1 Image
Maar nog meer: de *metafoor* vd rondzwaaiende vuist is niet meer dan dat: een metafoor. Je moet nog *argumenteren* dat de metafoor van toepassing is.

Het is daar dat de VvM naar voor komt: ik mag fantaseren en vertellen over hoe ik een vuist op iemand zijn neus wil planten. /2 Image
Meer zelfs: ik zou moeten *mogen* aan kunnen zetten tot discrimineren en haat. Dat is... exact die VvM.

Uiteraard is dat verwerpelijk (in bepaalde contexten). Maar dat is dus het punt: meningen zijn geen geweld. Geweld is verboden. Het *organiseren* van geweld is verboden. /3 Image
Amerikaanse SCOTUS heeft daar een goede leidraad over in Brandenburg v Ohio. (en.wikipedia.org/wiki/Brandenbu…)

Als er een duidelijke, causale band is tussen de woorden en (waaarschijnlijk) gedrag. Een vage verheerlijking van geweld, haat of agressie behoort 100% legaal te zijn. /4 Image
Onze vld'ers hun maatstaf is gn maatstaf. Het is 'stuff dat we niet leuk vinden'. Er is geen vuist, er is geen neus. Er iemand die vertelt over vuisten op neuzen, zonder causale link dat er ook vuisten op neuzen gaan eindigen. Dat moet legaal zijn. Als je de VvM serieus neemt. /5
Het wordt erger.

De reden waarom persmisdrijven voor assisen moet is omdat het een *gevaarlijke* inperking is van de VvM om het *te makkelijk* te maken om mensen te vervolgen. Dit *vergemakkelijken* is net het hele probleem. Dat willen we nu net niét. /6 Image
Dit is ook weer een leuke (bijna Orwelliaanse) uitspraak. Ze willen een *striktere* toepassing (en meer kunnen straffen) op basis van de huidige VvM *ondergravende* wet. Dus ja, dat is wél degelijk een verdere ondergraving vd VvM. Uiteraard is dat zo. /7 Image
Met andere woorden: 'straffeloosheid' van een illiberale wet is een *positief* iets. Als de VLD liberaal lef had, zou ze de wet aanvallen en niet ijveren voor een strengere afdwinging van die wet. Maar goed, daarvoor moet je ntrlk eerst liberalisme kennen. /8
Het wordt nog erger.

In 1 paragraaf vinden ze het enerzijds erg dat ze niks deden... maar anderzijds ook *dat ze optreden. De *reden* waarom ze niet optreden, wordt ook verkeerd voorgesteld. Maar goed, ik ga hen geen kennis van zaken verdenken. /9 Image
Wrm zijn twitter/fb/etc. zo afkerig van 'op te treden'? Omdat ze daar - heel simpel - niet de tools voor hebben. Het aantal fb posts en tweets elke dag zijn duizelingwekkend enorm. Zij *kunnen* daar gewoon niet op een effectieve, consistente en faire manier in modereren. /10
Drm dat ze jarenlang de boot hebben afgehouden en hebben gelobbied om dat niet te doen. Drm dat section 230 zo belangrijk is: twitter, fb zijn daardoor niet aansprakelijk voor wat er op hun website gezegd wordt EN GELUKKIG MAAR. /11
Wrm gelukkig? Wel, als ze wél aansprakelijk zouden zijn, dan zouden ze *alles*alles*alles* moeten modereren wat er gezegd wordt. En dat is... wel, veel. Dat kan gewoon niet op een faire, efficiënte en consistente manier gebeuren. Dat is te veel. Ze zijn geen mirakelmachines. /12
De reden wrm Trump gebanned is omdat Trump heel duidelijk een gevaar was voor 'hun' democratie en heel prominent aan het aanzetten was tot geweld. Daaruit kan je geen algemene regel of beleid deduceren. /13

Het wordt nog erger.
Hier kunnen we kort om zijn: ze zijn geen monoplies. Alleen minkukels beweren dat. /14

In dit draadje meer uitleg: Image
De vraag is natuurlijk: waarom? Geen argument wordt gegeven. Er is ook hier weer de verwarring: metadata is *niet* uw data. Het is data *over* u, die jij creëert *samen met* fb/twitter door het gebruik ervan. Quid pro quo. /15 Image
Dit is dus het meest problematische van heel het 'opiniestuk'. Maar eerst: bemerk het (enorm) hypocriete op. Eerst twitter/fb op de vingers tikken dat ze Trump verwijderen - die duidelijk aanzette tot geweld, etc.

EN DAN ZEGGEN DAT DAT EXACT IS WAT ZE MOETEN DOEN? WTF? /16 Image
Maar los vd duidelijke idiote, hypocriete en inconsistente benadering: het is problematisch dat ze verwachten dat fb/twitter optreden *als agenten vd staat* door te verwachten dat <zij> de wet *afdwingen*. Dat verwachten we nergens anders. /17
Meer zelfs: waar ze hiervoor pleiten lijkt mij in te gaan tegen artikel 25 van onze grondwet. Ze willen (duidelijk) FB/Twitter aanpakken als deze persmisdrijven op hun platforms gebeuren... maar het hele punt is dat we dat niet doen. /18 ImageImage
Vragen aan fb/twitter dat ze optreden als politie agenten - in een context met allemaal verschillende nationale wetgevingen, etc. is technisch niet haalbaar. Politici mogen beweren dat ze het online equivalent van tijdreizen gaan afdwingen, dat maakt het niet ineens mogelijk. /19
Kortom: neen. Het is nt hun verantwoordelijkheid. Ht is de verantwoordelijkheid... vd overheid om te zorgen dat de wet wordt afgedwongen, niet die van platformen. Uiteraard moeten ze illegale daden niet faciliteren. En het is ntrlk goed dat fb/twitter kinderporno verwijdert. /20 Image
Merk ook de inflatie aan taken: ze moeten nu al optreden tegen haat, geweld, porno, illegale handel (wat is er allemaal illegaal in elk land?), etc.

De enige mogelijke manier om dit te doen... is door hun diensten radicaal te beperken en te verminderen. /21
Heel dit opiniestuk is 1 gigantische aanslag op de vrijheid van meningsuiting. Door de redeneringen die worden opgesteld en de wetten die worden verdedigd. @openvld bij monde van @egbertlachaert , @wfschiltz en @Maggie_DeBlock zijn geen verdedigers van de vrijheid. /22
Het liberale alternatief is duidelijk: twitter/fb zijn deel van de civil society. Hun platformen zijn bakens van relatieve vrijheid waar ze *zelf* mogen optreden zoals *zij* willen. Als er illegale zaken gebeuren, is het aan de politie om onderzoeksdaden te verrichten. /23
Als zij babypresidenten willen verwijderen, is dat hun recht. Want niemand heeft recht op twitter of fb gebruik. Dat is <hun> ruimte dat <zij> mogen beheren. We kunnen daar kritiek op uiten <hoe> ze dat doen, vanuit de civil society. Maar politici hebben zich niet te moeien. /24
Dat is niet hoe vld het ziet. De oplossing is de overheid. Het probleem is de vrijheid. Dat is meta-narratief van dat opiniestuk. In elke paragraaf misbegrijpen ze vrijheid om zo'n fundamenteel niveau; er valt niks mee aan te vangen. 25/25 fin.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Lode Cossaer

Lode Cossaer Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @LodeCossaer

13 Jan
Bon, over heel die claim dat FB/Twitter/Google 'monopolies' zijn. Ze zijn dat heel ostentatief niet en ge moet een soort van minkukel zijn - illustratie in bijlage - om dat als een papegaai te blijven napraten.

Het is heel duidelijk dat ze dat niet zijn. Een draadje. /1 Image
Eerst vanuit de 'gebruikerskant' - u en ik. Er is gn enkele service van google, fb of twitter die niet *ook* door andere websites of apps aangeboden wordt. Zoekmachines: bestaan er. Sociale media? Twitter en fb zijn directe concurrenten. Messenger? Signal en telegram bestaan. /2
Het is - uiteraard - waar dat de desbetreffende namen een *groot* deel vd 'markt' (tussen aanhalingstekens voor redenen die later duidelijk worden) hebben: ze zijn daar beter in dan anderen. Ooit was MySpace dat. Pepperidge farm herinnert zich nog de artikelen. /3 Image
Read 11 tweets
13 Jan
Draadje over moeders voor moeders.

Het is jammer dat MvM die regel hebben voor vrouwen met een hoofddoek: hij slaat op niets en is discriminerend.

Maar uiteraard behoren organisaties te mogen discrimineren. Net zoals twitter ook mag discrimineren op debiele ex-presidenten. /1
Het enige dat het moeilijk maakt is dat de VZW subsidies krijgt vn de VL overheid. Ik ben geen fan vd redenering dat subsidies carte blanche geven aan de overheid voor eender welke regeling. (Dan zou de overheid immers ook... heel slechte voorwaarden mogen stellen.) /2
Ik heb daar gn afdoende antwoord op. Ik sta er vr open dat het legitiem is dat de overheid in ruil voor subsidies eist dat ze debiele regels rond hoofddoeken afschaft.

Mr belangrijker: er zijn zoveel <andere> organisaties die geen debiele en discriminerende regels hanteren. /3
Read 8 tweets
30 Aug 20
Nu dat onderwijs in't nieuws is, is't het mss relevant om het daar ook eens over te hebben. Wat zijn zowel de typische pijnpunten:
(1) gemiddelde dalende kwaliteit
(2) capaciteitsproblemen
(3) (blijkbaar) discriminatie tov armen en migratieachtergrond

Een liberaal draadje. /1
(Ik ben geen expert, dus het is een beetje met de grove borstel. Dit is een summiere weergave vn mn indruk door met anderen erover te praten die er meer van weten. Neem dit als een aanzet <tot> nadenken over liberalisering, nt ht finale woord.) /1bis
De rol vd overheid in onderwijs kan verschillende vormen aangeven, gaande van financiering tot regulering tot organisatie. Alhoewel ik denk dt we volledig privaat kwaliteitsvol onderwijs kunnen hebben voor alle lagen vd bevolking, ga ik dat argument hr nt maken. /2
Read 19 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!