Ayet'el Kürsi'nin en özel ve tesirli okumasının şu şekilde olduğu rivayet edilir:

1. gün : 50 kere okunacak
2. gün : 170 kere okunacak
3. gün : 220 kere okunacak
4. gün : 313 kere okunacak
5. gün : 50 kere okunacak
6. gün : 170 kere okunacak
7. gün : 313 kere okunacak
Bu şekilde okuyacak olanların muhakkak gecenin ilerleyen saatlerinde okuması tavsiye edilmiş. Tesirinin o kadar güçlü olduğu rivayet edilmiş ki ''Meşru olmayan şeyler için bunu sakın okumayın, Allah onu dahi kabul eder de imtihan olursunuz!' denmiş!
Yukarıdaki usule göre okumayacak olanlar 313 kez okumayı tek oturuşta bitirebilecekleri gibi cuma gecesi başlayıp cuma günü güneş batana kadar yayarak da okuyabilirler.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Yalnızlar Tekkesi

Yalnızlar Tekkesi Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @yalnzlartekkesi

13 Jan
Deizm meselesi hakkındaki sorulara karşı acizane düşüncelerim şöyledir;

Deizm meselesi birkaç önemli bakış açısıyla birlikte değerlendirilmelidir. Birincisi;
Kısaca, Tanrı'nın varlığını kabul edip,dinlerin yani dinlerin getirdiği hükümler bütününün reddedilmesi şeklinde tarif edilebilen Deizm Kur'anın üzerinde sıkça durduğu 'iman edip salih amel işleyenler' hakikati ile yakın ilişki içindedir.Şöyleki;
Kur'an sadece iman etmeyi yani 'Tanrı'nın varlığını kabul etmeyi' değil hemen peşinden 'pratik iman' olarak kabul edilebilecek 'salih amel' vurgusunu da yapar.Zira
Read 11 tweets
12 Jan
Numeroloji ve harf ilmi hakikati olan bir ilim olup bugün magazine kurban edilmekte diye düşünüyorum. Bu iki ilim de çalışmakla elde edilemez çünkü basit bir alfabe yada dört işlem mantığına sığmaz. Bazı genel geçer ölçüleri vardır ama

Hakiki olarak vakıf olmak mümkün değildir. Çünkü vehbi ilimler kapsamındadır.

Organlarla konuşup hastalıkları gidermek meselesi de son zamanlarda 'kuantum ve kuantum tıp' anlayışı ile birlikte çok popüler oldu ve şu an için sömürüye açık geniş bir alanı ihtiva ediyor.
Bir insanın 'iyileşme adına konsantre olması' plasebo etkisi oluşturur ki bu zaten neredeyse bilim tarafından da kabul edilen bir husustur. Örneğin insanın sakinleşip beyni teta dalgaları yaymaya başladığında vücut da bu frekans etrafında hizaya girer.
Read 6 tweets
12 Jan
Son dönemde popüler olan New Age tarzı uygulamaların İslam'a tatbik edilmesi ve bunlardan popülist kazançlar sağlamak İslam'a haksızlıktır ve mesuliyet getirir. Örneğin 'Esma zikri ile enerji oluşturma partileri' 'Atalardan gelen negatif enerjiyi İsra suresi ile kesme seanasları'
'Hayy zikri ile cildinizi daha genç ve güzel görünüme kavuşturabilirsiniz!' 'Şimdi gözlerinizi kapatın ve Ganiyy ismi ile birlikte ev araba düşünün lütufları kendinize çekin' türünden etkinlikler ciddi bir talep görmeye başladı.
Kur'anın esas maksadı insana dünya ahiret saadetini kazandırmak olup ana gaye Kur'anı anlamaya gayret etmek ve Efendimizin hayat-ı seniyyesini tatbik etmeye çalışmaktır. Bir kere şunu söylemek gerek;
Read 5 tweets
12 Jan
Efendimiz sav habis ruhlardan kaynaklanan ruhi,psikolojik hatta bir takım şiddetli bedensel rahatsızlıklar yaşayan genç bir sahabeye Kur'andan şu ayetleri okumuştur. Benzer durumlardan muzdarip olanlar hem okuyup hem üzerlerinde,evlerinde taşıyabilirler:
Fatiha Sûresi,
Bakara Sûresi’nin ilk 4 âyeti,
Bakara Sûresi’nin 163. âyeti,
Âyete’l-Kürsi,
Bakara Sûresi’nin son 3 âyeti,
Âl-i İmrân Sûresi’nin 18. âyeti,
A’râf Sûresi’nin 54. âyeti,
Müminûn Sûresi 114. âyeti,
Cin Sûresi’nin 2. âyeti,
Sâffât Sûresi’nin ilk 10 âyeti,
Haşr Sûresi’nin son üç âyeti,
İhlâs sûresini ve Muavvizeteyn (Felak, Nâs)
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!