Bente Becker verkondigde bij het Vragenuur voor de zoveelste keer onzin over het Europese migratiebeleid. Vluchtelingen stappen volgens Becker op ‘die bootjes van mensensmokkelaars’ vanwege het fundamenteel failliete Europese asielstelsel. Een draadje over hoe het wél zit. 1/X
Mensen riskeren hun leven op de Middellandse Zee, nadat ze meerdere jaarsalarissen hebben betaald. Ze vluchten van een plek die al eeuwen kapot wordt gemaakt door Westers imperialisme. Bedrijven en andere landen hebben de lusten, de lokale bevolking draagt de lasten. 2/X
Becker heeft een punt wanneer ze het over mensen heeft die ‘voor een beter leven’ naar Europa komen. Natuurlijk komen ze voor een beter leven. Een leven waar ze recht op hebben, maar wat ze niet krijgen omdat structurele oorzaken niet worden aangepakt, maar juist aangedreven.
3/X
Als je huis gebombardeerd wordt mag je misschien worden opgevangen in de regio. In feite is dit creperen in de regio. Zie hierover onderstaand draadje... 4/X
....of dit filmpje van RTL Nieuws uit 2017 waarin de situatie in Libanon aan de kaak wordt gesteld. 5/X
Wat moet er dan wel gebeuren? Laten we beginnen met een hoger budget voor ontwikkelingshulp, strengere wetgeving voor bedrijven en investeringen in opvangplekken voor nieuwe vluchtelingen, woningen en taallessen. Dat kan volgende week al geregeld zijn als de politiek dat wil. 6/X
Maar we moeten ook ons geschiedenisonderwijs omgooien, zodat iedereen leert dat het Westen een puinhoop van de wereld heeft gemaakt. Zodat we op een nieuwe manier naar die wereld leren kijken en met mensen van over de hele wereld verandering in gang kunnen zetten 7/X
Wij hebben niet meer recht op ‘een beter leven’ dan mensen die niet in het Westen wonen. Het is onze verantwoordelijkheid om in de spiegel te kijken en kleur te bekennen. Anti-imperialisme gaat niet zonder antiracisme. Becker en de VVD lopen voor deze verantwoordelijkheid weg. 8

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with BROODBUIS

BROODBUIS Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @BROODBUIS

15 Jan
De Rutte-doctrine is precies de oorzaak van deze affaire. Het houdt in dat informatie over de besluiten van politici en ambtenaren niet naar buiten mag komen, zodat ze niet meer persoonlijk verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor misstappen en schandalen. 1/4 #NooitMeerRutte Image
Het persoonlijke gezicht moet verdwijnen uit de politiek. De reden hiervan? Een systeem met een gezicht is kwetsbaar voor kritiek en socialere politiek. Het maakt de poppetjes achter onmenselijke besluiten kwetsbaar wanneer men beroep doet op hun moreel kompas en empathie. 2
Het systeem moet een dode machine zijn. Alleen dan kunnen er besluiten genomen worden waarbij duizenden mensen gedupeerd worden, dakloos raken en de armoede ingejaagd worden, en waarbij structureel de belangen van grootkapitaal verheven worden boven die van echte mensen. 3
Read 4 tweets
15 Jan
Top! Het #kabinet is gevallen. Opgelost. Klaar.

FOUT! Als we écht fundamentele verbetering willen, is dit pas het begin. De toeslagenaffaire was geen uitzonderlijke fout; dit was het systeem dat werkte zoals het ontwikkeld is. (1/6) #NooitMeerRutte
nrc.nl/nieuws/2021/01…
Neoliberaal beleid, het beleid van de VVD, is ingericht om over de rug van armere, gemarginaliseerde groepen te gaan en de hielen van megacorporaties te likken. De enige manier om gelijksoortige rampen te voorkomen is om volledig afscheid te nemen van de lijn van dit kabinet. Image
Vergis je niet, het vallen van het kabinet was een noodzakelijke stap, maar de daadwerkelijke verandering vereist nog veel meer. Terwijl rechts beleid over lijken gaat, lijkt iedere vorm van zelfreflectie mijlenver te zoeken. Men blijft tóch VVD stemmen. (3/6) Image
Read 6 tweets
14 Jan
Bon, Asscher neemt zijn verantwoordelijkheid in de #toeslagenaffaire. Nu @MinPres nog. BROODBUIS zet nog één keer in duidelijke taal op een rij waarom #RutteAftreden een vereiste is. Een draadje met overzicht van 2003 tot heden door @psybuddy96 en @Baraku_. (1/16) Image
De minister-president heeft zichzelf onvervangbaar gemaakt in de kabinetten die hij heeft geleid. Nederland kent hem als de leider en winnaar van elk televisiedebat. Toch schuilt er achter die mooie glimlach een minister-president die over lijken gaat. (2/16) ImageImageImageImage
Het begon in 2003. Toen heeft Rutte als staatssecretaris van Sociale Zaken gemeenten aangezet tot rassendiscriminatie. Nederlanders met een Somalische achtergrond moesten extra gecontroleerd worden op bijstandsfraude. Hiervoor werd hij veroordeeld door de Haarlemse rechtbank. Image
Read 17 tweets
9 Jan
De PVV kwam vandaag met hun partijprogramma, en de Nederlandse media zijn er niet op toegerust om inhoudelijk te duiden waar het op neerkomt: een programma vol fascistische ideeën die velen intussen te makkelijk voor lief nemen. Een draadje over de rechtse media! (1/13)
Ten eerste: wat is fascisme? Daar zijn hele boeken over te schrijven, en dat is ook gedaan, onder andere door @DrJHAmsterdam. Hij stelde een lijst basiskenmerken van fascisme op, die in de onderstaande afbeelding te vinden zijn.
Het PVV-programma voldoet daar volledig aan (net als de uitspraken en het stemgedrag van Wilders). Bij het accepteren van geweld zet je misschien nog de meeste vraagtekens, maar hoe denk je anders dat de PVV honderdduizenden moslims deporteert als ze niet vrijwillig vertrekken?
Read 13 tweets
8 Jan
Elon Musk is sinds gisteren de rijkste persoon op aarde, met een vermogen van 188 miljard dollar. Een draadje van @vikingcson over Elon Musk, en waarom hij ✨ shit ✨ is. 1/9
Elon Musk is de eigenaar en CEO van Tesla, en heeft daar herhaaldelijk zijn arbeiders enorm slecht behandeld. In het begin van de pandemie heeft hij werknemers die thuis bleven vanwege gezondheidsredenen ontslagen. 2/9 washingtonpost.com/technology/202…
Hij heeft in zijn Tesla-fabriek arbeiders ontslagen die in een vakbond actief waren. "The electric-car maker illegally threatened and retaliated against employees" aldus Bloomberg 3/9 cnbc.com/2019/09/27/tes…
Read 9 tweets
7 Jan
Vandaag hebben heel veel mensen zich uitgesproken tegen fascisme via #IkBenAntifascist. Dit was prachtig om te zien, maar tegelijkertijd bleek dat nog te veel mensen niet goed begrijpen wat fascisme is. Hier een beknopte definitie door @tweetjesvanmax. (1/8) Image
Fascisme is een ultranationalistische totalitaire ideologie, waarbij de volledige hegemonie van het eigen volk (via geschiedenis, etniciteit of ras) het meest belangrijke is. Ooit was dit groots, nu is het in verval, en dat komt onder andere door één of meerdere indringers. (2/8)
Deze indringer is er altijd, want fascisme heeft een zondebok nodig. Maurice Barrès gaf de schuld aan de migranten, Mussolini aan de socialisten, Hitler aan de Joden, en Trump aan de Mexicanen. Vaak zijn er meerdere zondebokken, maar springt er één uit. (3/8) ImageImageImageImage
Read 8 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!