Ginny Mooy Profile picture
14 Jan, 19 tweets, 5 min read
Sinds mei zijn er voldoende onderzoeken gepubliceerd waaruit blijkt dat kinderen het virus verspreiden. Asymptomatisch, alles. Afhankelijk van besmettingsgraad id samenleving. Die onderzoeken komen nog steeds uit. Niet zien dat kinderen verspreiden, is het niet wíllen zien. 1/n
Welk bewijs is er dat kinderen niet verspreiden? Geen. Wel dat ze minder en minder vaak ziek worden. Het hele grote probleem ligt m er natuurlijk in dat steeds de vraag centraal staat: zijn ze superverspreiders of zijn ze dé motor achter de pandemie. En als dat niet zo is, 2/n
volgt de conclusie, dat ze dan geen rol van betekenis spelen. Die vragen zijn relevant, en tegelijkertijd ook weer niet, want op zoveel verschillende plekken is nu geconstateerd dat ze meedoen aan de verspreiding. Er zijn kerken waar 0 besmettingen voorkomen, er zijn kerken 3/n
waar superspreaderevents hebben plaatsgevonden, congressen zonder besmettingen, superspreadercongressen, restaurants zonder, superspreaderrestaurants. Ligt het dan in de lijn der verwachting dat er klassen zonder besmettingen en superspreaderklassen zullen zijn? 4/n
Maar wat is nu eigenlijk wat jullie willen weten? Moeten scholen echt een brandhaard zijn? Of is het voldoende te weten dat het virus de scholen mee binnen gaat en weer mee naar huis wordt genomen, vanwaar het verder verspreidt? En dat hoe meer besmettelijke mensen er zijn 5/n
hoe meer virus er de scholen binnenkomt en weer uit gaat? Kinderen zijn niet immuun voor het virus. Dat is echt een Trump invalshoek à la casedemic. Maar het gaat hier over kinderen. Alles wat je moet weten over kinderen en corona, was in mei al bekend. 6/n
We luisteren naar een kamerbriefing van Jaap van Dissel waarin hij pertinente onwaarheden vertelt. We halen onze schouders erover op. 7/n

We lezen OMT adviezen en hoorden Jaap van Dissel zeggen dat kinderen vooral rond de school besmet raken, op de fiets, of op weg naar de Albert Heijn in de pauze. We begrijpen best dat niemand dat heeft kunnen meten. En dan dit: 8/n

Wie kinderen heeft en in gebied woont waar veel besmettingen zijn (geweest) kent best de verhalen van ouders die via de kinderen besmet raakten. We doen zelf mee aan de constructies die worden bedacht om die kinderen maar níet besmettelijk te maken. 9/n
Ik herhaal nog maar eens de woorden van Paul Alexander: "We want them infected." Nou. Dat zou een rare uitspraak zijn als ze niet besmettelijk zijn, die kinderen. We weten inmiddels welke 'gekken' Trump om zich heen verzamelde. Do the math. 10/n
In landen waar ze prima weten hoe ze corona moeten bestrijden, zoals China, sluiten ze de scholen bij heel weinig gevallen. Waarom zouden ze dat doen, denk je? Inderdaad: they don't want them infected. 11/n

Alle bewijs dat kinderen verspreiden en dat scholen brandhaarden kunnen worden bij hoge verspreiding van het virus in de samenleving, is al vele malen geleverd. Wat overblijft, is de politieke houding. Waarom is verspreiding onder kinderen 'acceptabel'? 12/n
Verspreiding corona onder kinderen is acceptabel omdat het past binnen de filosofie 'leven met het virus' van het kabinet. Omdat ouders moeten kunnen werken en op lange termijn vanwege de opbouw van human capital. Staat gewoon in de overheidsstukken. 13/n

rijksoverheid.nl/binaries/rijks…
Zwijgen is toestemmen. En hoewel je ziet dat de filosofie over kinderen, corona en 'leven met het virus' past bij de idioterie van Trump "we want them infected", zeggen we er hier niets over. Trek de leerachterstandtroefkaart en wij ouders durven niets meer te zeggen. 14/n
Onder dit draadje zal ik onderzoeken en nieuws posten. Voor de geïnteresseerden. Maar nieuws en onderzoek is niet wat nodig is om van corona af te komen. "We want them infected", "leven met het virus", "human capital". Dát moet besproken worden. Die taboes een taboe laten...15/n
...maakt ons allen meewerkend voorwerp. Bedenk je goed dat we ook allang zagen wat er mis is met de toeslagen. Met institutioneel racisme. De participatiewet. Enz. De zwijgende meerderheid...laat alles bestaan. 16/16
PS. Tweets op persoonlijke titel. Je hoeft niet te gaan klagen bij andere RedTeam leden of mijn werkgever op te zoeken. Dreigbrieven via mijn site: mijn mail wordt gescreend. Beetje moe van.
Zorgwekkende toename ziekenhuisopnames kinderen in een aantal staten in de VS:

"At the beginning of the study [may], the average cumulative hospitalization rate per 100 000 children was 2.0, increasing to 17.2 by the end of the study [november]."

jamanetwork.com/journals/jamap…
Bij Op1 pleidooi om basisscholen en kinderopvang (veilig) te openen. Maar, wat is veilig momenteel?

Intussen bij de NOS:
"Bonten: Of ook kinderen een belangrijke rol spelen in de verspreiding en gevaccineerd moeten worden, kunnen we nu nog niet zeggen."
nos.nl/nieuwsuur/arti…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Ginny Mooy

Ginny Mooy Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @ginnymooy

10 Jan
Ik zal het gerust niet hardop mogen zeggen, maar natuurlijk begrepen we wel dat er meer zat achter de leerachterstanden, de druk om de scholen open te houden, de ongelukkige kinderen en zo meer. Maar. Onderwijs + samenleving moeten veilig zijn. Volksgezondheid gaat voor. 1/4
Als er iets duidelijk geworden is tijdens deze pandemie, is het wel dat het onderwijs op school enorm gewaardeerd wordt. En misschien valt er veel verbetering te behalen met blended learning. De school in huidige vorm zal niet verdwijnen. Maar misschien komt er ook eindelijk 2/4
..oog voor de kinderen die op school helemaal niet zo makkelijk leren en de te grote klassen, meer werken met digitale middelen, zodat de leerkracht meer tijd heeft om individuele aandacht te geven. Ik zie juist veel mogelijkheden om ook kwaliteit van onderwijs te verbeteren. 3/4
Read 5 tweets
9 Jan
Wat zijn voor jullie de meest idiote uitspraken van de pandemie?

Ik nomineer:
Met stip op 1a: Een mondkapje dragen is te moeilijk.
Met stip op 1b: jongeren raken met name besmet ROND de scholen, als ze samen naar school fietsen of in een groepje bij de supermarkt staan.
Deze is ook best briljant (die hele draad trouwens...)

Read 4 tweets
30 Dec 20
Ik spreek me uit over onderwijs en kinderen tijdens een crisis. Maar wat weet ik überhaupt over de ontwikkeling van kinderen tijdens een crisis en de noodzaak van onderwijs? Dat wil ik best uitleggen: ⬇️
Van eind 2006 t/m 2014 deed ik in Sierra Leone onderzoek naar de herintegratie van voormalig kindsoldaten (en andere onderwerpen, dit was hoofdonderwerp). In die zelfde periode draaide ik een scholings- en vaardighedenproject voor ex-kindsoldaten en onderzocht de ontwikkelingen >
Uit 1e deel van mijn onderzoek bleek nl dat problemen met herintegratie van voormalig kindsoldaten zonder uitzondering op 1 gemis aan zorgende ouder 2 terugkeer naar oude gemeenschap niet mogelijk en 3 gebrek aan onderwijs/vaardigheden waren.>
Read 13 tweets
30 Dec 20
Nieuws en inzichten rond de nieuwe varianten komen iedere paar uur binnen. Veel is onzeker. Doel van het rapport is te waarschuwen die onzekerheid in acht te nemen en voorzorg te hanteren tot er meer zekerheid is en betere keuzes gemaakt kunnen worden. 1/2
Als inzichten wijzigen, zal ik ook het advies updaten, als dat relevant is. Vanmiddag zal al een eerste wijziging volgen. Maar updates aan dit advies zullen helaas niet ieder uur meebewegen. Ik zal onder deze draad de belangrijkste berichten tweeten.
Read 6 tweets
28 Dec 20
Sinds begin mei werd in opdracht van VWS en RIVM onderzoek gedaan in verpleeghuizen. De eerste resultaten gaven oa het inzicht dat gebrek aan WETENSCHAPPELIJKE kennis over het virus een belangrijke oorzaak was van de drama's in de verpleeghuizen.

Het zeer restrictieve testbeleid van het RIVM was een andere belangrijke oorzaak van ongecontroleerde verspreiding van corona in verpleeghuizen, dat was zelfs in september nog het geval:
Werd er weinig getest in verpleeghuizen vanwege schaarste? Uit de reconstructie van het testbeleid door Investico blijkt van niet.
Read 10 tweets
27 Aug 20
Corona patiënten met milde klachten laten zich testen in de teststraat van de GGD'en. De uitslag van hun positieve test, komt niet bij de huisarts terecht. De huisarts komt pas in beeld bij ernstiger klachten. En soms is dat te laat. Dit moet en kan anders. Draadje. 👇🏼
Een groot deel van de overledenen, stierven buiten het ziekenhuis. Een deel daarvan overleed omdat zij vanwege leeftijd of onderliggend lijden niet meer opgenomen werden/konden worden op de IC's. Soms was het ziektebeeld onvoorspelbaar en ging de patiënt ineens te snel achteruit>
Er is beperkt zicht op de sterfgevallen. Het CBS houdt via oversterfte en gerapporteerde doodsoorzaken bij hoeveel mensen daadwerkelijk overleden aan covid19. Uit de oversterfte maken we op: 5.995 bevestigd covid+, 1,891 vermoedelijk +, en 414 onbekend:

cbs.nl/nl-nl/nieuws/2…
Read 11 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!