#Flood SALİH MİRZABEYOĞLU "TERÖRİST" MİYDİ?

Kendisi mütefekkirdir, 1999 Metris İsyanı'na dek herhangi bir örgütlü eyleme katılmamıştır. Ancak Türkiye'de İslam inkılabı mücadelesinde takip edilmesini savunduğu hareket metodu, "gerektiği yerde gerekeni yapmak" prensibine dayanır.
Bu bakımdan davasını paylaşanların 90'lı yıllar boyunca giderek yükselen bir biçimde devletin ordu ve polis güçlerini müslümanlara karşı kullanan laik Kemalist terörizme cevabı da "gereken şeklinde" olmuştur.
İBDA-C diye organik bir örgüt yoktur, bu sadece İbdacı müslümanlarla baş edemeyen Kemalist rejimin kamuoyunda bu eylemlerin sahibi olarak göstermek için "İslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi" gibi kendince bir açılım yakıştırarak taktığı bir isimden ibarettir.
İBDA, Büyük Doğu'nun diyalektiğidir. Bu manada İBDA, Büyük Doğu'nun yürüyen fikriyse, İBDA-C de onun "hareket" halindeki yürüyüşüdür. Mirzabeyoğlu, müslümanların kendilerine silahla saldırana silahla cevap vermelerini reddetmediği gibi o durumda bunun gerekliliğini de savunur.
Bunun için Mirzabeyoğlu'ndan "soğuyanlar", tutarlı kalmak adına örneğin Malcolm X'ten de soğumalılar. Zira o da "by any means necessary" ("gereken her şekilde") sloganıyla şiddeti ve militan bir mücadeleyi savunurdu. Nitekim hâlâ ABD'de çoğunluk tarafından "terörist" diye anılır.
Hâlbuki onun savunduğu "terörizm"le Salih Mirzabeyoğlu'na atfedilen terörizm (?!) de hemen hemen birdir. Bunlar nefsi müdafaa olmanın yanında, çoğu zaman anlık ve basit kendini hatırlatma eylemleridir, çünkü zaten kendisi organize değil, herhangi bir talimata dayalı değil.
Müslümanlara karşı güç ve şiddet kullanarak baskı artırmayı amaçlayan organize oluşumları hazırlıksız yakalayan karşıt eylemler tarzındadır. Yalnız İbdacılar, Kemalizm'in askeri ve hukuki zulmüne direnmesin diye müslümanların önüne dikilen provokasyon korkuluğuna takılmamıştır.
Ayrıca herhangi bir cemaatten olup da cemaatinin katılmadığı direnişlere bilfiil katılarak sürüden ayrılan birçok müslüman da organik hiçbir bağı olmasa bile İBDA-C etiketini kullanarak eylem yapmış; müslümanların halini düşünün ki bunu ancak İBDA-C ismi sayesinde yapabilmiştir.
Kemalist rejim de birbirinden bağımsız ve habersiz yüzlerce insanın bulundukları durumda müslümanca bir karşı duruş sergilemelerini açıklamak için, "terör örgütü"nden başka bir açıklama bulamamıştır.
Fikirleri ve fiilleriyle kurulu düzenin dışına çıkan müslümanlar 90'larda zaten kolayca terörist olarak anılıyordu. İşte İBDA-C de, "her iki yönde anlaşılacak bir ifadeyle", duvara slogan yazmanın bomba patlatmaktan hiçbir farkının kalmadığı bir dönemin "terörist"idir.
İbdacı olarak anılan ve 90'larda yaptıkları eylemlerden hapis yatmış müslümanların çoğu hiçbir eyleme katılmadıkları gibi, katılanların da çoğu bir gösteride slogan atmaktan başka bir şey yapmamıştır. Aralarında H. Kantarcı, B. Eser ve Y. Köse gibi sembolleşmiş isimler de vardır.
Onlara da diğer birçok mazlum müslümana yapıldığı gibi terör suçları isnat edilmiş ve bu iddianameler de yasadışı bir çeteden farksız davranan, yani kendi hukukuna bile uymayan Kemalist rejim tarafından güya örgüt mensubu terörist çocuklar sıfatıyla hukuksuzca işletilmiştir.
28 Şubat sürecinde bu tür isnatlarla içeri atılan müslümanlara ve elebaşları olarak tutuklanan Mütefekkir Mirzabeyoğlu'na Metris'te bulundukları sürede de nice zulümler edilmiştir. Mirzabeyoğlu bunu "terörün terör olarak adlandırılmayan soyu" ve "devlet terörü" diye ifade eder.
Çünkü zaten "terör-terörist" başlıbaşına hegemonik, yani hakim olanın kodladığı bir kavramdır. İsmet Özel "müslüman terörist olmalıdır" diye slogan atarken onu şakşaklayıp benimseyen güruh, müslümanın sadece müslümanca davrandığı için terörist olarak anılır olduğu bir dönemde, +
müslümanların da karşı taraf için terörist eylem niteliğinde olup olmadığına bakmadan elbette kendisi için insanî ve ahlakî bir zorunluluk olarak gördüğü bir direniş hareketi içerisinde bulunmalarını neden yadırgıyor?
Sormak lazım; şehitliği veya terörizmi ne tayin eder? Hakim olanın koyduğu kuralların dışına çıkmak her zaman terörizm midir? Bu yüzden mi 28 Şubat'ta direndiği için terörist olarak anılan İbdacılar, FETÖ'nün başarılı olamadığı 15 Temmuz'da birdenbire kahraman ilan edildiler?
Kim ne derse desin, Salih Mirzabeyoğlu ve gönüldaşları, zulmün otoritesini sarsmışlar, küfür düzeninin maskesini düşürmüşler, nerede bir mazlum görse sahip çıkmışlar ve 90'larda mücadelesinin yanında olmayanların 2000'lerde üzerine kondukları mağduriyetleri bizzat yaşamışlardır.
1400 yıldır pörsüye pörsüye gelen cihad şuurunu, şehitler ve gaziler vererek ayağa kaldırmışlardır. Kumandan Salih Mirzabeyoğlu ise zulme başkaldıran ve ihtilale fetva veren Ehli Sünnet'in büyük imamlarının akıbetine uğramış, senelerce zindanda işkence görmüş ve şehid düşmüştür.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with • 5. DEVRE •

• 5. DEVRE • Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @5Devre

28 Jan
Sıkça verdiğim bir misâl var: Bir orkestrada, dışardan bakan için, en pahalı iş en kolayıdır... Kim?.. Orkestra şefi... Yani sopa sallayan... Bir orkestrada her çalgının sesini usûlünde bütüne bağlayan üstün usûlcü, Image
nizâm kaçkını gözünde kolayından benzemeye yelteneceği bir iş becermektedir sanki!.. Onun için de, bir mevzuda bütüne uygunluk çilesi çekeceğine, hemen herkes genele atlar; atmasyonculuk için uygun zemin bulur... Herşeye sahtesi musallat ya!.. Sanki şey gibi...
Hani adam kimya bilmem nesi veya biyolog veya fizikçi; salya sümük, saçma sapan, zekâtın faziletini anlatır!.. Mevzuunda derinleşsene!.. Hangi mevzuda ne gördüysen, onu kendi mevzuunda tüttürsene, göstersene!..
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!