dr. Marina Profile picture
17 Feb, 10 tweets, 7 min read
Vandaag stapten er weer twee #fvd Statenleden op vanwege de racistische, antisemitische uitlatingen binnen de #fvd top en in de #fvd gelederen. Wat de vraag oproept: wie stemt er nu nog op #fvd ? [kort draadje] 1/
De vraag is welke mensen #fvd trouw blijven. Eén van hen is Arend Glas, die gisteren demonstreerde tegen de avondklok. Hij is nu #fvd lid, eerder was hij lid van de inmiddels verboden neonazistische partij CP’86. 2/
CP’86 is in 1997 veroordeeld als criminele organisatie die zich stelselmatig schuldig maakt aan het aanzetten tot vreemdelingenhaat. In 1998 werd door de rechtbank een verbod op- en een ontbinding van de partij gevorderd. 3/
De #fvd-er Glas kwam eerder in opspraak, vanwege zijn lidmaatschap van CP’86, die op dat moment door neonazi’s geconfisqueerd was. Glas zei destijds dat het een jeugdzonde was. 🧐 4/
Die jeugdzonde is dan van korte duur geweest, want Glas is een fervent Erkenbrander. U weet wel, Erkenbrand, die organisatie waar de NCTV voor waarschuwt. Erkenbrand, die stelt geweld niet uit de weg te gaan. 5/
Misschien sluiten de opvattingen die #fvd-er Glas heeft over Nazi-Duitsland (“democratischer dan het moderne Europa”) wel aan bij het gedachtengoed van Freek Jansen... 6/
Toeval of niet, de standpunten over "oversterfte" van Erkenbrand komen aardig overeen met die van Baudet. Wel rustgevend voor #fvd lid Glas. 7/
Ook plaatst het #fvd lid antisemitische berichten van het extreemrechtse Frontnieuws op z’n facebookpagina. Kortom: het fvd lid Glas zal zich niet zo druk maken om de Jodenhaat en de nazi-appjes van de partij 8/
Tot zover een inkijkje op een #fvd lid dat adviseert “Gewoon #fvd stemmen en niet op verraders …” Als het zo doorgaat transformeert #fvd langzaam maar zeker naar een remake van CP’86. Het is niet de eerste keer dat #fvd leden actief banden hebben met extreemrechtse organisaties.
Nabrander: net als bij #fvd is er bij CP'86 een scheuring geweest. CP'86 kreeg daardoor een uitgesproken naziprofiel... de historische vergelijkingen zijn soms treffend.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with dr. Marina

dr. Marina Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @mmeeuw

15 Feb
De chauffeur van de vrijheidskaravaan van @thierrybaudet blijkt een extremist en was blijkbaar ook betrokken bij de rellen in Eindhoven...1/ Image
De chauffeur van Baudet is ook dol op hakenkruizen, de foto's van @MinPres en @hugodejonge ga ik niet tweeten, die vindt u hier 2/ facebook.com/martijn.dorr Image
De chauffeur van Baudet brengt de truck van de #fvd vrijheidskaravaan terug naar de stal in Brabant. 3/ Image
Read 4 tweets
15 Feb
Curieus; de chauffeur van Baudet meldt op z'n Facebook pagina👉🏼"Ik heb de rellen in Eindhoven gewoon live voor mijn neus zien voltrekken." Of hij erbij was? Dat is niet zeker, wel geven de standpunten van deze #fvd er over handhaving van de coronamaatrdegelen te denken [draadje] Image
Deze man, de chauffeur van Baudet, gaat gezellig mee met de #fvd "vrijheidskaravaan". ImageImage
👉🏼de chauffeur van Baudet 👉🏼Als de burgemeester van Eindhoven stelt dat handhavers hun werk moeten kunnen doen reageert hij👉🏼 "Jij blijft eerst eens met je fikken van onze grondrechten af" en al helemaal indien je op bezoek komt met je NSB of Stassi repressie club! Image
Read 6 tweets
29 Jan
"Onderzoekscommissie: geen aanwijzingen voor antisemitisme binnen vakgroep Cliteur" *gaat het onderzoeksrapport lezen* [kort draadje] n/1
#Baudet ontkent dat hij antisemitische uitspraken heeft gedaan ... staat er in het onderzoeksrapport ... *het gebeurt vaker dat Baudet alles ontkent* Nam de Commissie Corstens genoegen met een ontkenning van Baudet? n/2
#Cliteur deed niets met de melding van een promovendus van Joodse over het provocerende gedrag van #Baudet 🧐[mompelt iets over pedagogisch klimaat] 👉🏼daarom heeft betrokken promovendus het voorval niet gemeld ... en waren leidinggevenden niet op de hoogte van antisemitisme🤦🏽‍♀️n/3
Read 8 tweets
29 Dec 20
Nadat @WybrenvanHaga eerst full wappie ging bij @langefrans laat hij zich nu interviewen door de radicale Tom Zwitser die mails ontving van massa moordenaar Breivik en door de #AIVD wordt genoemd in het dreigingsbeeld [kort draadje] 1/n
Dus #fvd Tweede kamerkandidaat @WybrenvanHaga schuift aan bij Tom Zwitser, de man die volgens de #NCTV propaganda, nepnieuws en complottheorieën verspreidt ... 2/n
Het lijkt erop dat @WybrenvanHaga onder invloed van @thierrybaudet en @frederik_jansen in rap tempo radicaliseert, dat zal niet minder worden nu hij aanschuift bij Tom Zwitser, de man die o.a. #WillemEngel en een aantal andere extremen steunt 3/n
Read 7 tweets
13 Dec 20
Bij mijn Alma Mater @UniLeiden is het werk van nazi-jurist Carl Schmitt bij de boreale broedplaats van Cliteur een bron van kennis. Schmitt is de jurist die Hitler de juridische legitimatie verschafte en een politiek taal voor het nazisme heeft ontwikkeld. [Draadje] 1/n
"Schmitt trad op 1 mei 1933 toe tot de nazi-partij. Binnen enkele dagen steunde hij het verbranden van boeken van joodse schrijvers, verheugde hij zich over het verbranden van 'onduits' en 'anti-Duits' materiaal en riep op tot veel meer uitgebreide zuivering..." 2/n
Schmitt was een groot voorstander van de anti-semitische Nürnberger Gesetze uit 1935 ... 3/n
Read 18 tweets
11 Dec 20
"„Julien is opiniemaker en was zes jaar geleden voorzitter van de jeugdtak van Front National. Niet onder Jean-Marie, maar onder Marine Le Pen.: zegt @EvaVlaar in de T. telegraaf.nl/nieuws/8642390…
Ook Eva: "Julien publiceert in de context van het Franse debat en dat is een stuk scherper dan hier. Wij hebben geen Bataclan gehad, dus het debat kent hier in dat opzicht meer taboes.” 🧐
Is het in Frankrijk geen taboe als je jezelf trots fascist noemt?💁🏽‍♀️
Eva in de T.: “Ik vraag me af hoeveel mannelijke kandidaten op partij lijsten zich moeten verantwoorden voor de teksten van hun vrouw”
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!