#शिवजयंती२०२१
#Threadकर✍️
#थ्रेड

"अय आम्या....आरं ते डिजेवालं ऐकंचना ना लेका.... " संत्या धावत आला अन् धापा टाकतच सांगू लागला...
काय म्हणतोय काय सुक्कळीचा..?? तोंडातील माव्याची पिंक टाकत आम्या जणू डाफरलाच....
"ते म्हणतंय, आर्डर हाय दुसरी, जमणार न्हाई म्हून" इती संत्या...
आता मात्र आम्याचा पारा जाम चढला, स्वगतच बोलत असल्यासारखा म्हणतो, "च्यायची गां... आपल्या दैवताची जयंती हाय बोल्ला न्हाईस व्हय तु तेला.?"
"बोल्लो ना दादा पण औंदा लै भाव खायलंय ते बेणं, म्हाराज म्हणून कव्हर फुकट वाजवू म्हणतंय, लोकं पैसं द्यायलेत, तुम्ही बी देवा, मंग येतू म्हणतंय."
चौकातल्या छ.शिवाजी महाराज पुतळ्यासमोर चाललेला हा संवाद तिथंच चहाच्या टपरी समोर बसलेले एक गृहस्थ कान लावून ऐकत होते.
वर पुतळ्याच्या चौथर्यावर एक पोरगं फतकल मारून बसलं होतं आणि वर्षभरापासून कपडा न लागलेला महाराजांचा पुतळ्यावरील पक्ष्यांनी केलेली घाण साफ करण्याचा प्रयत्न करत होतं.
आम्या वर त्याच्याकडं बघून म्हणतो, "अय पप्प्या, ऐकलं नाहीस व्हय, आपल्या राजाची जयंती आण् डिजेच नसंल तर कसं चालंल लेका...?"
"बरा ना देत न्हाई, बघतो कसा देत न्हाई, घरात घुसून मारल भैं..द" धाप्पदिशी खाली उडी घेत पप्प्या बी कावला....
"बरं ते डिजेचं म्या बघतू रं पण ते स्टॉकचं काय, ड्रायडे असतुया भावा जयंतीला..." 👍 असा अंगठा तोंडाजवळ नेत आम्या विचारतो...
"च्यायचं बेवडं..." म्हणत संत्या जोरजोरात हसत सुटतो, पप्प्या व आम्या बी त्या हस्यात सामील होतात...
तोच पप्प्याचं लक्ष चौकातून जाणार्या एका मुलीकडे जातं.,
तस तो म्हणतो, "अय संत्या, तुहा डाव चालला बघ की लेका...." त्यासरशी उर्वरित दोघंबी तिकडे वळुन बघतात आणि, "ओ हो, जानेमन अकेले अकेले कहा निकले, कहो तो हम भी साथ चले..." संत्याच्या या वाक्यासरशी ती मुलगी तिरस्कारपुर्ण कटक्ष टाकते व पुढे चालू लागते.,पण यांचं असुरी हास्य सुरूच...
एव्हाना तो बसलेला गृहस्थ उठून चालत चालत या तिघापर्यंत येतो आणि अगदी सहज आविर्भावात विचारतो, "काय पोरांनो १९फेब्रुवारीची तयारी चालली वाटतं...??"
"विष्षये का काका....आपल्या राजाची जयंती हाय..."पप्प्या बोलतो
पोरं हरखुन कार्यक्रमाची रुपरेषा सांगू लागतात,
"काका, या तुम्ही कार्यक्रम बघायला एक डाव, असला धिंगुडशा असतुय ना, पुतळ्यापासून हे इथपवतर तर मंडपच देतोय पुतळ्याच्या उंचीचा, महाराजांना उन्ह लागायला नको म्हणून, आख्ख्या पंचीक्रोशीत अशी जयंती कुणी करीत नसंल, लै जबराट कार्यक्रम असतुया....काय रे आम्या, सांग तर यानला...."
त्यांचं सर्व शांतपणे ऐकून घेतल्यानंतर आता काका त्या तिघांना उद्देशून म्हणतात, "पोरांनो, गर्व वाटतो हो तुमच्याकडे बघून, खरेखुरे शिवप्रेमी आहात तुम्ही...नाहीतर कोण करतो हो एवढं राजाच्या जयंतीसाठी...."
आता हेच बघा ना, हा अमित चौथर्यावर बसून राजांच्या पुतळ्याची साफसफाई करतोय,
कोण करतं हो रोज रोज एवढं...!!"
तोच आम्या स्वतःहून बोलून जातो, "न्हाई ओ काका, मागच्या जयंतीनंतर आजच......" आणि कचकन जिभ चावतो, पुढचं वाक्यच बोलवतच जात नाही त्याच्याने, खजील होऊन खाली बघतो.

काका पुढे म्हणतात, आता हेच बघा ना, कल्याणच्या सुभेदाराची सुन महाराजांना नजर केली गेली होती,
राजांनी तिला बटीक बनवून ठेऊन ही घेतलं असतं तरी फरक नाही,राजा महाराजांची रीतच असायची ती तेव्हा पण राजांनी तेव्हा काय केलं माहितीये का संतोष," संतोष खाली बघतच सांगू लागला,"महाराज त्या बाईस म्हणाले 'तुमच्याएवढ्याच सुंदर आमच्या मॉंसाहेब असत्या तर आम्ही सुध्दा एवढेच सुंदर निपजलो असतो'
आईचा दर्जा देऊन त्यांनी त्यांची चोळीबांगडी करून सन्मानाने रवानगी केली होती..." हे सांगत असताना संतोषच्या डोळ्यात पश्चातापाचे अश्रू चमकत होते.....

आणि का रे पप्पू, राजे महाराजे रयतेस कस्पटासमान समजत होते म्हणतात, मग आपले महाराज, 'रयतेस वैरणीच्या काडीचीही तोशिस होता उपयोगाचे नाही
तसे झाल्यास मुलाहिजा राखला जाणार नाही' असं कशासाठी लिहित असतील....??"

आता मात्र पप्प्याला लाजून मेल्यासारखे झाले, केवळ यांची मिरवणूक फुकट वाजवणार नाही असं म्हटल्याने डिजेवाल्याला घरात घुसून मारणार होता तो, शिव्यांची लाखोली वाहिली होती त्याच्या नावाने....
"आणि मित्रांनो, त्याकाळी राजे महाराजे म्हणजे दरबारात नाचगाण्याच्या कार्यक्रमांचा दारु-हुक्क्यासह आस्वाद घेत ऐषोरामात जीवन व्यतीत करत पण आपल्या राजाचं सिंहासन घोड्याच्या खोगिरीवर मांडलेलं होतं याची जाणीव असेलच तुम्हाला...‌
या भुतलावर असा एकच राजा झाला कि ज्याच्या दरबारात कधी नाचगाणी झाली नाहीत कि कधी व्यसनांना प्रोत्साहन दिलं गेलं नाही...
आणि आपल्याला त्यांच्या जयंतीनिमित्त ड्रायडे ठेवून कायदेशीर बंधनं घालण्याची आवश्यकता भासते... याहून मोठी शोकांतिका ती कुठली असेल....!!"
महाराजांची जयंती आहे, साजरी करायला हवी यात वादच नाही, पण दारू पिऊन धिंगाणा घालणे कितपत योग्य, रस्त्याने जाणार्या आपल्याच आया बहिणींना छेडणे हेच का आपले शिवसंस्कार, रयतेकडून फुकटची अपेक्षा राजांनी कधी एका काडीचीही केली नाही तिथे आपण त्यासाठी कुणास घरात घुसून मारणे हे कितपत योग्य.
आणि महाराजांचा पुतळा साफ करायला सुद्धा आपल्याला मुहूर्ताची गरज पडावी....हीच का आपली शिवभक्ती मित्रांनो...??

पप्प्या, संत्या आणि आम्या मात्र हे ऐकून अगदी अंतर्मुख झाले, मेल्याहून मेल्यासारखे झाले त्यांना.....
शेवटी एकच सांगेन मित्रांनो, महाराजांना डोक्यात घ्या रे, डोक्यावर घेऊन मिरवलेलं खुद्द महाराजांनाच आवडलं नसतं, नाही काय...??"

एवढं बोलून ते गृहस्थ चालू लागतात....

पप्प्या मागून आवाज देतो, "पण काका, तुम्ही कोण..? आज पहिल्यांदाच बघतूया तुम्हाला या गावात, पाव्हणं आलाईसा का...?
काका वळून मागे बघतात, आणि सांगतात, "मी अकबर शेख, इतिहासाचा शिक्षक आहे,बदली होऊन आजच तुमच्या गावातील शाळेत आलोय, विद्यार्थी मला 'शेख सर' नावाने ओळखतात., येतो, माझी नमाजची वेळ झालीये,राम-राम🙏"
एवढं बोलून शेख सर दिसेनासे होतात,पण तरीही पोरं ते गेल्या वाटेकडे डोळे लावून बघत राहतात.‌
टिप:-वरील कथा ही पुर्णतः काल्पनिक असून त्याचा वास्तवाशी संबंध नसेलही कदाचित पण साधर्म्य नक्कीच आहे.
मित्रांनो,तथाकथित शिवभक्त ज्यांना शिवविचारांचा जागर करायचाय पण ते आचरणात आणायचे नाहीत अशांना उद्देशून केलेला हा प्रबोधनात्मक लेखप्रपंच.,
बघा पटतो का?
#शिवजन्मोत्सव२०२१
#Doc_Talks🩺
छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या ३९०व्या जयंती निमित्त महाराजांना वंदन करून अपणा सर्वांस मनापासून शुभेच्छा देत आहोत.
स्विकार करावा🙏❤️

प्रौढ प्रताप पुरंदर.
क्षत्रिय कुलवतंस..
कुळवाडी भूषण...
बहुजन प्रतिपालक....
राजाधिराज...महाराज
श्री.श्री.श्री. छत्रपती शिवाजी महाराज की
जय...🙏🙏🙏

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Dr.Nilesh Zalte Patil

Dr.Nilesh Zalte Patil Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Nilesh_P_Z

18 Feb
याविषयी एक किस्सा ऐकून होतो मागे जो सत्यघटनेवर आधारित होता...

वणी दिंडोरी येथील सप्तश्रृंगी मंदिराच्या अगदी गाभार्यासमोर एका महिलेने हे असलंच काहीतरी सोंग आणलं, उभ्या उभ्या घुमू लागली, वर हात करून, केस मोकळे सोडून, गिरक्या घेत धापा टाकू लागली.....
बस मग त्यानंतर काय, "देवी आली, देवी आली" म्हणत लोकांची रिघ लागली तिला समस्या सांगण्यासाठी, जो तो प्रश्न विचारे आणि बाई त्यास समाधानकारक उत्तरं देई.

एका गृहस्थास दुसर्याने सांगितले, "साहेब तुम्ही पण विचारा की तुमच्या शंका, देवी लै जागरूक हाय, नक्कीच समाधानकारक उत्तर देईल..."
बस, मग झाले हे गृहस्थ पुढे आणि टाकला पहिला प्रश्न, "भारताचे विद्यमान राष्ट्रपती कोण??" बाईच्या धापा वाढल्या पण उत्तर काय मिळेना, मग हेच गृहस्थ परत, "नाही माहीत, बरं मग पंतप्रधान कोण ते तरी...??"
पुन्हा तेच, बाई जोरजोरात घुमू लागली, पण उत्तर नाही, मग हे गृहस्थच पुढे म्हणाले.,
Read 4 tweets
22 Jan
मित्रांनो,एक पोस्ट वाचण्यात आली,आवडली, नव्हे अक्षरशः भावली मनाला.
पण, मुळ लेखकाचं नाव माहीत नसल्याने सहज गुगल केली तर अनेक मालक समोर आले, क्रेडिट द्यावं तर द्यावं कुणाला हा प्रश्न सतावतोय.
विचार आला शेअरच करू नये पण राहवेचना, म्हणून काही लिंक्स-सह शेअर करत आहे, बघा आवडते का...??
"ठेच-लागलीच पाहिजे"

मित्रांनो ! आयुष्यात ठेचा लागल्याच पाहिजेत, अक्षरशः रक्तबंबाळ व्हावं इतक्या !!

कुणीतरी प्रचंड विश्वासघात केला पाहिजे, कुठेतरी फसवणूक झाली पाहिजे, जवळची माणसे तिऱ्हाईतासारखी वागली पाहिजेत, गरज असताना सोडून गेली पाहिजेत, कुठल्यातरी क्षणी भीतीने गाळण व्हावी,
सगळ्यांच्यात असून एकटेपणाची भावना यावी, एकाचवेळी सगळी संकटे यावीत आणि इतकी की त्या क्षणी असं वाटावं की आता सगळंच संपलं!

परिस्थितीसमोर गुडघे टेकायची वेळ यावी, कधीतरी घोर अपमान व्हावा, कुठेतरी स्वाभिमान दुखावला जावा, काही ठिकाणी तर स्वताला गहाण टाकण्याची वेळ यावी,
Read 10 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!