Normalleşme için 100.000 kişide 10'un altında vaka diyor şimdi de amq şarlatanları. Ruh ve beden sağlığı henüz bozulmamış olanlar var anlaşılan. Umarım yakın zamanda seçim olmaz, yoksa ben bu tuzu kuru bakan ve diğer ruh hastaları yönetmeye devam etsin diye oy moy vermem.
Psikolojisi bozulanlar, intihar edenler, iflas edenler, kirasını ödeyemeyenler, evine ekmek götüremeyenler, tedaviye başlaması gerektiği halde öteleyenler önemli değil. Yazın 30 bin vakaya önemli değil diyordunuz, bugün 10 vaka üstü risk. Biliminizin de kurulunuzun da aq
Kıçı kırık bir birime müdür olan adam koltuğunu korumak için yapmadığı düzenbazlık kalmıyor. Bir yıldır halk sağlığı bahanesiyle, ülke yöneten adamların o mevkiyi kolay kolay bırakacağını sanmıyorum. Bunlara s**tirin gidin demeden de bize bu saçmalığı yaşatmaya devam edecekler.
İsmet Özel'in de dediği gibi; "Bu devleti yönetmeye benim de hakkım var. Ben bilim adamı değilim, siyasetçiyim diyorsan, o zaman kardeşim, senin partin var. Si*tir ol git.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Heideggel

Heideggel Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @Geworfenheit

18 Feb
Ne istediğinizden tam emin olamasam da, ismini ya da kullanıcı adını hatırladığım herkese dua ettim. Kiminize hayırlı eş, kiminize çocuk, kiminize iş, kiminize sağlık, kiminize hepsini istedim. Umarım eşi, bekar olanlara, çocuğu çocuk sahibi olmak isteyenlere istemişimdir.
Beni kesin unutmuştur diyen varsa 10 dakika içinde favlasın, ikinci oturuşta ismini zikredelim.
En son "bütün takipçilerimin bedenlerini, ruhlarını görünen ve görünmeyen bütün marazlardan temizle, ayaklarını doğru yolda sabit kıl, hem dünyalarını hem ahiretlerini kurtarabilecekleri hayırlı ameller nasip et" dedim.
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!