*தமிழ்= பிறப்பால் அல்ல!
*தமிழ்= உணர்வால்!

பிறப்பு என்ற நேர்ச்சியால் (விபத்தால்)
கிடைக்கும் எதுவும் பெருமை அல்ல தான்!
-மொழி மட்டுமல்ல
-மனிதன் எ. உயிரும் தான்!

*மனிதராகப் பிறப்பது வேறு!
மனிதராக வாழ்வது வேறு!
*தமிழராகப் பிறப்பது வேறு!
தமிழராக வாழ்வது வேறு!

மனிதம் & தமிழ்= உணர்வே!
பிறப்பால் தமிழ் எ. அடையாது,
உணர்வால் தமிழ் !!!
எ. தாமே தேடி முயன்று, தமிழைக் காதலித்து

தமிழ்= அறம் மிக்க சமூகநீதி மொழி
என்று தமிழுக்காகவே
தம் உடல் பொருள் ஆவி.. ஈந்தவர்கள் இதோ!

*தமிழ்= பிறப்பால் அல்ல!
*தமிழ்= உணர்வால்!
சீனாவில் தமிழ் பரப்பும் நிறைமதி (கிகி ஜாங்)!

"திராவிடத் தலைவர்
அறிஞர் அண்ணாவைப் படிக்க வேண்டும்"

உலகத் தாய்மொழி நாள்
(International Mother Language day).
vikatan.com/oddities/liter…

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with KRS | கரச

KRS | கரச Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @kryes

22 Feb
Cook with கோமாளி😂

வள்ளுவரை, காவியில் இருந்து மீட்பது நன்றே!
ஆனால், ”நிறம்” மட்டுமே காவி அல்ல!
வாழ்க்கை முறை தான் உண்மையான காவி:(

பெண் பரிமாறணும்
ஆண் சாப்பிடணும்
அதன் பின்னரே பெண் சாப்பிடணும்
என்பது தான் உச்சக்கட்டக் காவி:(

வாஸூகி எ. பெண்ணே..
வள்ளுவர் வாழ்க்கையில் இல்லை!
காவிப் பாவிகளை மறுக்கும் போது..
கவனம் தேவை!

நிறத்தை மட்டும் மாற்றி விட்டால்
வள்ளுவர், மானம் பெற்று விடுவார்!
என்று எண்ணி..

காவியின், மறைமுக உள்ளடக்கத்துக்கு
நாமே துணை போய் விடக் கூடாது!:(

வாஸூகி எ. பிராமணப் பெண்ணை..
ஒவியத்தில் நீக்கலே, முழுமையான மீட்சி!
ImageImage
வள்ளுவருக்கு 2 கையும் இருக்கு!
அவரே சோறு போட்டு
குழம்பு ஊற்றிச் சாப்பிட்டுக்கிடுவாரு!😂

பெண் தான், குனிஞ்சு வணங்கிப் பரிமாறணும்
என்பது தேவை இல்லை!
ஆண், தானே பரிமாறிக் கொள்வான்!

ஆணுக்கும் சமைக்கத் தெரியும்!🤣
பெண்களே..
பரிமாறாதீர்கள்! சேர்ந்து உண்ணுங்கள்!
Image
Read 4 tweets
22 Feb
பிராமணர் அல்லாத பெண்களை
பிராமண வீட்டுப் பெண்கள்,

தங்கக் கட்டி, பகவான் கிருபை.. என்றெல்லாம்
உபந்நியாசங்கள் மூலம் ’மயக்குவது’ தான்
இன்றைய இடைத்தட்டுச் சமூக நிலைமை!:(

சற்றே மேலேறிய ஒடுக்கப்பட்ட பெண்களை
பக்தி எ. அங்குசத்தால்
வலிமை யானையை அடக்கியே வைத்திருக்கும்
பாப்பாரக் கலை இதுவே! ImageImage
தங்கக் கட்டி
வீட்டுக்குள் இருக்கணும்
Office போனாலும்
வீடு/பக்தியே பெண் சொர்க்கம்!

உபந்நியாசம் செய்யும்
பிராமணப் பெண்களைப் பாருங்கோ!

அவாள், வீட்டுக்குள் இருக்க மாட்டா!😂

இதோ இவர்..
நகை கூட இல்லாது கச்சேரி தொடங்கினார்
இன்று ஜொலிஜொலிக்கும் நகைகளில் பக்தி:)
ImageImage
சமூகநீதி இயக்கத்தால்
சற்றே மேலெழும்பிய
அடித்தட்டுப் பெண்களை..

போறும் போறும்
ரொம்ப மேல் எழுந்துறாதேள்..
எங்களவா முதலுக்கே மோசம் ஆயீரும்!

என்ற பிராமணீய Strategy-இல்
பக்தி எனும் ஆகச் சிறந்த போதையை
ஊட்டி ஊட்டி...
நம் வீட்டுப் பெண்களை Dummy ஆக்கும் கலை!
ImageImageImage
Read 5 tweets
21 Feb
நீங்கள் விரும்பினாலும் / விரும்பா விட்டாலும்
இந்தப் பாப்பாரப் பன்னாடை சொல்வது தான்..
உண்மை நிலை!
ஏதோ 1000 ஆண்டுக்கு முன்பு அல்ல!
இதோ 100 ஆண்டுக்கு முன்!
உங்கள் தாத்தா.. இவன் தாத்தாவிடம் பட்ட பாடு:(

இன்றும் உ.பி-யில் இது நடக்கிறது!
”திராவிடம் மிக்க” தமிழ்நாட்டில், நின்று போனது!
திராவிடத்தை வெறுப்போர்
காரணமும் இப் படுபாவி சொல்வது தான்!
”சூத்திரன் எ. இன்று சொல்ல முடியலையே..”

தூக்கி விட்ட திராவிடத்தை
*ஆதிக்கம் இழந்தவன் வெறுப்பது இயற்கையே!
*ஆனால் உரிமை பெற்றவன், மறந்து வெறுப்பது?

அது போலொரு முட்டாள்தனம்
உலகில் வேறெங்கும் நடவாது!:(
யாரை இவாள் நாய் போல் நடத்தினார்களோ
அந்த நாடார்கள் (சாணார்கள்) தான்..
இன்று, இவாள் கும்பாபிஷேகக் காசு தருவது!

*எட்டி உதைத்தவன் காலுக்கு முத்தம்
*தூக்கி விட்டவன் முகத்துக்கு உமிழ்வு:(

இதுவா அறம்? சற்றே யோசிக்க!
பக்தி எ. போதையை விட்டால், தெளிவு வரும்!
ImageImage
Read 4 tweets
20 Feb
@skpkaruna எப்படி 6 ஒளவையார்கள் உண்டோ
அது போல், 3 வள்ளுவர்கள் உண்டு!

1. திருக்குறள்= ஐயன் வள்ளுவனே முதல்! கிமு 31 மரபு எனினும், சற்றொப்ப முந்தி!

2. ஞானவெட்டியான்/ பஞ்சரத்தினம் எழுதிய வள்ளுவர் வேறு! சித்தர்; பார்ப்பனரல்லர்! 16th CE

3. சுந்தர சேகரம் ஜோசிய நூல் எழுதிய வள்ளுவரே பார்ப்பான்!
@skpkaruna வள்ளுவர் எ. ஜாதியே கூட இன்று உண்டு!
எனில் லட்சக் கணக்கான வள்ளுவர்கள்:)

*திருக்குறள் ஐயன் வள்ளுவன் வேறு!
*பிற சித்தர்/ ஜோசிய வள்ளுவனெல்லாம் வேறு!
1500-2000 ஆண்டு இடைப்பட்டவர்கள்

இன்று, ஹிந்து பார்ப்பனீயம்..
”வள்ளுவர்” எ. பேரில் தூக்கி வரும்
சிலை/ஓவியம் யாவுமே போலிப் புனைவு தான்!
@skpkaruna தனித்தமிழ் இயக்கம்/ திராவிட இயக்கம்
ஐயன் வள்ளுவனை
தமிழ் மரபடையாளமாக முன்னெடுத்தது
பொறாத மைலாப்பூர் பிராமணர்கள்

ஐயன் வள்ளுவன் மேல்
விதம் விதமாய்க் கதை கட்டி
ஓவியம்/ சிலை/ தேவஸ்தானம் உருவாக்கினர்

தாங்கள் உருவாக்கியதையே
ஆதாரம் எ. இன்று தூக்கி வருகின்றனர்:)
Read 10 tweets
20 Feb
எல்லோரும்.. படத்தை மட்டுமே பார்த்துவிட்டுச்
சினம் கொள்கிறார்கள்; சரியே!
ஆனால் உள்ளே (இந்தியில்) என்ன எழுதியுள்ளது?
அதையும் பாருங்கள்! ‘விஷம்’ புரியும்!

வாஸூகி எ. பெண்
வரலாற்றிலேயே இல்லை!

எப்படித் தமிழ் முருகனுக்கு
தேவஸேனா என்ற பாப்பாத்தி ஒட்டினார்களோ
போலவே ஐயன் வள்ளுவனுக்கு!:(
தமிழர்கள்..
வாசுகி எ. கதையை நம்பவே நம்பாதீர்!

*கிணற்றில் Bucket அப்படியே நிற்கும்
*வாசுகி கற்புக்கு Gravityயே அடங்கிவிடும்
*உண்ணும் போது ஊசி/ நீர்க் கிண்ணம்
*வள்ளுவர், தரையில் சிந்திய சோற்றை
ஊசியால் குத்தி/ நீரில் அலம்பிச் சாப்பிடுவார்

அத்தனையும் பொய்!!!
மைலாப்பூரில் உள்ள இந்த
Dubakoor கோயிலை இடிக்கும் நாள், எந்நாளோ?

வள்ளுவத்தில் பார்ப்பனீயம் புகுத்தவென்றே
கட்டப்பட்ட களவாணிக் கோயில்
வள்ளுவ மஹரிஷி + வாஸூகி ஆலயம்

தமிழ் முருகன் பக்கத்தில், பாப்பாத்தி தேவஸேனா போல்
தமிழ் வள்ளுவர் பக்கத்தில் பாப்பாத்தி வாஸூகி
Read 12 tweets
19 Feb
ஏன் செவ்வாய்க் கோள் செல்ல 7 மாதம் ஆகிறது?

*நிலவின் ஒளி, 1 நொடியில் பூமிக்கு வந்து விடுகிறது!
*செவ்வாய் ஒளி, ஏன் பூமிக்கு வர 12 mins ஆகிறது? (3 min min, 22 min max)

ஒழுங்காக இறங்கிற்றா? எ. உடனே தெரியாது!
வெற்றியோ/தோல்வியோ
அறிந்து கொள்ளவே 4 mins ஆவது ஏன்?
space.com/24701-how-long…
Mars மண்ணில் உங்கள் பெயர்கள்! இதோ..
இந்த Microchipஇல் தான் கொண்டு செல்கை!

July மாதம் கிளம்பிய போதே
பேர் பொறிக்கும் வாய்ப்பு தவற விட்டவர்கள்
அடுத்த 2026 பயணத்திற்காவது
உங்கள் பெயர்களை முன்பதிவு செய்க!:)

2014-இல் இருந்து..
இந்தப் பெயர் பொறிக்கும் வாய்ப்பு!
ImageImage
செவ்வாய் தோஷம்!
எ. பேசிய முட்டாள்தனம்..
நம் தலைமுறையோடு ஒழியட்டும்!

உங்கள் குழந்தைகளை..
அறிவியலில் ஊட்டி வளர்க்க, இது உதவும்!

உன் பேர், Mars மண்ணில் மிதக்கிறது செல்லம்..
என்று சொல்லிப் பாருங்கள், குழந்தையிடம்!

செவ்வாய் தோஷ Dubakoor தானே ஒழிந்து விடும்!
ImageImage
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!