Er zijn volgens mij drie mogelijke scenario's. 1) De meerderheid van de kiezers blijft slapen en helpt in maart Rutte 4 in het zadel, waarna de verwoesting, de ontbinding steeds verder zillen gaan en uuteindelijk zullen uitmonden in een totale ineenstorting en chaos, zonder dat
er een betekenisvol en effectief verzet komt tegen die ontwikkelingen. Dat zal ons dan uitleveren aan Klaus Schwab, een great reset en opgaan in een werelddictatuur waar we nooit meer vanaf zullen komen. 2) Er komt, bij dezelfde politieke ontwikkelingen als hiervoor genoemd wél
krachtig en gecoördineerd en door deskundigen aangestuurd verzet, waarbij aan de politiek feitelijk een halt wordt toegeroepen, bijvoorbeeld door ondanks verboden tóch winkels en horecazaken te openen en ook overigens misdadige regels niet meer op te volgen. Volledige destructie
kan dan worden voorkomen, keaadaardige politici zullen het veld moeten ruimen en er kan een begin gemaakt worden met een wederopbouw. 3) Mensen worden in grote aantallen nog op tijd 'wakker' en stemmen de partijen die uitzijn op vernietiging van het land in maart weg, zodat er
een regering kan worden gevormd die een verstandig beleid gaat voeren, gericht op herstel van de schade die inmiddels op allerlei terreinen is aangericht. Helaas gebiedt realiteitszin mij om het uitkomen van het eerste scenario het meest waarschijnlijk te achten, en het uitkomen
van het derde scenario het minst waarschijnlijk. Jammer, want dat scenario zou het beste zijn. De kans dat het tweede scenario uitkomt lijkt me wel groter dan de kans dat de verkiezingen ons verlossing zullen brengen zoals in het derde scenario verwoord. De route van een
krachtig verzet is geen gemakkelijke en niet ideaal, maar ieder volk dat door misdadige leiders naar de ondergang wordt gevoerd door vernietiging, welbewust wanbeleid en onderdrukking, heeft het recht zich daartegen te verzetten. Dat was zo in de nazi-tijd, in de DDR en het is
ook nu zo.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with PeterK #VerenigdRechtsNL

PeterK #VerenigdRechtsNL Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @PeterK43579783

23 Feb
Mensen direct of indirect dwingen om zich tegen hun wil te laten vaccineren, is in strijd met de grondwet en met internationale verdragen, zoals het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. Dat is al zo bij een vaccin waarvan de

ninefornews.nl/onrust-over-va…
veiligheid genoegzaam is gebleken uit langdurige en gedegen onderzoek en uit brede toepassing daarna op mensen. De schending wordt veel ernstiger, als sprake is van een experimenteel vaccin, dat alleen een noodgoedkeuring heeft, dat in korte tijd uit de grond is gestampt op basis
van een nieuwe technologie die indanks eerdere pogingen nooit eerder tot een goed en veilig resultaat heeft geleid, en waarvan over de hele wereld vele deskundigen wijzen op zeer grote risico's. Die risico's liegen er niet om: de ontwikkeling van auto-immuunziekten bijvoorbeeld,
Read 8 tweets
23 Feb
#klaarmetRutte

Rutte is een geniale bedrieger en verbaal illusionist. Hij is de snelst verkleurende kameleon die er bestaat. Hij verkoopt mensen knollen voor citroenen. Doet mensen geloven dat wit is wat zwart is als de nacht. Wekt de uiterlijke schijn van jovialiteit, maar is
in werkelijkheid een meedogenloze, empathieloze en gewetenloze potentaat, doof en blind voor elke vorm van tegenspraak of kritiek. Rutte is kampioen in het doen van beloften en die net zo vrolijk meteen weer te breken. Rutte verdooft mensen met mooie maar holle praatjes en
neemt hen tijdelijk mee in zijn volgens zijn opportunisme van dat moment gekantelde en verdraaide werkelijkheid. Rutte is een uiterst sluwe, gewiekste en kwaadaardige slang. Hij is zoals de duivel die zich voordoet als de engel van het licht. Hij presenteert zich als de redder en
Read 4 tweets
23 Feb
En weer idiote ophef over iets dat Baudet heeft gezegd! Het legitimiteitsprincipe is en basisbeginsel van het strafrecht. In Nederland is dat opgenomen in artikel 1 van het wetboek van strafrecht. Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan

telegraaf.nl/nieuws/8493562…
vooraf gegane wettelijke strafbepaling. M.a.w. je kunt niet gestraft worden voor iets dat niet al bij of krachtens de wet al strafbaar was toen je het beging of deed.

Dit legaliteitsprincipe niet toepassen de gruwelen van de nazi's was een grote en principiële hobbel die
genomen moest worden bij het proces in Neurenberg. Belangrijke misdrijven waarvoor deze lieden uiteindelijk veroordeeld werden, waren namelijk nog niet wettelijk strafbaar gesteld toen ze werden begaan. De nazi's konden alleen veroordeeld worden voor die misdrijven, door het
Read 11 tweets
22 Feb
De democratie en de rechtsstaat in Nederland zijn als een dak op een huis met een houten draagcontructie die zeer ernstig is aangvreten door boktor, vocht en schimmels en die daardoor het gewicht van de betonpannen nauwelijks nog kan dragen en op instorten staat. Eén flinke
sneeuwbui is genoeg om het dak te laten instorten. De boktor, het vocht en de schimmel zijn VVD, CDA, PvdA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. Zij hebben met hun extreem-linkse globalistische obsessies de democratie ernstig uitgehold en de rechtsstaat tot een bijna dode letter
gemaakt. Wie aan de buitenkant kijkt, ziet nog steeds het dak als vanouds. Wie van binnen kijkt, weet dat er niks mag gebeuren of de boel stort ineen. De politieke sneeuwbui die het dak van de democratie en de rechtsstaat zal doen instorten, is aartsleugenaar, manipulant en
Read 6 tweets
21 Feb
Vanmiddag ben ik met mijn vrouw gaan fietsen. Er was volop te doen. Overal mensen die gezellig bij elkaar zaten, aan het wandelen waren of die er met de fiets op uit trokken. Gelukkig geen Covid SS gezien,,want dan zouden er vast boetes uitgedeeld zijn geworden. Ik bedacht me wel
dat de kans groot is dat we dit over een poosje waarschijnlijk niet meer zullen mogen. De nieuwe nazi spertijd wet van Rutte en Grapperhausmaakt het mogelijk om mensen ook overdag in huis op te sluiten. En reken maar dat deze misdadige vorm van het schenden van mensenrechten door
deze onderdrukkers zal worden gaan ingezet. Bijvoorbeeld als het mooi weer is, om drukte op straat te voorkomen. Ik denk niet dat ze dit vóór de verkiezingen zullen doen, maar daarna zeer zeker. Dan zal het steeds erger worden. Wat we moeten beseffen is dit. 1) Als het aan de
Read 4 tweets
21 Feb
Jaren geleden ben ik mijn werkzaam leven begonnen bij de rijkspolitie. Ik heb daar toen ook een ME-opleiding gevolgd. Tijdens die opleiding waren er uiteraard ook regelmatig reloefeningen. De helft van de groep was telkens 'relschopper', de andere ME-er. Er werd aan de hand van
een verzonnen casus een relsituatie gespeeld. De relschoppers mochten eerst een tijd de ME-ers treiteren en uitschelden zonder dat die mochten reageren. Op een gegeven moment werd er dan opgetreden. Er werden video-opnamen gemaakt. Wat enorm opviel was, dat bepaalde figuren zelfs
op hun eigen collega's echt hélemaal losgingen en die met een lange wapenstok keuhard bleven slaan, terwijl daar totaal geen reden voor was. Die idioten gingen helemaal door het lint. Hun slachtoffers waren na afloop bont en blauw geslagen. Dat gebeurde elke keer weer.
Read 5 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!