Lige siden jeg var barn, har jeg været så indigneret over det, hver gang jeg mødte nogen der ikke anerkendte, at de var velhavende. Som barn af en familie uden mange penge, provokerede det mig endeløst, når nogen ikke fattede, at de var priviligerede i den heensende. 1/5
Når jeg stadig oplever den indignation i mødet med mennesker, der er ignorante overfor, hvor meget de har, så prøver jeg at huske på, at det nok er de samme eller lignende følelser, der går igennem kroppen hos dem, der råber højt om mine privilegier i _andre_ heenseender. 2/5
Når folk der påpeger, hvor mange fordele/få problemer jeg har, fordi jeg er hvid/cis/hetero/able-bodied/etc. så er øvelsen at anerkende det, fuldstændig som jeg selv ønsker, at folk med bare moderat materiel rigdom også gør det. 3/5
Jeg ved ikke lige hvad pointen er. Måske at det er nemmest at forstå (eller anderkende) andres struggle, når man selv har været igennem lort. Også selvom det er en helt anden, fuldstændig usammenlignelig slags lort. 4/5
Det er stadig svært, men det er nemmere end for folk der aldrig har haft beskifte fødder overhovedet.

Fuck ulighed. 5/5

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Rasmus Hald Møller

Rasmus Hald Møller Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @RasmusHMoller

21 Feb
Mænds ulighed i (mental og kropslig) sundhed skyldes ikke at sundhedssystemet ikke favner mænd godt nok.

Når mænd går rundt med ubehandlede psykiske lidelser og i højere grad end kvinder dør af de samme sygdomme, så er den primære fejl ikke hos sundhedsvæsenet.

[Tråd]
Jeg tror ikke engang at problemet er, at mænd ikke kan finde ud af at råbe om hjælp. Det er mere grundlæggende end det.

En forudsætning for at kunne råbe højt og bede om hjælp er, at du er i stand til at erkende, at du har brug for den. >
At erkende at man har brug for hjælp forudsætter, at man kan betragte sig selv som sårbar. Hvis man tror man er lavet af kevlar er det klart, at man ikke er bange for at blive ramt af skud. Og man får slet ikke en idé om, hvordan det kan kan føles, når det sker. >
Read 31 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!