CptMorst Profile picture
21 Feb, 5 tweets, 1 min read
Libya

UMH İçişleri bakanı Fethi Başağa ya Janzour yolunda bombalı suikast düzenlendi. Durumu bilinmiyor. Patlama sonrası silahlı çatışma gerçekleşti.
Suikast girişimi Başağa'nın üst düzey şehir sorumluları ile gerçekleştirilen toplantı sonrası gerçekleşti.
Suikasti gerçekleştiren 1 kişi öldürüldü. 2 kişi yakalandı.
Başağa suikast girişiminden sağ kurtuldu.
Sonuç:

-UMH İçişleri bakanı Fethi Başağaya suikast girişimi düzenlendi.
-Başağa suikastten sağ kurtuldu.
-1 saldırgan öldürülürken 2 saldırgan yaralandı.
-Başağa'nın 1 koruması yaralandı.

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with CptMorst

CptMorst Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @CptMorst

21 Feb
#FLOOD

BİNGAZİ'NİN TRABLUS'A BAŞ KALDIRIŞI (KADDAFİNİN DEVRİLMESİ-17 ŞUBAT DEVRİMİ)

*Daha fazla kişiye ulaşması için RT etmeyi unutmayınız. Keyifli okumalar.
1969’da ülke başkanı Kral İdris’in Türkiye ziyareti sırasında, Albay Muammer Kaddafi öncülüğünde ortaya çıkan bir grup asker darbe yaptı ve ülkenin yönetimine el koydu.

Kaddafi yönetiminin ilk yıllarında Arap sosyalizminden etkilendiği bir sistem ortaya atmıştır.
Ortaya attığı bu sistemde kendisini devlet lideri olarak tasavvur etmiştir. Gün geçtikçe kendi iktidarını sağlamlaştıran Kaddafi, ülkesindeki kabilelerin desteğini de alarak güçlü bir iktidar dönemi geçirmiştir. Bürokraside ve askeriyede kendisine yakın destek aldığı+
Read 27 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!